COLECȚIA ȘTIINȚE INGINEREȘTI - CURSURI/ÎNDRUMARE 

 

EVALUAREA DURATEI DE VIAȚĂ REMANENTE A ECHIPAMENTELOR. SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Luminița BIBIRE (coord.), Narcis BÂRSAN

Lucrarea redă informații, tehnici și procedee de lucru pentru aparatura utilizată în activitatea de verificare și evaluare a structurilor mecanice, tip recipiente sub presiune și instalații de ridicat. Lucrarea se adresează studenților de la programele de studii de profil și specialiștilor în domeniu.

CUPRINS

Nr. pag.: 299 Format: B5, alb-negru Anul apariției: 2023 ISBN 978-973-1833-80-4


STIMULAREA IMAGINAȚIEI CREATOARE LA PREȘCOLARI PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOE PRACTICE. GHID METODOLOGIC

Adriana VRABIE, Luminița BIBIRE (coord.), Nicoleta Luminița GORA

Vârsta preșcolarității este caracterizată de interesul cu care copilul observă realitatea înconjurătoare, de cele mai multe ori acesta amestecând realul cu creaţia fanteziei sale. Lucrarea evidențiază rolul activităților practice în dezvoltarea imaginației creatoare a preșcolarilor.

CUPRINS

Nr. pag.: 106 Format: B5, color Anul apariției: 2023 ISBN 978-973-1833-67-5


DINAMICA SISTEMELOR MECANICE PENTRU MECATRONICĂ. CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Adrian Stelian GHENADI (Coord.), Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 236

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-698-7

CUPRINS


METODE DE ANALIZĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A UNOR PRODUSE VEGETALE

Autori: Raluca-Ioana TÂMPU, Oana-Irina PATRICIU, Adriana-Luminița FÎNARU

Nr. pag.: 114

Format: B5, color

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-697-0

CUPRINS


REZISTENȚA MATERIALELOR I. NOTE DE CURS

Autor: Cosmin-Constantin GRIGORAȘ

Nr. pag.: 143

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-689-5

CUPRINS 


Vernica Tehnici de optimizare in energetica TEHNICI DE OPTIMIZARE ÎN ENERGETICĂ. APLICAȚII

Autor: Sorin-Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 112

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-686-4

CUPRINS


ADMINISTRAREA ȘI CONFIGURAREA REȚELELOR LOCALE DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚI FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 255

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-685-7

CUPRINS


MĂSURĂRI, SENZORI ȘI SISTEME SENZORIALE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE INGINERIE

Autori: Eugen Sorin POPA, Petru Gabriel PUIU

Nr. pag.: 89

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-677-2

CUPRINS


PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. APLICAȚII

Autori: Sorin-Gabriel VERNICA, Roxana-Margareta GRIGORE

Nr. pag.: 73

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-497-6 

CUPRINS


REȚELE DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE. EDIȚIA A II-A

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 190

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-595-9 

CUPRINS


METODE MODERNE DE CONDIȚIONARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 122

Format: B5, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-312-2 

CUPRINS


FABRICAȚIA ASISTATĂ DE CALCULATOR. SOLIDWORKS CAM & FABRICAȚIE ADITIVĂ. NOTE DE CURS

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 148

Format: A4, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-651-2

CUPRINS


PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: George CULEA

Nr. pag.: 133

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-639-0 

CUPRINS


ÎNDRUMAR DE LABORATOR (SEPARAREA, MĂRUNȚIREA, AMESTECAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR)

Autori: Emilian Florin MOȘNEGUȚU, Florin Marian NEDEFF, Alexandra Dana CHIȚIMUȘ, Narcis BÂRSAN

Nr. pag.: 128

Format: A4, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-635-2  

CUPRINS


SURSE REGENERABILE PENTRU CLĂDIRI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Roxana Margareta GRIGORE, Sorin Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 79

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-634-5

CUPRINS


TEHNOLOGIA PANIFICAȚIEI. NOTE DE CURS

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 227

Format: B5, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-633-8

CUPRINS


ENGLISH FOR IT ENGINEERING STUDENTS

Autor: Gabriela ANDRIOAI

Nr. pag.: 172

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-631-4 

CUPRINS


 REZOLVAREA DE PROBLEME UTILIZÂND METODA ELEMENTELOR FINITE CU SIEMENS NX NASTRAN

 Autori: Valentin ZICHIL, Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 167

Format: A4, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-620-8 

CUPRINS


GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ PENTRU UZUL STUDENȚILOR DE LA FACULTATEA DE INGINERIE

Autori: Luminița BIBIRE (coord.), Adriana VRABIE, Luminița BOCA, Liliana PUIU

Nr. pag.: 129 

Format: B5, color 

Anul apariției: 2018 

ISBN 978-606-527-619-2

CUPRINS


TEHNOLOGIA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI

Autori: Ana-Maria GEORGESCU, Vasilica Alisa ARUȘ 

Nr. pag.: 112

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-618-5 

CUPRINS


PRINCIPII ȘI METODE DE CONSERVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

Autori: Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 62 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-609-3 

CUPRINS


APARATE PENTRU INDUSTRIE DE PROCES: SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Autori: Luminița BIBIRE (Coord.), Narcis BÂRSAN

Nr. pag.: 403

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-608-6

CUPRINS


MECANISME 1 

Autori: Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Nr. pag.: 223

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-606-2  

CUPRINS


MECANISME 2 

Autori: Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Nr. pag.: 265

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-607-9 

CUPRINS


CHIMIE PENTRU INGINERI: NOTE DE CURS

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria ROȘU

Nr. pag.: 235

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-603-1

CUPRINS


STUDIUL RELAȚIEI STRUCTURĂ-ACTIVITATE BIOLOGICĂ. DRUG DESIGN

Autor: Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 96

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-577-5

CUPRINS  


ÎNDRUMAR DE PROIECTARE CAD / CAE / CAM A SISTEMELOR MECANICE INDUSTRIALE – STUDIU DE CAZ

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 137

Format: A4, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-562-1 

CUPRINS


PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI SEMINAR

Autori: Gabriela MUNTIANU, Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 174

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-559-1

CUPRINS


ACȚIONĂRI HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI APLICAȚII PRACTICE

Autor: Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 172

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-558-4

CUPRINS


TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Autor: Vasilica Alisa ARUȘ

Nr. pag.: 297

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-8392-85-4 

CUPRINS


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI. NOTE DE CURS

Autor: Vasilica Alisa ARUȘ

Nr. pag.: 115

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-8392-84-7

CUPRINS


ENGLISH FOR BIOCHEMICAL AND FOOD ENGINEERING STUDENTS 

Autor: Gabriela ANDRIOAI 

Nr. pag.: 186 

Format: A4, alb-negru 

Anul apariției: 2016 

ISBN 978-606-527-544-7  

CUPRINS


METODE MODERNE DE CONTROL ÎN INGINERIA PROCESELOR ECOLOGICE

Autori: Ileana Denisa NISTOR (coord.), Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 281

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-540-9 

CUPRINS


BIOTEHNOLOGII DE VALORIFICARE A SUBPRODUSELOR ÎN INDUSTRII ECOLOGICE

Autori: Ileana Denisa NISTOR (coord.), Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 228

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-541-6 

CUPRINS


SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE APLICAȚII)

Autori: Luminița BIBIRE (coord.), Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ

Nr. pag.: 237

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-533-1 

CUPRINS


CALCUL OPERAȚIONAL - TEORIE ȘI APLICAȚII

Autor: Otilia LUNGU

Nr. pag.: 72

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-531-7 

CUPRINS


ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN C/C++

Autori: Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA, Sorin-Eugen POPA

Nr. pag.: 44

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-519-5 

CUPRINS


INIȚIEREA INGINERILOR ÎN PROGRAMARE MATLAB 7.14. NOȚIUNI TEORETICE ȘI APLICAȚII

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 214

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-493-8 

CUPRINS


ELEMENTE DE DESIGN. BAZELE PROIECTĂRII CU SOLIDEDGE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Crina RADU, Eugen HERGHELEGIU

Nr. pag.: 88

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-482-2

CUPRINS


DIDACTICA SPECIALITĂȚII. DISCIPLINE TEHNICE - MODULUL I

Autori: Luminița BIBIRE, Camelia URECHE

Nr. pag.: 238

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-496-9

CUPRINS


TEHNOLOGII DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU

Nr. pag.: 290

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-492-1

CUPRINS


INGINERIA PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE ȘI ALIMENTARE. APLICAȚII

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Alina-Violeta URSU, Ana-Maria GEORGESCU

Nr. pag.: 232

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-491-4

CUPRINS


BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU, Alina-Violeta URSU

Nr. pag.: 232

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-490-7

CUPRINS


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA FERMENTATIVĂ. NOTE DE CURS. VOL. 1

Autor: Elena Mirela SUCEVEANU

Nr. pag.: 200

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-487-7; 978-606-527-488-4

CUPRINS


FENOMENE DE TRANSFER ŞI OPERAŢII UNITARE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Andrei-Ionuț SIMION, Cristina-Gabriela GRIGORAȘ, Lucian GAVRILĂ (coord.)

Nr. pag.: 184

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-458-7 

CUPRINS


DEPOLUAREA EFLUENŢILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI BIOTEHNOLOGII. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Cristina-Gabriela GRIGORAȘ, Andrei-Ionuț SIMION, Lucian GAVRILĂ (coord.)

Nr. pag.: 269

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-457-0

CUPRINS


TEHNOLOGII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS

Autori: Nicoleta PLATON, Ana Maria ROȘU 

Nr. pag.: 216

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-448-8

CUPRINS


PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR UTILIZÂND SIEMENS NX. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 201

Format: A4, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-443-3 

CUPRINS


PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 168

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-138-8 

CUPRINS


MANAGEMENTUL CALITĂŢII. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autori: Ion CRISTEA, Maria Crina RADU

Nr. pag.: 179

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-428-0 

CUPRINS


MAŞINI UNELTE. CONSTRUCŢIE ŞI EXPLOATARE

Autori: Gheorghe BRABIE, Bogdan CHIRIȚĂ

Nr. pag.: 229

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-420-4 

CUPRINS


PRELUCRAREA METALELOR. OPERAŢII ŞI SCULE DE PRELUCRARE

Autori: Bogdan CHIRIȚĂ, Gheorghe BRABIE

Nr. pag.: 204

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-419-8

CUPRINS 


INTRODUCERE ÎN ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 213

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-415-0 

CUPRINS


CHIMIA COMPUŞILOR ORGANICI CU FUNCŢIUNI ŞI A HETEROCICLILOR. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autori: Adriana-Luminița FÎNARU, Oana-Irina PATRICIU

Nr. pag.: 211

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-414-3 

CUPRINS


BIOCHIMIE. NOTE DE CURS

Autori: Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 160

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-412-9

CUPRINS 


BIOCHIMIE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Irina-Claudia ALEXA, Elena-Mirela SUCEVEANU, Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Nr. pag.: 196

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-411-2

CUPRINS 


IGIENA ÎNTREPRINDERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII PRACTICE

Autori: Luminița GROSU

Nr. pag.: 140

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-410-5

CUPRINS 


TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI ŞI PANIFICAŢIEI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Vasilica Alisa ARUȘ (Coord.), Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 114

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-396-2

CUPRINS 


CURS DE MATEMATICI SPECIALE CU APLICAŢII

Autori: Otilia LUNGU

Nr. pag.: 195

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-392-4

CUPRINS 


TEHNOLOGIA MATERIALELOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Gheorghe SIMIONESCU, Mirela GHEORGHIAN

Nr. pag.: 147

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-368-9

CUPRINS 


TEHNICI DE FABRICARE A PRODUSELOR ECOLOGICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Andrei-Ionuț SIMION, Cristina-Gabriela GRIGORAȘ

Nr. pag.: 178

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-339-9 

CUPRINS


BAZELE ELECTROTEHNICII. SEMINAR ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 213

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-415-0 

CUPRINS


CHIMIA ALIMENTELOR. TEHNICI DE LABORATOR PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Autori: Ana-Maria ROȘU, Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 110

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-311-5 

CUPRINS


TEHNOLOGII ȘI UTILAJ ÎN INDUSTRIA FERMENTATIVĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Elena Mirela SUCEVEANU

Nr. pag.: 216

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-310-8 

CUPRINS


MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI A PRODUSELOR BIOTEHNOLOGICE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI BIOTEHNOLOGICE

Autor: Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Nr. pag.: 110

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-309-2 

CUPRINS


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS. PARTEA I

Autori: Nicoleta PLATON, Ileana Denisa NISTOR, Adriana BÎRCĂ

Nr. pag.: 158

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-300-9; 978-606-527-301-6 

CUPRINS


MANUAL DE DOCUMENTARE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 3, LICEU TEORETIC, LICEU TEHNOLOGIC, PROFIL TEHNIC, CALIFICAREA TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Autor: Dănuța Marcela GĂLĂȚANU

Nr. pag.: 137

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-277-4 

CUPRINS


METODE DE ANALIZĂ A EFICIENŢEI SISTEMELOR ENERGETICE 

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 171

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-172-2 


SISTEME DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 125

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-173-9 


METODE DE STUDIU EXPERIMENTAL AL SISTEMELOR DE CONVERSIE TERMOMECANICĂ A ENERGIEI

Autori: Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Tudor SAJIN, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 154

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-195-1  


CALCULE, SIMULĂRI ŞI MĂSURĂRI EXPERIMENTALE LA GENERAREA CĂLDURII PRIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR ENERGETICI

Autori: Tudor SAJIN, Aurel GUȚU, Roxana Margareta GRIGORE, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-196-8  


SIMULAREA ȘI STUDIUL EXPERIMENTAL AL FENOMENELOR DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI MASĂ (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR DE LABORATOR LA DISCIPLINA TRANSFER DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ)

Autori: Tudor SAJIN, Florin ANIȚEI, Ștefania Roxana BUZDUGĂ

Nr. pag.: 118

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-197-5  


TERMOECONOMIE - TEHNICI DE SIMULARE ȘI DE STUDIU EXPERIMENTAL (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR DE LABORATOR LA DISCIPLINA TERMOECONOMIE)

Autori: Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Sorin Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 154 

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-198-2  


CALCULE, SIMULĂRI ȘI TEHNICI EXPERIMENTALE DE STUDIU ALE SISTEMELOR DE UTILIZARE A CĂLDURII (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR PENTRU SEMINARII ŞI DE LABORATOR LA DISCIPLINA UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE)

Autori: Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 242

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-199-9  


DETERMINAREA IMPACTULUI SISTEMELOR ENERGETICE ASUPRA MEDIULUI (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR PENTRU SEMINARII LA DISCIPLINA ENERGIE ŞI MEDIU)

Autori: Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 160

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-200-2  


TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU STUDENŢI

Autori: Vasilica Alisa ARUȘ, Alina Mihaela MOROI

Nr. pag.: 119

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-207-1  


ACHIZIȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

Autori: Ștefan ABABEI, Daniel PAVEL

Nr. pag.: 194

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-209-5  


CONTROL STATISTIC. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Ion CRISTEA, Crina RADU, Cătălin TÂMPU

Nr. pag.: 143

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-210-1


SENZORI ȘI TRADUCTOARE

Autor: Ștefan ABABEI

Nr. pag.: 102

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-234-7 


INGINERIA SISTEMELOR DE PROGRAMARE

Autor: Camelia NOVAC UDUDEC

Nr. pag.: 278

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-126-5  


MATEMATICI APLICATE. ANALIZĂ MATEMATICĂ. APLICAȚII IMEDIATE ȘI DE PERSPECTIVĂ. CURS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Vasile POSTOLICĂ

Nr. pag.: 165

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-157-9   


METODE NUMERICE

Autor: Carmen Violeta MURARU

Nr. pag.: 147

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-167-8   


ECO-DESIGN. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA

Nr. pag.: 219

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-087-9


DIMENSIUNI, PROPORȚII, ARMONII ȘI CULORI. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII 

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA, Mihai GHERGHEL

Nr. pag.: 184

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-088-6


DESIGN DE PRODUS. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA

Nr. pag.: 133

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-089-3


TRANSPORTUL AGENȚILOR ENERGETICI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Roxana GRIGORE

Nr. pag.: 72

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-100-5


STRUCTURI MECANICE PENTRU MECATRONICĂ

Autori: Adrian GHENADI, Constantin SILAV

Nr. pag.: 161

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-000-8


CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI

Autori: Adrian GHENADI, Constantin SILAV, Claudiu OBREJA

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-001-5


METEOROLOGIE ȘI CLIMATOLOGIE 

Autori: Iuliana Mihaela LAZĂR

Nr. pag.: 144

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-020-6


PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. ÎNDRUMAR DE PROIECTARE 

Autor: Roxana GRIGORE

Nr. pag.: 78

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-021-3


ENERGETICA CLĂDIRILOR 

Autor: Roxana GRIGORE

Nr. pag.: 168

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-022-0


MECANICA FLUIDELOR. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILOR 

Autor: Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 159

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-040-4


INTERACȚIUNEA OM-CALCULATOR/MAȘINĂ 

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Gabriel PUIU

Nr. pag.: 245

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-041-1


AGENȚI INTELIGENȚI ȘI SISTEME MULTIAGENT 

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Costică NITU, Dan Dumitru DRĂGOI

Nr. pag.: 259

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-043-5


PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN C/C++ 

Autori: Marius ANGHELUȚ, Eusebiu PRUTEANU

Nr. pag.: 270

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-044-2


PROIECTAREA LOGICĂ A DISPOZITIVELOR NUMERICE. ANALIZĂ, SINTEZĂ, PRINCIPII ŞI APLICAŢII

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Dan ROTAR, Dan Dumitru DRĂGOI 

Nr. pag.: 298

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-046-6


INTEGRAREA EUROPEANĂ: DE LA ASPIRAȚIA ADERĂRII LA REALITATEA INTEGRĂRII COMUNITARE

Autor: Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Nr. pag.: 115

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-051-0


ENGLISH FOR ENGINEERING STUDENTS 

Autor: Doina CMECIU (Coord.)

Nr. pag.: 305

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-973-1833-53-8


RISCURI ȘI SECURITATE INDUSTRIALĂ. NOTE DE CURS. CAIET DE LABORATOR

Autori: Luminița BIBIRE, Codrin COBREA

Nr. pag.: 124

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-94-1


ESTETICĂ ȘI DESIGN INDUSTRIAL. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR

Autori: Luminița BIBIRE, Codrin COBREA

Nr. pag.: 111

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-96-5


UTILIZAREA CALCULATOARELOR. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Dan Dumitru DRĂGOI, Carol SCHNAKOVSZKY, Ionel Crinel RAVEICA, Bogdan Ionuț GANEA

Nr. pag.: 412

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-002-2


TEHNICI DE PREZENTARE ȘI COMUNICARE TEHNICĂ. NOTE DE CURS ȘI SEMINAR

Autor: Dan Dumitru DRĂGOI

Nr. pag.: 216

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-003-9


MODELARE ȘI SIMLARE DE PROCES. NOTE DE CURS

Autori: Dan Dumitru DRĂGOI, Anton PAL

Nr. pag.: 199

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-005-3 


PROIECTARE TEHNOLOGICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. LUCRĂRI DE LABORATOR 

Autori: Bogdan GANEA, Carol SCHNAKOVSZKY

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-009-1


AUDITUL DE MEDIU. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR 

Autori: Mirela PANAINTE, Valentin NEDEFF, Bogdan MĂCĂRESCU, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 272

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-00-2


BAZELE INGINERIEI MEDIULUI. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Mirela PANAINTE, Valentin NEDEFF, Bogdan MĂCĂRESCU, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 170

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-01-9


STUDIUL IMPACTULUI ECOLOGIC. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Mirela PANAINTE, Valentin NEDEFF, Bogdan MĂCĂRESCU, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 388

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-02-6


CHIMIE BIOANORGANICĂ

Autor: Neculai Doru MIRON

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-05-7


CHIMIE ANORGANICĂ. TEHNICI DE LABORATOR

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria DOSPINESCU

Nr. pag.: 188

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-06-4


ADITIVI ȘI AMELIORATORI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. TEHNICI DE LABORATOR

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria DOSPINESCU, Alina Violeta URSU 

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-07-1


CHIMIE GENERALĂ. NOTE DE CURS

Autori: Neculai Doru MIRON, Ileana Denisa NISTOR

Nr. pag.: 230

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-08-8


CHIMIE GENERALĂ. TEHNICI DE LABORATOR 

Autori: Neculai Doru MIRON, Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria DOSPINESCU

Nr. pag.: 128

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-09-5


MICROMAȘINI ELECTRICE ȘI ACȚIONAREA LOR. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Petru LIVINȚI

Nr. pag.: 138

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-10-1


SISTEME DE CONDUCERE ÎN ROBOTICĂ. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR  

Autor: Petru LIVINȚI

Nr. pag.: 168

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-11-8


ELECTROTEHNICĂ ȘI MAȘINI ELECTRICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Petru LIVINȚI, Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 105

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-12-5


INGINERIA MICROCLIMATULUI ÎN INCINTE. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Radu CĂLIMAN

Nr. pag.: 156

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-13-2


TERMOTEHNICĂ ȘI MAȘINI TERMICE. NOTE DE CURS

Autor: Radu CĂLIMAN, Ionel OLARU

Nr. pag.: 220

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-14-9


TERMOTEHNICĂ ȘI MAȘINI TERMICE. CULEGERE DE PROBLEME 

Autor: Radu CĂLIMAN

Nr. pag.: 269

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-15-6


EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Silviu-Ioan PAVEL

Nr. pag.: 93

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-16-3


EVALUAREA SISTEMELOR DE CALCUL. NOTE DE CURS ŞI SEMINAR PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 138

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-17-0


PROIECTAREA REŢELELOR DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS, APLICAŢII ŞI PROIECT PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 162

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-18-7


REȚELE DE CALCULATOARE 

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 160

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-19-4


REȚELE DE CALCULATOARE LOCALE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-20-0


SECURITATEA SISTEMELOR

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-21-7


GENETICĂ. METODE DE STUDIU ÎN LABORATOR 

Autori: Daniela NICUȚĂ, Gogu GHIORGHIȚĂ

Nr. pag.: 88

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-23-1


ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Dan ROTAR, Marius ANGHELUȚ

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-24-8


ECHIPAMENTE DE CALCUL PENTRU MEDII INDUSTRIALE

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-25-5


ELECTRONICĂ DIGITALĂ. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Dan ROTAR, Marius ANGHELUȚ

Nr. pag.: 164

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-26-2


INGINERIA PROGRAMELOR 

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 132

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-27-9


INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 152

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-28-6


MICROPROCESOARE. CURS

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-29-3


PROIECTAREA ALGORITMILOR 

Autor: Gheorghe HAZI

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-30-9


BAZE DE DATE II. CURS 

Autor: Gheorghe HAZI

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-31-6


ENZIMOLOGIE INDUSTRIALĂ. CURS 

Autori: Adriana DABIJA, Lăcrămioara RUSU, Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 192

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-32-3


BIOREACTOARE. ÎNDRUMAR DE PROIECT ȘI LABORATOR 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Alina Violeta URSU

Nr. pag.: 106

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-33-0


BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE. CURS 

Autor: Ileana Denisa NISTOR

Nr. pag.: 316

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-34-7


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. CURS 

Autor: Mihai LEONTE

Nr. pag.: 198

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-35-4


BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE. CURS 

Autor: Mihai LEONTE

Nr. pag.: 116

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-36-1


BAZELE ȘTIINȚEI SOLULUI. CURS 

Autor: Viorel RAȚI

Nr. pag.: 114

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-37-8


ERGONOMIE. SEMINAR 

Autori: Valetin NEDEFF, Mirela PANAINTE, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 96

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-38-5


ELEMENTE DE DESIGN INDUSTRIAL. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII 

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA 

Nr. pag.: 139

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-39-2


INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Nr. pag.: 104

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-40-8


TOLERANȚE ȘI CONTROL DIMENSIONAL. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Nr. pag.: 78

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-41-5


PLANIFICAREA ȘI AUDITUL CALITĂȚII. CURS

Autori: Lucia BRADEA, Crina AXINTE

Nr. pag.: 64

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-42-2


TEHNOLOGII DE ASAMBLARE ȘI MONTAJ. CURS ȘI APLICAȚII

Autor: Lucia BRADEA

Nr. pag.: 128

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-43-9


 

CREATIVITATE TEHNICĂ. ELEMENTE DE TEORIE ȘI APLICAȚII

Autori: Gheorghe BRABIE, Bogdan CHIRIȚĂ

Nr. pag.: 107

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-44-6


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autor: Bogdan CHIRIȚĂ

Nr. pag.: 161

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-45-3


MAŞINI UNELTE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU UZUL STUDENŢILOR

Autori: Bogdan CHIRIȚĂ, Gheorghe BRABIE

Nr. pag.: 76

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-46-0


GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. NOTE DE CURS 

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 198

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-48-4


GRAFICĂ INGINEREASCĂ. NOTE DE CURS 

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-50-7


MODELAREA ȘI SIMULAREA PROCESELOR DE POLUARE ÎN INDUSTRIE. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 130

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-51-4


ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ DE PUTERE. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE 

Autor: Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-52-1


GESTIONAREA DEȘEURILOR. CURS 

Autor: Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 196

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-54-5


GESTIONAREA DEȘEURILOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 180

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-55-2


SISTEME DE OPERARE. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-61-3


ANALIZĂ MATEMATICĂ. EXERCIȚII ȘI PROBLEME

Autor: Vasile POSTOLICĂ, Genoveva BURCĂ

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-63-7


GRAFICĂ INGINEREASCĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-64-4


GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 214

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-65-1


ECOLOGIE GENERALĂ. LUCRĂRI DE LABORATOR

Autor: Dorel URECHE

Nr. pag.: 78

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-68-2


ADITIVI ȘI AMELIORATORI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILRO

Autor: Neculai Doru MIRON

Nr. pag.: 144

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-03-3


ANALIZĂ STRUCTURALĂ PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII DE LABORATOR 

Autori: Adrian JUDELE, Valentin ZICHIL

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-72-1


ELEMENTE DE INGINERIE MECANICĂ 

Autori: Carmen SAVIN, Adrian JUDELE, Valentin ZICHIL

Nr. pag.: 159

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-73-1


SURSE ȘI FACTORI DE POLUARE 

Autori: Carmen SAVIN, Valetin ZICHIL, Mirela PANAINTE

Nr. pag.: 120

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-74-8


ECONOMIE GENERALĂ. NOTE DE CURS ȘI DE SEMINAR 

Autor: Cătălin DROB

Nr. pag.: 96

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-75-5


MANAGEMENT DE PROIECT. NOTE DE CURS ȘI DE SEMINAR 

Autori: Cătălin DROB, Florin MACARIE

Nr. pag.: 82

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-76-2


CURS DE MECANICĂ TEHNICĂ

Autor: Daniela FLORESCU

Nr. pag.: 108

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-77-9


MECANICĂ TEHNICĂ. CULEGERE DE PROBLEME

Autor: Daniela FLORESCU

Nr. pag.: 100

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-78-6


MECANICĂ TEHNICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Daniela FLORESCU

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN '978-973-8392-79-3


FIZICA ATMOSFEREI. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Dragoș-Ioan RUSU

Nr. pag.: 128

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-80-9


ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI. NOTE DE CURS 

Autori: Elena NECHITA, Cerasela CRIȘAN, Mihai TĂLMACIU

Nr. pag.: 132

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-81-6


DESEN TEHNIC. NOTE DE CURS ŞI APLICATII PRACTICE

Autori: Florin MACARIE, Ionel OLARU

Nr. pag.: 138

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-82-3


MATEMATICI APLICATE III. CURS ȘI APLICAȚII PENTRU SEMINAR

Autor: Genoveva BURCĂ

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-83-0


PROIECTAREA SISTEMELOR MECATRONICE. ÎNDRUMAR DE PROIECTARE 

Autori: Gheorghe STAN, Anton PAL

Nr. pag.: 59

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-86-1


PROIECTAREA SISTEMELOR MECATRONICE. NOTE DE CURS 

Autori: Gheorghe STAN, Anton PAL

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-87-8


BIOREACTOARE 

Autori: Gheorghița JINESCU, Ileana Denisa NISTOR

Nr. pag.: 181

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-88-5


NUTRIȚIE UMANĂ ȘI TOXICOLOGIE. ECOTOXICOLOGIE. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILOR 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Neculai Doru MIRON

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-89-2


CHIMIA MEDIULUI. TEHNICI DE LABORATOR 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU, Alina Violeta URSU

Nr. pag.: 154

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-90-8


CHIMIE FIZICĂ ȘI COLOIDALĂ. PARTEA I 

Autor: Ilie BUCUR

Nr. pag.: 186

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-91-5


CHIMIE FIZICĂ ȘI COLOIDALĂ 

Autori: Ilie BUCUR, Anca GRĂDINARU

Nr. pag.: 177

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-92-2


HIDROLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE. TEORIE ȘI LUCRĂRI PRACTICE. CURS DE UZ INTERN 

Autor: Ioan RUSU

Nr. pag.: 120

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-93-9


ELECTROCHIMIE ȘI COROZIUNE 

Autor: Irina IFRIM

Nr. pag.: 112

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-94-6


CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI BIOTEHNOLOGICE 

Autori: Irina IFRIM, Luminița GROSU

Nr. pag.: 168

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-95-3


MATEMATICI APLICATE II. CURS ŞI APLICAŢII PENTRU SEMINAR

Autori: Manuela GÎRȚU, Victor BLĂNUȚĂ

Nr. pag.: 158

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-96-0


MATEMATICI APLICATE I. ANALIZĂ MATEMATICĂ

Autor: Marcelina MOCANU

Nr. pag.: 162

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-97-7


METODE NUMERICE 

Autor: Mihai TĂLMACIU

Nr. pag.: 120

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-98-4


COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI. Vol. 1

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 126

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-07-1

 


COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI. Vol. 2

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 126

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-07-1 


COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI. Vol. 3

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 96

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-07-1


MECANICA FLUIDELOR APLICATĂ ȘI MAȘINI HIDRAULICE

Autor: Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 294

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN 973-99703-0-3 


APARATE UTILIZATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. CURS

Autor: Luminița BIBIRE

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN - 


ORGANE DE MAȘINI. BAZELE PROIECTĂRII ORGANELOR DE MAȘINI. NOTE DE CURS

Autori: Vasile PUIU, Sorin ISAC

Nr. pag.: 108

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 1999

ISBN - 


UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR

Autor: Luminița BIBIRE

Nr. pag.: 106

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 1999

ISBN - 


 


 


pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal