COLECȚIA ȘTIINȚE INGINEREȘTI - CĂRȚI

 


THE PROCUREMENT OF MOLECULAR SPECIES WITH THE POTENTIAL ENERGY OF VALENCE ELECTRONS AND CHEMICAL REACTIVITY, BOTH INCREASED IN STABLE FORM / OBȚINEREA UNOR SPECII MOLECULARE CU ENERGIA POTENȚIALĂ A ELECTRONILOR DE VALENȚĂ ȘI REACTIVITATEA CHIMICĂ MĂRITE ÎN STARE STABILĂ (EDIȚIE BILINGVĂ ENGLEZĂ-ROMÂNĂ)

Autor: Valeriu JUMANCA

Nr. pag.: 383

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-699-4

CUPRINS


CERCETĂRI PRIVIND INTEGRAREA SURSELOR FOTOVOLTAICE ÎN REȚELELE ELECTRICE

Autor: Ioan Viorel BANU

Nr. pag.: 201

Format: B5, color

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-690-1

CUPRINS


MODELE, TEHNOLOGII, SERVICII ȘI APLICAȚII INTEGRATE DE TIP R.I.A. PENTRU WEB

Autori: Eusebiu PRUTEANU, Iulian FURDU

Nr. pag.: 178

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-683-3

CUPRINS


OBȚINEREA UNOR SPECII MOLECULARE CU ENERGIA POTENȚIALĂ A ELECTRONILOR DE VALENȚĂ ȘI REACTIVITATEA CHIMICĂ MĂRITE ÎN STARE STABILĂ

Autor: Valeriu JUMANCA

Nr. pag.: 184

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-682-6

CUPRINS


ASPECTE PRIVIND DEFORMAREA PLASTICĂ INCREMENTALĂ ÎN PUNCT A TABLELOR METALICE

Autori: Maria-Crina RADU, Carol SCHNAKOVSZKY, Eugen HERGHELEGIU

Nr. pag.: 200

Format: B5, color

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-679-6

CUPRINS


PROIECTAREA STRUCTURILOR CONFIGURABILE ȘI PROGRAMABILE

Autor: Dan ROTAR

Nr. pag.: 323

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-678-9

CUPRINS


ERGONOMIE

Autori: Valentin NEDEFF, Dana CHIȚIMUȘ, Luminița BIBIRE, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF, Paul-Claudiu COTÎRLEȚ

Nr. pag.: 366

Format: B5, color

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-590-4 

CUPRINS


DINAMICA PARTICULELOR ÎN STRAT FLUIDIZAT ȘI STRAT FLUIDIZAT STABILIZAT MAGNETIC

Autori: Gabriela MUNTIANU, Gheorghița JINESCU

Nr. pag.: 114

Format: B5, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-647-5 

CUPRINS


PROCESE ENZIMATICE ȘI FERMENTATIVE

Autor: Irina-Claudia ALEXA

Nr. pag.: 158

Format: B5, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-641-3 

CUPRINS


TOLERANȚE ȘI CONTROL DIMENSIONAL

Autori: Ion CRISTEA, Nicolae Cătălin TÂMPU, Maria Crina RADU

Nr. pag.: 156

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-640-6

CUPRINS 


 REPERE

Autor: Vasile George PUIU

Nr. pag.: 141

Format: B5, color

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-548-5 

CUPRINS


 TABLE METALICE SUDATE PENTRU COMPONENTELE AMBUTISATE LA RECE

Autor: Vlad Andrei CIUBOTARIU

Nr. pag.: 206

Format: B5, color

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-630-7

CUPRINS 


 NANOMATÉRIAUX CÉRAMIQUES PERFORMANTS UTILISÉS POUR LA RÉTENTION DES POLLUANTS   INDUSTRIELS

Autori: Ana-Maria GEORGESCU, Françoise NARDOU, Gheorghe BRABIE

Nr. pag.: 288

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-617-8

CUPRINS 


PROCEDURI DE LUCRU PENTRU ANALIZA AERULUI ȘI A ALTOR COMPUȘI GAZOȘI - Vol. 1

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Claudia TOMOZEI, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Oana IRIMIA, Narcis BÂRSAN, Florin-Marian NEDEFF, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Emilian MOȘNEGUȚU 

Nr. pag.: 142

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-593-5; 978-606-527-594-2

CUPRINS


 PROCEDURI DE LUCRU PENTRU ANALIZA CALITĂȚII APELOR ȘI A ALTOR COMPUȘI LICHIZI - Vol. 1

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Oana IRIMIA, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF

Nr. pag.: 147

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-588-1; 978-606-527-589-8

CUPRINS


PROCEDURI DE ANALIZĂ PENTRU ANALIZA SOLULUI ȘI A ALTOR MATERIALE - Vol. 2

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Oana IRIMIA, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF

Nr. pag.: 147

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-581-2; 978-606-527-583-6

CUPRINS


PROCEDURI DE ANALIZĂ PENTRU ANALIZA SOLULUI ȘI A ALTOR MATERIALE - Vol. 1

Autori: Valentin NEDEFF (coord.), Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Oana IRIMIA, Narcis BÂRSAN, Florin-Marian NEDEFF

Nr. pag.: 126

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-581-2; 978-606-527-582-9

CUPRINS


CHIMIA MEDIULUI

Autor: Nicoleta PLATON

Nr. pag.: 197

Format: B5, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-563-8

CUPRINS 


SYNTHÈSE D’AMIDONS MODIFIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS D’OXYDATION DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Autor: Ana-Maria ROȘU

Nr. pag.: 144

Format: B5, color

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-561-4

CUPRINS


TRAINING NEEDS IN RENEWABLE ENERGIES FOR LOCAL DEVELOPMENT. STUDY OF PROSPECTIVE AND TRAINING NEEDS OF RENEWABLE ENERGIES MARKET FOR LOCAL DEVELOPMENT

Coordonatori: Leonor HERNÁNDEZ, Joan Raül BURRIEL, Zoltán BUJDOSÓ, Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 171

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-538-6

CUPRINS


 INSTRUCȚIUNI TEHNOLOGICE DE FABRICARE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE

Autori: Mihai LEONTE, Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 76

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-1833-95-8 

CUPRINS  


TEHNOLOGII ȘI PRODUSE ALIMENTARE ECOLOGICE DE MORĂRIT, PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE

Autori: Mihai LEONTE, Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 344

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-973-1833-04-0

CUPRINS


MAȘINI, UTILAJE ȘI DISPOZITIVE PENTRU PREPARAREA PASTEI NECESARE OBȚINERII HÂRTIEI ȘI CARTONULUI - Vol. 2

Autori: Daniela FLORESCU, Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 376

Format: B5, color

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-469-3, 978-606-527-471-6 

CUPRINS


PREPARAREA, CARACTERIZAREA ŞI TESTAREA ARGILELOR MODIFICATE CHIMIC CU APLICAŢII ÎN TRATAREA APELOR POLUATE

Autori: Nicoleta PLATON, Ilie SIMINICEANU

Nr. pag.: 181

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-405-1

CUPRINS


PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Autori: Crina RADU, Eugen HERGHELEGIU, Ion CRISTEA

Nr. pag.: 120

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-973-8392-99-1

CUPRINS


TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR

Autor: Liliana Rozemarie MANEA 

Nr. pag.: 236

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-515-7 

CUPRINS 


TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR. APLICAȚII 

Autor: Liliana Rozemarie MANEA 

Nr. pag.: 286

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-514-0

CUPRINS 


FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. APLICAȚII 

Autor: Liliana Rozemarie MANEA 

Nr. pag.: 202

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-513-3 

CUPRINS


ANALIZA MATERIILOR PRIME ȘI PRODUSELOR FINITE DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (INDUSTRIA ULEIULUI ȘI INDUSTRIA ZAHĂRULUI)

Autori: Mihai LEONTE (coord.), Karla Simona BEJENARU, Irina MARIN

Nr. pag.: 116

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-502-7 

CUPRINS


BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECȚIA MEDIULUI. METODE DE INVESTIGARE

Autori: Lăcrămioara RUSU, Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Nr. pag.: 196

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015 

ISBN 978-606-527-484-6

CUPRINS


SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. CERINŢE. AUDIT

Autori: Crina RADU, Ion CRISTEA, Eugen HEGHELEGIU, Cătălin TÂMPU

Nr. pag.: 145

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-483-9

CUPRINS


FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. VOL. 1 - TEHNOLOGIA ŞI PROPRIETĂŢILE FIRELOR PENTRU TRICOTAJE 

Autori: Liliana Rozemarie MANEA, Valeria GRIBINCEA

Nr. pag.: 290

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-472-3; 978-606-527-473-0

CUPRINS


FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. VOL. 2 - FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE PENTRU TEXTILE AVANSATE 

Autori: Liliana Rozemarie MANEA, Valeria GRIBINCEA

Nr. pag.: 166

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-472-3; 978-606-527-474-7 

CUPRINS


MAȘINI, UTILAJE ȘI DISPOZITIVE PENTRU PREPARAREA PASTEI NECESARE OBȚINERII HÂRTIEI ȘI CARTONULUI. VOL. 1 

Autori: Daniela FLORESCU, Iulian FLORESCU

Nr. pag.: 298

Format: B5, color

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-469-3; 978-606-527-470-9 

CUPRINS


TEHNOLOGII ȘI PRODUSE DE PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE, BISCUIȚI ȘI PASTE FÂINOASE FĂRĂ E-URI ȘI FĂRĂ AMELIORATORI

Autori: Mihai LEONTE, Alina Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Nr. pag.: 394

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-452-5 

CUPRINS


PROCESUL DE FERMENTARE LACTICĂ. CINETICĂ, MODIFICATORI CINETICI ŞI PROCEDEE DE INTENSIFICARE

Autori: Vasilica Alisa ARUȘ, Gheorghița JINESCU

Nr. pag.: 254

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-395-5

CUPRINS


FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA ECHIPAMENTELOR DE PROCES

Autori: Luminița BIBIRE, Dumitru-Cristinel NADABAICĂ

Nr. pag.: 253

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-385-6

CUPRINS 


DIN ISTORIA AUTOMATICII ÎN ROMÂNIA

Autori: Costică NITU

Nr. pag.: 73

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-383-2

CUPRINS


KINSHASA. DECHARGES D’ORDURES ET ORGANISATION DE L’ESPACE

Autori: Holy HOLENU MANGENDA

Nr. pag.: 167

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-371-9

CUPRINS 


POTABILIZAREA APELOR. PROCEDEE ŞI TEHNICI DE FILTRARE

Autori: Oana ȚÎRȚOACĂ (IRIMIA), Mirela PANAINTE, Gabriel LAZĂR, Valentin NEDEFF (coord.)

Nr. pag.: 157

Format: B5, color

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-355-9

CUPRINS 


REDUCEREA POLUĂRII FONICE ÎN MEDIUL INDUSTRIAL

Autori: Claudia TOMOZEI, Mirela PANAINTE, Gabriel LAZĂR, Florin NEDEFF, Valentin NEDEFF (Coord.)

Nr. pag.: 269

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-354-2

CUPRINS 


MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Autori: Liliana Rozemarie MANEA

Nr. pag.: 155

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-307-8

CUPRINS 


ANALIZĂ MANAGERIALĂ

Autor: Gheorghe SIMIONESCU

Nr. pag.: 124 

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-273-6

CUPRINS


HIDRONICĂ ȘI PNEUTRONICĂ

Autor: Liliana TOPLICEANU

Nr. pag.: 180

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-265-1 

CUPRINS


EPURAREA APELOR UZATE ÎN STAŢII DE EPURARE DE CAPACITATE MICĂ

Autori: Valetin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Emilian Florin MOŞNEGUŢU, Gabriel LAZĂR 

Nr. pag.: 222

Format: B5, color

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-213-2  

CUPRINS


ŞTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR. MATERIALE METALICE

Autor: Mirela GHEORGHIAN

Nr. pag.: 238

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-214-9  

CUPRINS


TRANSMITEREA CĂLDURII ȘI SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

Autori: Radu CĂLIMAN, Mirela GHEORGHIAN

Nr. pag.: 269

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-215-6   

CUPRINS


TEHNOLOGII PENTRU DEPOLUAREA SOLULUI

Autori: Valetin NEDEFF (coord.), Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ, Emilian Florin MOŞNEGUŢU, Gabriel LAZĂR 

Nr. pag.: 214

Format: B5, color

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-218-7  

CUPRINS 


PROIECTUL BRAIN - REZULTATE OBȚINUTE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU - FEBRUARIE 2011

Editor: Gabriel LAZĂR 

Nr. pag.: 166

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-111-1 

CUPRINS


RISC INDUSTRIAL. EVALUARE, POLITICI ȘI STRATEGII 

Autori: Luminița BIBIRE, Adrian GHENADI 

Nr. pag.: 180

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-973-1833-0-92-7 

CUPRINS


MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

Autori: Adrian GHENADI, Luminița BIBIRE 

Nr. pag.: 230

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-973-1833-0-93-4  

CUPRINS


MANAGEMENT DE PROIECT 

Autor: Cătălin DROB 

Nr. pag.: 176

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-050-3

CUPRINS


MICROUNDE. APLICAȚII ÎN SINTEZA ȘI SEPARAREA COMPUȘILOR ORGANICI

Autor: Adriana Luminița FÎNARU 

Nr. pag.: 220

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-059-6

CUPRINS


TEHNICI EXPERIMENTALE ÎN CHIMIA ORGANICĂ

Autori: Adriana-Luminița FÎNARU, Elena-Mirela SUCEVEANU, Oana-Irina PATRICIU 

Nr. pag.: 223

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-060-2

CUPRINS


ELECTROLUMINISCENȚA SEMICONDUCTORILOR. APLICAȚII 

Autor: Iustina BUZARIU 

Nr. pag.: 124

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-068-8

CUPRINS


INVESTIȚII DIRECTE DE CAPITAL

Autor: Cătălin DROB 

Nr. pag.: 206

Format: A5, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-016-9

CUPRINS


STUDIU ASUPRA POSIBILITĂȚILOR DE PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI EXPLOATARE A CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI PE TERENURI SENSIBILE LA UMEZIRE

Autori: Gheorghe T. MIHOC, Angela M. MIHOC 

Nr. pag.: 158

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-034-3 

CUPRINS


OPTICA GEOMETRICĂ DIN TRECUT PÂNĂ ASTĂZI 

Autor: Iuliana Mihaela LAZĂR 

Nr. pag.: 108

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-035-0

CUPRINS


NANOSTRUCTURI DE CARBON 

Autor: Marilena GORBĂNESCU  

Nr. pag.: 90

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-048-0

CUPRINS


STATICA 

Autor: Daniela FLORESCU  

Nr. pag.: 234

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-66-8

CUPRINS


FLUIDE POLIFAZICE 

Autor: Iulian FLORESCU  

Nr. pag.: 223

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-70-5

CUPRINS


ACTES DU CINQUEME COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUEE COFrRoCA 2008 

Editori: Lucian GAVRILĂ, Adriana FÎNARU, Pierre GRANDCLAUDON  

Nr. pag.: 262

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-77-4

CUPRINS


POLITICI DE PROMOVARE ȘI PREZENTARE ALE PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Autor: Daniela FLORESCU  

Nr. pag.: 316

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-78-1

CUPRINS


CERCETĂRI ÎN VEDEREA CREĂRII UNOR CONTOARE DE DURATĂ DE VIAŢĂ PENTRU EVALUAREA ONLINE A SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR MECANICE, CONDUVI

Autor:

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-79-8

CUPRINS


SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ 

Autori: Ionel OLARU, Radu CĂLIMAN, Vasile AVRAM  

Nr. pag.: 168

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-91-0

CUPRINS


SEPARAREA AMESTECURILOR DE PARTICULE SOLIDE ÎN CURENŢI DE AER VERTICALI

Autori: Emilian Florin MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE, Carmen SAVIN, Bogdan MĂCĂRESCU, Valentin NEDEFF (Coord.)  

Nr. pag.: 257

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2007

ISBN 978-973-1833-57-6

CUPRINS


ACTES DU QUATRIEME COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUEE COFrRoCA 2006 

Editori: Lucian GAVRILĂ, Adriana FÎNARU, Pierre GRANDCLAUDON, Gholamreza DJELVEH, Yves TROIN 

Nr. pag.: 446

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2006

ISBN 973-8392-17-9

CUPRINS


THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF FRACTURE MECHANICS. ANNIVERSARY EDITION. PROCEEDINGS

Nr. pag.: 226

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2004

ISBN 973-8392-25-X 

CUPRINS


ACTES DU TROISIEME COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUEE COFrRoCA 2004

Editori: Lucian GAVRILĂ, Adriana FÎNARU, Pierre GRANDCLAUDON 

Nr. pag.: 684

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2004

ISBN 973-8392-36-5

CUPRINS


TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA AGENȚILOR TERMICI

Autori: Tudor SAJIN, Roxana GRIGORE  

Nr. pag.: 162

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2003

ISBN 973-8392-40-3 

CUPRINS


ALIMENTAREA CU ENERGIE ȘI CĂLDURĂ A CONSUMATORILOR INDUSTRIALI

Autor: Tudor SAJIN  

Nr. pag.: 424

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2003

ISBN 973-8392-41-1 

CUPRINS


MĂSURAREA PARAMETRILOR ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEI

Autor: Ștefan ABABEI   

Nr. pag.: 210

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2003

ISBN 973-8392-44-6 

CUPRINS


ACTES DU DEUXIEME COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUEE COFrRoCA 2002

Editori: Lucian GAVRILĂ, Adriana FÎNARU, Pierre GRANDCLAUDON

Nr. pag.: 412

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-03-9 

CUPRINS


TEHNOLOGII ȘI UTILAJE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ FERMENTATIVĂ 

Autor: Adriana DABIJA  

Nr. pag.: 344

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-52-7

CUPRINS

 


INSTALAŢII TERMOENERGETICE

Autor: Aneta HAZI  

Nr. pag.: 212

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-50-0

CUPRINS


PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE

Autor: Aneta HAZI  

Nr. pag.: 306

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-51-9

CUPRINS


INSTALAȚII DE ARDERE ȘI GENERATOARE DE ABUR

Autor: Tudor SAJIN  

Nr. pag.: 280

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-55-1

CUPRINS 


MAȘINI MECANOENERGETICE

Autor: Tudor SAJIN  

Nr. pag.: 208

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-56-X

CUPRINS


TERMOECONOMIE

Autor: Tudor SAJIN   

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2002

ISBN 973-8392-57-8

CUPRINS 


TEHNOLOGIA FABRICĂRII ŞI REPARĂRII UTILAJULUI TEHNOLOGIC

Autor: Carol SCHNAKOVSZKY  

Nr. pag.: 392

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2001

ISBN 973-99703-5-4

CUPRINS


TEHNOLOGIA MATERIALELOR - MATERIALE PLASTICE, ACOPERIRI DE PROTECŢIE

Autor: Gheorghe SIMIONESCU   

Nr. pag.: 181

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2001

ISBN 973-99703-8-9

CUPRINS


FENOMENE DE TRANSFER. Vol. 1 - TRANSFER DE IMPULS

Autor: Lucian GAVRILĂ  

Nr. pag.: 146

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN 973-99487-6-6; 973-99487-7-4 

CUPRINS


FENOMENE DE TRANSFER. Vol. 2 - TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI MASĂ

Autor: Lucian GAVRILĂ  

Nr. pag.: 197

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN 973-99487-6-6; 973-99487-8-2

CUPRINS


ACTES DU COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUEE COFrRoCA 2000

Editori: Adriana FÎNARU, Abdelkrim AZZOUZ, Lucian GAVRILĂ,  Pierre GRANDCLAUDON

Nr. pag.: 178

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN 973-99703-3-8 

CUPRINS


METODE FIZICO-CHIMICE CU APLICAȚII ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ ORGANICĂ ȘI CONTROLUL CALITĂȚII ALIMENTELOR. Vol. 1 

Autor: Adriana-Luminița FÎNARU  

Nr. pag.: 118

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 1999

ISBN 973-98525-0-5; 973-98525-1-3

CUPRINS


pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal