STRATEGII ÎN RECEPTAREA TEXTELOR LA CLASĂ: EPIC VS. DRAMATICMacovei Strategii in receptarea textelor la clasa

Monica MACOVEI

Nr. pag.: 128 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-668-0  

 

CUPRINS


DIDACTICA DOMENIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DIDACTICII SPECIALITĂȚII

Autor: Costică LUPU

Nr. pag.: 365

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-517-1

CUPRINS 


PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Autor: Alina CĂPRIOARĂ

Nr. pag.: 115

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-566-9 

CUPRINS


JOCURI DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA SOCIALĂ A PREȘCOLARILOR. GHID EDUCAȚIONAL

Autor: Daniela STOLERU

Nr. pag.: 87

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-553-9 

CUPRINS


GHID CU METODE INTERACTIVE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE DIN GRĂDINIȚĂ

Autor: Daniela STOLERU

Nr. pag.: 64

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-552-2 

CUPRINS 


ABORDĂRI ALE DEZVOLTĂRII ATENȚIEI LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ DIN PERSPECTIVĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Autor: Daniela STOLERU

Nr. pag.: 61

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-551-5 

CUPRINS


PERSPECTIVE ACTUALE ALE UTILIZĂRII JOCURILOR DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

Autor: Daniela STOLERU

Nr. pag.: 69

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-550-8  

CUPRINS


CREATIVITATE ȘI CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Autor: Costică LUPU

Nr. pag.: 222 

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-512-6

CUPRINS


DEZVOLTAREA FLUIDITĂŢII ŞI FLEXIBILITĂŢII GÂNDIRII CREATOARE A ELEVILOR PRIN REZOLVARE ŞI COMPUNERE DE PROBLEME

Autor: Maria Ramona BARBU 

Nr. pag.: 148 

Format: A5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-451-8 

CUPRINS


ELABORAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE ÎN UNITĂŢI NONFORMALE PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR ŞI ELEVILOR

Autor: Petre VALEA

Nr. pag.: 106 

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-450-1

CUPRINS 


EXPERIMENT PSIHOPEDAGOGIC PRIVIND DEZVOLTAREA GÂNDIRII LOGICE LA ŞCOLARII MICI

Autor: Ramona Adi GABOR

Nr. pag.: 103 

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-445-7

CUPRINS 


FORMAREA NOŢIUNILOR MATEMATICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Autor: Ramona Adi GABOR 

Nr. pag.: 120 

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-444-0 

CUPRINS


UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAŢIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)

Autori: Iuliana Mihaela LAZĂR (coord.), Liliana MÂȚĂ, Maria-Ema FÂCIU, Marius STAMATE, Venera COJOCARIU,  Elena NECHITA, Adriana MĂLUREANU, Călin MATEIAN, Gabriel LAZĂR

Nr. pag.: 162 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-429-7  

CUPRINS


TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII. TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII

Autor: Constanța DUMITRIU 

Nr. pag.: 208 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-407-5

CUPRINS   


PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

Autor: Constanța DUMITRIU  

Nr. pag.: 172 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-353-5 

CUPRINS  


DIDACTICA JOCULUI

Autor: Costică LUPU 

Nr. pag.: 270 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-341-2

CUPRINS   


PORTOFOLIU DIDACTIC. AUXILIAR PENTRU STUDENȚII DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

Autor: Georgiana MARCU 

Nr. pag.: 92

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-302-3

CUPRINS


INOVAŢII ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. GHID PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PEDAGOGICE

Autori: Liliana MÂȚĂ, Andreia Irina SUCIU 

Nr. pag.: 118

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-327-6

CUPRINS


DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Autor: Iulia Cristina TIMOFTI

Nr. pag.: 112

Format: A5, alb-negru 

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-171-5


ORIENTĂRILE VALORICE

Autor: Iulia Cristina TIMOFTI

Nr. pag.: 159

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-146-3 


DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE

Autori: Constanța DUMITRIU (Coord.), Gheorghe DUMITRIU, Liliana MÂȚĂ, Iulia Cristina TIMOFTI

Nr. pag.: 289

Format: A4, alb-negru 

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-112-8 


EUROPEAN WORKBOOK. STUDENT'S BOOK

Autori: Iulia DĂMIAN, Mihaela BIBIRE, Ana-Maria ROTARU, Andrzej SZELC, Giorgio PILOTTI, Isabel RODRIGUEZ, Immaculada RODRIGUEZ GODOY 

Nr. pag.: 52

Format: B5, color 

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-144-9


EUROPEAN WORKBOOK. TEACHER'S BOOK

Autori: Iulia DĂMIAN, Mihaela BIBIRE, Ana-Maria ROTARU, Andrzej SZELC, Giorgio PILOTTI, Isabel RODRIGUEZ, Immaculada RODRIGUEZ GODOY 

Nr. pag.: 159

Format: B5, color

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-145-6


METODOLOGIA CERCETĂRII PEDAGOGICE

Autor: Constanța DUMITRIU

Nr. pag.: 240

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-148-7

 


PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ. INSERȚIA SOCIO-PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE

Autor: Constanța DUMITRIU (Coord.), Gheorghe DUMITRIU, Mihai STANCIU, Iulia Cristina TIMOFTI

Nr. pag.: 209

Format: A4, alb-negru 

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-066-4


GHID DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU GRADELE DIDACTICE

Autor: Liliana MÂȚĂ

Nr. pag.: 223

Format: A4, alb-negru 

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-076-3


STRATEGII EDUCAȚIONALE CENTRATE PE BENEFICIARUL ÎNVĂȚĂRII. CONSTRUCTIVISM ȘI PRACTICI EFICIENTE

Autor: Constanța DUMITRIU

Nr. pag.: 290

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-096-1


FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI 

Autor: Constanța DUMITRIU

Nr. pag.: 176

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-67-0


PSIHOPEDAGOGIE. SINTEZE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE ȘI GRADUL DIDACTIC II

Autori: Liliana SACARĂ, Iulia Cristina DUMITIRU

Nr. pag.: 301

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-69-4


PEDAGOGIE I. SUPORT PENTRU CURS ŞI SEMINAR 

Autori: Constanța DUMITRIU, Liliana SACARĂ

Nr. pag.: 104

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-71-7


CERTIFICAREA STUDIILOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Autor: Constanța DUMITRIU 

Nr. pag.: 216

Format: A4, alb-negru 

Anul apariției: 2004

ISBN 973-8392-12-8 


PSIHOPEDAGOGIE - SINTEZE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE ŞI GRADUL II ÎN ÎNVĂTĂMÂNT

Autori: Gheorghe DUMITRIU, Constanța DUMITRIU, Iulia DĂMIAN

Nr. pag.: 368

Format: B5, alb-negru 

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-00-4


 


 


pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal