COLECȚIA ȘTIINȚE INGINEREȘTI - CURSURI/ÎNDRUMARE

 


DINAMICA SISTEMELOR MECANICE PENTRU MECATRONICĂ. CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Adrian Stelian GHENADI (Coord.), Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 236

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-698-7

CUPRINS


METODE DE ANALIZĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A UNOR PRODUSE VEGETALE

Autori: Raluca-Ioana TÂMPU, Oana-Irina PATRICIU, Adriana-Luminița FÎNARU

Nr. pag.: 114

Format: B5, color

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-697-0

CUPRINS


REZISTENȚA MATERIALELOR I. NOTE DE CURS

Autor: Cosmin-Constantin GRIGORAȘ

Nr. pag.: 143

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-689-5

CUPRINS 


Vernica Tehnici de optimizare in energetica TEHNICI DE OPTIMIZARE ÎN ENERGETICĂ. APLICAȚII

Autor: Sorin-Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 112

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-686-4

CUPRINS


ADMINISTRAREA ȘI CONFIGURAREA REȚELELOR LOCALE DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚI FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 255

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-685-7

CUPRINS


MĂSURĂRI, SENZORI ȘI SISTEME SENZORIALE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE INGINERIE

Autori: Eugen Sorin POPA, Petru Gabriel PUIU

Nr. pag.: 89

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-677-2

CUPRINS


PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. APLICAȚII

Autori: Sorin-Gabriel VERNICA, Roxana-Margareta GRIGORE

Nr. pag.: 73

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-497-6 

CUPRINS


REȚELE DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE. EDIȚIA A II-A

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 190

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-595-9 

CUPRINS


METODE MODERNE DE CONDIȚIONARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 122

Format: B5, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-312-2 

CUPRINS


FABRICAȚIA ASISTATĂ DE CALCULATOR. SOLIDWORKS CAM & FABRICAȚIE ADITIVĂ. NOTE DE CURS

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 148

Format: A4, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-651-2

CUPRINS


PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: George CULEA

Nr. pag.: 133

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-639-0 

CUPRINS


ÎNDRUMAR DE LABORATOR (SEPARAREA, MĂRUNȚIREA, AMESTECAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR)

Autori: Emilian Florin MOȘNEGUȚU, Florin Marian NEDEFF, Alexandra Dana CHIȚIMUȘ, Narcis BÂRSAN

Nr. pag.: 128

Format: A4, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-635-2  

CUPRINS


SURSE REGENERABILE PENTRU CLĂDIRI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Roxana Margareta GRIGORE, Sorin Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 79

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-634-5

CUPRINS


TEHNOLOGIA PANIFICAȚIEI. NOTE DE CURS

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 227

Format: B5, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-633-8

CUPRINS


ENGLISH FOR IT ENGINEERING STUDENTS

Autor: Gabriela ANDRIOAI

Nr. pag.: 172

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-631-4 

CUPRINS


 REZOLVAREA DE PROBLEME UTILIZÂND METODA ELEMENTELOR FINITE CU SIEMENS NX NASTRAN

 Autori: Valentin ZICHIL, Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 167

Format: A4, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-620-8 

CUPRINS


GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ PENTRU UZUL STUDENȚILOR DE LA FACULTATEA DE INGINERIE

Autori: Luminița BIBIRE (coord.), Adriana VRABIE, Luminița BOCA, Liliana PUIU

Nr. pag.: 129 

Format: B5, color 

Anul apariției: 2018 

ISBN 978-606-527-619-2

CUPRINS


TEHNOLOGIA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI

Autori: Ana-Maria GEORGESCU, Vasilica Alisa ARUȘ 

Nr. pag.: 112

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-618-5 

CUPRINS


PRINCIPII ȘI METODE DE CONSERVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

Autori: Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 62 

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-609-3 

CUPRINS


APARATE PENTRU INDUSTRIE DE PROCES: SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Autori: Luminița BIBIRE (Coord.), Narcis BÂRSAN

Nr. pag.: 403

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-608-6

CUPRINS


MECANISME 1 

Autori: Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Nr. pag.: 223

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-606-2  

CUPRINS


MECANISME 2 

Autori: Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Nr. pag.: 265

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-607-9 

CUPRINS


CHIMIE PENTRU INGINERI: NOTE DE CURS

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria ROȘU

Nr. pag.: 235

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-603-1

CUPRINS


STUDIUL RELAȚIEI STRUCTURĂ-ACTIVITATE BIOLOGICĂ. DRUG DESIGN

Autor: Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 96

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-577-5

CUPRINS  


ÎNDRUMAR DE PROIECTARE CAD / CAE / CAM A SISTEMELOR MECANICE INDUSTRIALE – STUDIU DE CAZ

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 137

Format: A4, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-562-1 

CUPRINS


PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI SEMINAR

Autori: Gabriela MUNTIANU, Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 174

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-559-1

CUPRINS


ACȚIONĂRI HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI APLICAȚII PRACTICE

Autor: Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 172

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-558-4

CUPRINS


TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Autor: Vasilica Alisa ARUȘ

Nr. pag.: 297

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-8392-85-4 

CUPRINS


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI. NOTE DE CURS

Autor: Vasilica Alisa ARUȘ

Nr. pag.: 115

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-8392-84-7

CUPRINS


ENGLISH FOR BIOCHEMICAL AND FOOD ENGINEERING STUDENTS 

Autor: Gabriela ANDRIOAI 

Nr. pag.: 186 

Format: A4, alb-negru 

Anul apariției: 2016 

ISBN 978-606-527-544-7  

CUPRINS


METODE MODERNE DE CONTROL ÎN INGINERIA PROCESELOR ECOLOGICE

Autori: Ileana Denisa NISTOR (coord.), Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 281

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-540-9 

CUPRINS


BIOTEHNOLOGII DE VALORIFICARE A SUBPRODUSELOR ÎN INDUSTRII ECOLOGICE

Autori: Ileana Denisa NISTOR (coord.), Gabriela MUNTIANU

Nr. pag.: 228

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-541-6 

CUPRINS


SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE APLICAȚII)

Autori: Luminița BIBIRE (coord.), Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ

Nr. pag.: 237

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-533-1 

CUPRINS


CALCUL OPERAȚIONAL - TEORIE ȘI APLICAȚII

Autor: Otilia LUNGU

Nr. pag.: 72

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-531-7 

CUPRINS


ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN C/C++

Autori: Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA, Sorin-Eugen POPA

Nr. pag.: 44

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-519-5 

CUPRINS


INIȚIEREA INGINERILOR ÎN PROGRAMARE MATLAB 7.14. NOȚIUNI TEORETICE ȘI APLICAȚII

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 214

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-493-8 

CUPRINS


ELEMENTE DE DESIGN. BAZELE PROIECTĂRII CU SOLIDEDGE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Crina RADU, Eugen HERGHELEGIU

Nr. pag.: 88

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-482-2

CUPRINS


DIDACTICA SPECIALITĂȚII. DISCIPLINE TEHNICE - MODULUL I

Autori: Luminița BIBIRE, Camelia URECHE

Nr. pag.: 238

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-496-9

CUPRINS


TEHNOLOGII DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU

Nr. pag.: 290

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-492-1

CUPRINS


INGINERIA PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE ȘI ALIMENTARE. APLICAȚII

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Alina-Violeta URSU, Ana-Maria GEORGESCU

Nr. pag.: 232

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-491-4

CUPRINS


BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU, Alina-Violeta URSU

Nr. pag.: 232

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-490-7

CUPRINS


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA FERMENTATIVĂ. NOTE DE CURS. VOL. 1

Autor: Elena Mirela SUCEVEANU

Nr. pag.: 200

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-487-7; 978-606-527-488-4

CUPRINS


FENOMENE DE TRANSFER ŞI OPERAŢII UNITARE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Andrei-Ionuț SIMION, Cristina-Gabriela GRIGORAȘ, Lucian GAVRILĂ (coord.)

Nr. pag.: 184

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-458-7 

CUPRINS


DEPOLUAREA EFLUENŢILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI BIOTEHNOLOGII. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Cristina-Gabriela GRIGORAȘ, Andrei-Ionuț SIMION, Lucian GAVRILĂ (coord.)

Nr. pag.: 269

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-457-0

CUPRINS


TEHNOLOGII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS

Autori: Nicoleta PLATON, Ana Maria ROȘU 

Nr. pag.: 216

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-448-8

CUPRINS


PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR UTILIZÂND SIEMENS NX. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 201

Format: A4, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-443-3 

CUPRINS


PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 168

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-138-8 

CUPRINS


MANAGEMENTUL CALITĂŢII. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autori: Ion CRISTEA, Maria Crina RADU

Nr. pag.: 179

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-428-0 

CUPRINS


MAŞINI UNELTE. CONSTRUCŢIE ŞI EXPLOATARE

Autori: Gheorghe BRABIE, Bogdan CHIRIȚĂ

Nr. pag.: 229

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-420-4 

CUPRINS


PRELUCRAREA METALELOR. OPERAŢII ŞI SCULE DE PRELUCRARE

Autori: Bogdan CHIRIȚĂ, Gheorghe BRABIE

Nr. pag.: 204

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-419-8

CUPRINS 


INTRODUCERE ÎN ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 213

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-415-0 

CUPRINS


CHIMIA COMPUŞILOR ORGANICI CU FUNCŢIUNI ŞI A HETEROCICLILOR. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autori: Adriana-Luminița FÎNARU, Oana-Irina PATRICIU

Nr. pag.: 211

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-414-3 

CUPRINS


BIOCHIMIE. NOTE DE CURS

Autori: Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 160

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-412-9

CUPRINS 


BIOCHIMIE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Irina-Claudia ALEXA, Elena-Mirela SUCEVEANU, Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Nr. pag.: 196

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-411-2

CUPRINS 


IGIENA ÎNTREPRINDERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII PRACTICE

Autori: Luminița GROSU

Nr. pag.: 140

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-410-5

CUPRINS 


TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI ŞI PANIFICAŢIEI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Vasilica Alisa ARUȘ (Coord.), Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 114

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-396-2

CUPRINS 


CURS DE MATEMATICI SPECIALE CU APLICAŢII

Autori: Otilia LUNGU

Nr. pag.: 195

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-392-4

CUPRINS 


TEHNOLOGIA MATERIALELOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Gheorghe SIMIONESCU, Mirela GHEORGHIAN

Nr. pag.: 147

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-368-9

CUPRINS 


TEHNICI DE FABRICARE A PRODUSELOR ECOLOGICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Andrei-Ionuț SIMION, Cristina-Gabriela GRIGORAȘ

Nr. pag.: 178

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-339-9 

CUPRINS


BAZELE ELECTROTEHNICII. SEMINAR ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 213

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-415-0 

CUPRINS


CHIMIA ALIMENTELOR. TEHNICI DE LABORATOR PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Autori: Ana-Maria ROȘU, Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 110

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-311-5 

CUPRINS


TEHNOLOGII ȘI UTILAJ ÎN INDUSTRIA FERMENTATIVĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Elena Mirela SUCEVEANU

Nr. pag.: 216

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-310-8 

CUPRINS


MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI A PRODUSELOR BIOTEHNOLOGICE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI BIOTEHNOLOGICE

Autor: Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Nr. pag.: 110

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-309-2 

CUPRINS


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS. PARTEA I

Autori: Nicoleta PLATON, Ileana Denisa NISTOR, Adriana BÎRCĂ

Nr. pag.: 158

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-300-9; 978-606-527-301-6 

CUPRINS


MANUAL DE DOCUMENTARE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 3, LICEU TEORETIC, LICEU TEHNOLOGIC, PROFIL TEHNIC, CALIFICAREA TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Autor: Dănuța Marcela GĂLĂȚANU

Nr. pag.: 137

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-277-4 

CUPRINS


METODE DE ANALIZĂ A EFICIENŢEI SISTEMELOR ENERGETICE 

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 171

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-172-2 


SISTEME DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 125

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-173-9 


METODE DE STUDIU EXPERIMENTAL AL SISTEMELOR DE CONVERSIE TERMOMECANICĂ A ENERGIEI

Autori: Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Tudor SAJIN, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 154

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-195-1  


CALCULE, SIMULĂRI ŞI MĂSURĂRI EXPERIMENTALE LA GENERAREA CĂLDURII PRIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR ENERGETICI

Autori: Tudor SAJIN, Aurel GUȚU, Roxana Margareta GRIGORE, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-196-8  


SIMULAREA ȘI STUDIUL EXPERIMENTAL AL FENOMENELOR DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI MASĂ (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR DE LABORATOR LA DISCIPLINA TRANSFER DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ)

Autori: Tudor SAJIN, Florin ANIȚEI, Ștefania Roxana BUZDUGĂ

Nr. pag.: 118

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-197-5  


TERMOECONOMIE - TEHNICI DE SIMULARE ȘI DE STUDIU EXPERIMENTAL (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR DE LABORATOR LA DISCIPLINA TERMOECONOMIE)

Autori: Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Sorin Gabriel VERNICA

Nr. pag.: 154 

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-198-2  


CALCULE, SIMULĂRI ȘI TEHNICI EXPERIMENTALE DE STUDIU ALE SISTEMELOR DE UTILIZARE A CĂLDURII (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR PENTRU SEMINARII ŞI DE LABORATOR LA DISCIPLINA UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE)

Autori: Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 242

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-199-9  


DETERMINAREA IMPACTULUI SISTEMELOR ENERGETICE ASUPRA MEDIULUI (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR PENTRU SEMINARII LA DISCIPLINA ENERGIE ŞI MEDIU)

Autori: Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Nr. pag.: 160

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-200-2  


TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU STUDENŢI

Autori: Vasilica Alisa ARUȘ, Alina Mihaela MOROI

Nr. pag.: 119

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-207-1  


ACHIZIȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

Autori: Ștefan ABABEI, Daniel PAVEL

Nr. pag.: 194

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-209-5  


CONTROL STATISTIC. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Ion CRISTEA, Crina RADU, Cătălin TÂMPU

Nr. pag.: 143

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-210-1


SENZORI ȘI TRADUCTOARE

Autor: Ștefan ABABEI

Nr. pag.: 102

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-234-7 


INGINERIA SISTEMELOR DE PROGRAMARE

Autor: Camelia NOVAC UDUDEC

Nr. pag.: 278

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-126-5  


MATEMATICI APLICATE. ANALIZĂ MATEMATICĂ. APLICAȚII IMEDIATE ȘI DE PERSPECTIVĂ. CURS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Vasile POSTOLICĂ

Nr. pag.: 165

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-157-9   


METODE NUMERICE

Autor: Carmen Violeta MURARU

Nr. pag.: 147

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-167-8   


ECO-DESIGN. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA

Nr. pag.: 219

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-087-9


DIMENSIUNI, PROPORȚII, ARMONII ȘI CULORI. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII 

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA, Mihai GHERGHEL

Nr. pag.: 184

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-088-6


DESIGN DE PRODUS. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA

Nr. pag.: 133

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-089-3


TRANSPORTUL AGENȚILOR ENERGETICI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Roxana GRIGORE

Nr. pag.: 72

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-100-5


STRUCTURI MECANICE PENTRU MECATRONICĂ

Autori: Adrian GHENADI, Constantin SILAV

Nr. pag.: 161

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-000-8


CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI

Autori: Adrian GHENADI, Constantin SILAV, Claudiu OBREJA

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-001-5


METEOROLOGIE ȘI CLIMATOLOGIE 

Autori: Iuliana Mihaela LAZĂR

Nr. pag.: 144

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-020-6


PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. ÎNDRUMAR DE PROIECTARE 

Autor: Roxana GRIGORE

Nr. pag.: 78

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-021-3


ENERGETICA CLĂDIRILOR 

Autor: Roxana GRIGORE

Nr. pag.: 168

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-022-0


MECANICA FLUIDELOR. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILOR 

Autor: Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 159

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-040-4


INTERACȚIUNEA OM-CALCULATOR/MAȘINĂ 

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Gabriel PUIU

Nr. pag.: 245

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-041-1


AGENȚI INTELIGENȚI ȘI SISTEME MULTIAGENT 

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Costică NITU, Dan Dumitru DRĂGOI

Nr. pag.: 259

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-043-5


PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN C/C++ 

Autori: Marius ANGHELUȚ, Eusebiu PRUTEANU

Nr. pag.: 270

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-044-2


PROIECTAREA LOGICĂ A DISPOZITIVELOR NUMERICE. ANALIZĂ, SINTEZĂ, PRINCIPII ŞI APLICAŢII

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Dan ROTAR, Dan Dumitru DRĂGOI 

Nr. pag.: 298

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-046-6


INTEGRAREA EUROPEANĂ: DE LA ASPIRAȚIA ADERĂRII LA REALITATEA INTEGRĂRII COMUNITARE

Autor: Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Nr. pag.: 115

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-051-0


ENGLISH FOR ENGINEERING STUDENTS 

Autor: Doina CMECIU (Coord.)

Nr. pag.: 305

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-973-1833-53-8


RISCURI ȘI SECURITATE INDUSTRIALĂ. NOTE DE CURS. CAIET DE LABORATOR

Autori: Luminița BIBIRE, Codrin COBREA

Nr. pag.: 124

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-94-1


ESTETICĂ ȘI DESIGN INDUSTRIAL. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR

Autori: Luminița BIBIRE, Codrin COBREA

Nr. pag.: 111

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-96-5


UTILIZAREA CALCULATOARELOR. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Autori: Dan Dumitru DRĂGOI, Carol SCHNAKOVSZKY, Ionel Crinel RAVEICA, Bogdan Ionuț GANEA

Nr. pag.: 412

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-002-2


TEHNICI DE PREZENTARE ȘI COMUNICARE TEHNICĂ. NOTE DE CURS ȘI SEMINAR

Autor: Dan Dumitru DRĂGOI

Nr. pag.: 216

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-003-9


MODELARE ȘI SIMLARE DE PROCES. NOTE DE CURS

Autori: Dan Dumitru DRĂGOI, Anton PAL

Nr. pag.: 199

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-005-3 


PROIECTARE TEHNOLOGICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. LUCRĂRI DE LABORATOR 

Autori: Bogdan GANEA, Carol SCHNAKOVSZKY

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-606-527-009-1


AUDITUL DE MEDIU. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR 

Autori: Mirela PANAINTE, Valentin NEDEFF, Bogdan MĂCĂRESCU, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 272

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-00-2


BAZELE INGINERIEI MEDIULUI. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Mirela PANAINTE, Valentin NEDEFF, Bogdan MĂCĂRESCU, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 170

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-01-9


STUDIUL IMPACTULUI ECOLOGIC. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autori: Mirela PANAINTE, Valentin NEDEFF, Bogdan MĂCĂRESCU, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 388

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-02-6


CHIMIE BIOANORGANICĂ

Autor: Neculai Doru MIRON

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-05-7


CHIMIE ANORGANICĂ. TEHNICI DE LABORATOR

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria DOSPINESCU

Nr. pag.: 188

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-06-4


ADITIVI ȘI AMELIORATORI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. TEHNICI DE LABORATOR

Autori: Neculai Doru MIRON, Ana-Maria DOSPINESCU, Alina Violeta URSU 

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-07-1


CHIMIE GENERALĂ. NOTE DE CURS

Autori: Neculai Doru MIRON, Ileana Denisa NISTOR

Nr. pag.: 230

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-08-8


CHIMIE GENERALĂ. TEHNICI DE LABORATOR 

Autori: Neculai Doru MIRON, Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria DOSPINESCU

Nr. pag.: 128

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-09-5


MICROMAȘINI ELECTRICE ȘI ACȚIONAREA LOR. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Petru LIVINȚI

Nr. pag.: 138

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-10-1


SISTEME DE CONDUCERE ÎN ROBOTICĂ. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR  

Autor: Petru LIVINȚI

Nr. pag.: 168

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-11-8


ELECTROTEHNICĂ ȘI MAȘINI ELECTRICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Petru LIVINȚI, Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 105

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-12-5


INGINERIA MICROCLIMATULUI ÎN INCINTE. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Radu CĂLIMAN

Nr. pag.: 156

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-13-2


TERMOTEHNICĂ ȘI MAȘINI TERMICE. NOTE DE CURS

Autor: Radu CĂLIMAN, Ionel OLARU

Nr. pag.: 220

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-14-9


TERMOTEHNICĂ ȘI MAȘINI TERMICE. CULEGERE DE PROBLEME 

Autor: Radu CĂLIMAN

Nr. pag.: 269

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-15-6


EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Silviu-Ioan PAVEL

Nr. pag.: 93

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-16-3


EVALUAREA SISTEMELOR DE CALCUL. NOTE DE CURS ŞI SEMINAR PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 138

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-17-0


PROIECTAREA REŢELELOR DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS, APLICAŢII ŞI PROIECT PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 162

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-18-7


REȚELE DE CALCULATOARE 

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 160

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-19-4


REȚELE DE CALCULATOARE LOCALE

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-20-0


SECURITATEA SISTEMELOR

Autor: Sorin Eugen POPA

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-21-7


GENETICĂ. METODE DE STUDIU ÎN LABORATOR 

Autori: Daniela NICUȚĂ, Gogu GHIORGHIȚĂ

Nr. pag.: 88

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-23-1


ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Dan ROTAR, Marius ANGHELUȚ

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-24-8


ECHIPAMENTE DE CALCUL PENTRU MEDII INDUSTRIALE

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-25-5


ELECTRONICĂ DIGITALĂ. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Dan ROTAR, Marius ANGHELUȚ

Nr. pag.: 164

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-26-2


INGINERIA PROGRAMELOR 

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 132

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-27-9


INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 152

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-28-6


MICROPROCESOARE. CURS

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-29-3


PROIECTAREA ALGORITMILOR 

Autor: Gheorghe HAZI

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-30-9


BAZE DE DATE II. CURS 

Autor: Gheorghe HAZI

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-31-6


ENZIMOLOGIE INDUSTRIALĂ. CURS 

Autori: Adriana DABIJA, Lăcrămioara RUSU, Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 192

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-32-3


BIOREACTOARE. ÎNDRUMAR DE PROIECT ȘI LABORATOR 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Alina Violeta URSU

Nr. pag.: 106

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-33-0


BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE. CURS 

Autor: Ileana Denisa NISTOR

Nr. pag.: 316

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-34-7


TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. CURS 

Autor: Mihai LEONTE

Nr. pag.: 198

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-35-4


BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE. CURS 

Autor: Mihai LEONTE

Nr. pag.: 116

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-36-1


BAZELE ȘTIINȚEI SOLULUI. CURS 

Autor: Viorel RAȚI

Nr. pag.: 114

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-37-8


ERGONOMIE. SEMINAR 

Autori: Valetin NEDEFF, Mirela PANAINTE, Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 96

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-38-5


ELEMENTE DE DESIGN INDUSTRIAL. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII 

Autori: Crina AXINTE, Ion CRISTEA 

Nr. pag.: 139

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-39-2


INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Nr. pag.: 104

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-40-8


TOLERANȚE ȘI CONTROL DIMENSIONAL. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autori: Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Nr. pag.: 78

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-41-5


PLANIFICAREA ȘI AUDITUL CALITĂȚII. CURS

Autori: Lucia BRADEA, Crina AXINTE

Nr. pag.: 64

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-42-2


TEHNOLOGII DE ASAMBLARE ȘI MONTAJ. CURS ȘI APLICAȚII

Autor: Lucia BRADEA

Nr. pag.: 128

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-43-9


 

CREATIVITATE TEHNICĂ. ELEMENTE DE TEORIE ȘI APLICAȚII

Autori: Gheorghe BRABIE, Bogdan CHIRIȚĂ

Nr. pag.: 107

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-44-6


SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Autor: Bogdan CHIRIȚĂ

Nr. pag.: 161

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-45-3


MAŞINI UNELTE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU UZUL STUDENŢILOR

Autori: Bogdan CHIRIȚĂ, Gheorghe BRABIE

Nr. pag.: 76

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-46-0


GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. NOTE DE CURS 

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 198

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-48-4


GRAFICĂ INGINEREASCĂ. NOTE DE CURS 

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-50-7


MODELAREA ȘI SIMULAREA PROCESELOR DE POLUARE ÎN INDUSTRIE. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 130

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-51-4


ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ DE PUTERE. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE 

Autor: Mihai PUIU-BERIZINȚU

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-52-1


GESTIONAREA DEȘEURILOR. CURS 

Autor: Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 196

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-54-5


GESTIONAREA DEȘEURILOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Emilian MOȘNEGUȚU

Nr. pag.: 180

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-55-2


SISTEME DE OPERARE. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR 

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-61-3


ANALIZĂ MATEMATICĂ. EXERCIȚII ȘI PROBLEME

Autor: Vasile POSTOLICĂ, Genoveva BURCĂ

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-63-7


GRAFICĂ INGINEREASCĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-64-4


GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Ionel Crinel RAVEICA

Nr. pag.: 214

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-65-1


ECOLOGIE GENERALĂ. LUCRĂRI DE LABORATOR

Autor: Dorel URECHE

Nr. pag.: 78

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-68-2


ADITIVI ȘI AMELIORATORI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILRO

Autor: Neculai Doru MIRON

Nr. pag.: 144

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-03-3


ANALIZĂ STRUCTURALĂ PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII DE LABORATOR 

Autori: Adrian JUDELE, Valentin ZICHIL

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-72-1


ELEMENTE DE INGINERIE MECANICĂ 

Autori: Carmen SAVIN, Adrian JUDELE, Valentin ZICHIL

Nr. pag.: 159

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-73-1


SURSE ȘI FACTORI DE POLUARE 

Autori: Carmen SAVIN, Valetin ZICHIL, Mirela PANAINTE

Nr. pag.: 120

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-74-8


ECONOMIE GENERALĂ. NOTE DE CURS ȘI DE SEMINAR 

Autor: Cătălin DROB

Nr. pag.: 96

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-75-5


MANAGEMENT DE PROIECT. NOTE DE CURS ȘI DE SEMINAR 

Autori: Cătălin DROB, Florin MACARIE

Nr. pag.: 82

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-76-2


CURS DE MECANICĂ TEHNICĂ

Autor: Daniela FLORESCU

Nr. pag.: 108

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-77-9


MECANICĂ TEHNICĂ. CULEGERE DE PROBLEME

Autor: Daniela FLORESCU

Nr. pag.: 100

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-78-6


MECANICĂ TEHNICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Autor: Daniela FLORESCU

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN '978-973-8392-79-3


FIZICA ATMOSFEREI. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Autor: Dragoș-Ioan RUSU

Nr. pag.: 128

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-80-9


ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI. NOTE DE CURS 

Autori: Elena NECHITA, Cerasela CRIȘAN, Mihai TĂLMACIU

Nr. pag.: 132

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-81-6


DESEN TEHNIC. NOTE DE CURS ŞI APLICATII PRACTICE

Autori: Florin MACARIE, Ionel OLARU

Nr. pag.: 138

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-82-3


MATEMATICI APLICATE III. CURS ȘI APLICAȚII PENTRU SEMINAR

Autor: Genoveva BURCĂ

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-83-0


PROIECTAREA SISTEMELOR MECATRONICE. ÎNDRUMAR DE PROIECTARE 

Autori: Gheorghe STAN, Anton PAL

Nr. pag.: 59

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-86-1


PROIECTAREA SISTEMELOR MECATRONICE. NOTE DE CURS 

Autori: Gheorghe STAN, Anton PAL

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-87-8


BIOREACTOARE 

Autori: Gheorghița JINESCU, Ileana Denisa NISTOR

Nr. pag.: 181

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-88-5


NUTRIȚIE UMANĂ ȘI TOXICOLOGIE. ECOTOXICOLOGIE. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILOR 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Neculai Doru MIRON

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-89-2


CHIMIA MEDIULUI. TEHNICI DE LABORATOR 

Autori: Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU, Alina Violeta URSU

Nr. pag.: 154

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-90-8


CHIMIE FIZICĂ ȘI COLOIDALĂ. PARTEA I 

Autor: Ilie BUCUR

Nr. pag.: 186

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-91-5


CHIMIE FIZICĂ ȘI COLOIDALĂ 

Autori: Ilie BUCUR, Anca GRĂDINARU

Nr. pag.: 177

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-92-2


HIDROLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE. TEORIE ȘI LUCRĂRI PRACTICE. CURS DE UZ INTERN 

Autor: Ioan RUSU

Nr. pag.: 120

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-93-9


ELECTROCHIMIE ȘI COROZIUNE 

Autor: Irina IFRIM

Nr. pag.: 112

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-94-6


CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI BIOTEHNOLOGICE 

Autori: Irina IFRIM, Luminița GROSU

Nr. pag.: 168

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-95-3


MATEMATICI APLICATE II. CURS ŞI APLICAŢII PENTRU SEMINAR

Autori: Manuela GÎRȚU, Victor BLĂNUȚĂ

Nr. pag.: 158

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-96-0


MATEMATICI APLICATE I. ANALIZĂ MATEMATICĂ

Autor: Marcelina MOCANU

Nr. pag.: 162

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-97-7


METODE NUMERICE 

Autor: Mihai TĂLMACIU

Nr. pag.: 120

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-8392-98-4


COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI. Vol. 1

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 126

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-07-1

 


COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI. Vol. 2

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 126

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-07-1 


COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI. Vol. 3

Autor: Tudor SAJIN

Nr. pag.: 96

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-07-1


MECANICA FLUIDELOR APLICATĂ ȘI MAȘINI HIDRAULICE

Autor: Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 294

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN 973-99703-0-3 


APARATE UTILIZATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. CURS

Autor: Luminița BIBIRE

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN - 


ORGANE DE MAȘINI. BAZELE PROIECTĂRII ORGANELOR DE MAȘINI. NOTE DE CURS

Autori: Vasile PUIU, Sorin ISAC

Nr. pag.: 108

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 1999

ISBN - 


UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR

Autor: Luminița BIBIRE

Nr. pag.: 106

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 1999

ISBN - 


 


 


pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal