COLECȚIA ȘTIINȚE ECONOMICE - CURSURI/ÎNDRUMARE

 


ANALIZĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ I. SUPORT DE CURS. EDIȚIA A II-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)  

Daniela Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare, aspecte teoretice şi practice privind analiza principalilor indicatori economico-financiari  specifici activităţii de producţie şi comercializare, analiza potenţialului intern al întreprinderii.

CUPRINS 

Nr. pag.: 190 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ 

ISBN 978-606-527-704-5; 978-606-527-706-9


ANALIZĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ II. SUPORT DE CURS. EDIȚIA A II-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)  

Daniela Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice privind analiza costurilor întreprinderii, analiza performanţei financiare a întreprinderii şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii.

CUPRINS  

Nr. pag.: 170 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ 

ISBN 978-606-527-704-5; 978-606-527-707-6


CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT. SUPORT DE CURS

Iulia Andreea BUCUR

Cursul se adresează studenților de la programul de studii de licență Contabilitate și informatică de gestiune - IFR, ținând seama de structura tematică a disciplinei cu aceeași denumire, din planul de învățământ și fiind elaborat în tehnologia ID/IFR.

CUPRINS  

Nr. pag.: 185 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-708-3


MARKETING AGROALIMENTAR. CURS UNIVERSITAR. EDIȚIA A III-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)  

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 136

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2022

ISBN 978-606-527-696-3

CUPRINS


FOREIGN LANGUAGE 1 AND 2. COURSEBOOK FOR DISTANCE-LEARNING MARKETING STUDENTS. 2ND REVISED EDITION

Autor: Mihaela CULEA

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-676-5  

CUPRINS


CERCETĂRI DE MARKETING. SUPORT DE CURS. EDIȚIA A II-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 186

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2021

ISBN 978-606-527-675-8

CUPRINS


ELEMENTE FUNDAMENTALE DE ANTREPRENORIAT. CURS DEDICAT STUDENȚILOR

Autori: Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Ioana OLARIU, Aristița ROTILĂ, Laura ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 287

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2020

ISBN 978-606-527-652-9

CUPRINS


FINANȚE PUBLICE. SINTEZE TEORETICE ȘI APLICAȚII PENTRU ACTIVITATEA DE SEMINAR

Autor: Cristina ROȘU

Nr. pag.: 134

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2019

ISBN 978-606-527-636-9

CUPRINS 


MARKETING STRATEGIC - APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ

Autor: Luminița Iulia ZAIȚ

Nr. pag.: 168

Format: B5, color

Anul apariției: 2018

ISBN 978-606-527-612-3

CUPRINS


CONTABILITATE MANAGERIALĂ APROFUNDATĂ

Autor: Mihai DEJU

Nr. pag.: 273

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-546-1 

CUPRINS


MARKETING. SUPORT CURS ID

Autor: Diana Magdalena PRIHOANCĂ

Nr. pag.: 153

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2017

ISBN 978-606-527-462-4

CUPRINS


MARKETING AGROALIMENTAR. CURS UNIVERSITAR (EDIȚIE REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 92

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-543-0

CUPRINS 


GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CAIET DE SEMINAR. VOL. 1

Autor: Cristina ROȘU

Nr. pag.: 166

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2016

ISBN 978-606-527-535-5, 978-606-527-536-2 

CUPRINS


TEHNICI DE VÂNZARE. NOTE DE CURS

Autor: Ioana OLARIU

Nr. pag.: 106

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2015

ISBN 978-606-527-464-8

CUPRINS 


MARKETING DIRECT. NOTE DE CURS

Autor: Diana Magdalena PRIHOANCĂ

Nr. pag.: 98

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-380-1

CUPRINS 


MARKETINGUL MICILOR AFACERI. NOTE DE CURS

Autor: Luminița Iulia ZAIȚ

Nr. pag.: 102

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-379-5 

CUPRINS


MARKETING PE INTERNET. NOTE DE CURS

Autor: Bogdan NICHIFOR

Nr. pag.: 102

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-378-8

CUPRINS 


CONCURENŢĂ ŞI COMPETITIVITATE

Autor: Liviana Andreea NIMINEȚ

Nr. pag.: 204

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-376-4

CUPRINS 


EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

Autori: Mircea MUNTEAN, Iulia-Andreea BUCUR

Nr. pag.: 112

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2014

ISBN 978-606-527-372-6

CUPRINS 


GESTIUNE FINANCIARĂ. CURS UNIVERSITAR

Autor: Mircea MUNTEAN

Nr. pag.: 150

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-299-6 

CUPRINS


RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE. NOTE DE CURS

Autor: Roxana MIRONESCU

Nr. pag.: 110

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-289-7  

CUPRINS


ANALIZĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ. NOTE DE CURS

Autor: Daniela-Cristina SOLOMON

Nr. pag.: 156

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-282-8 

CUPRINS 


MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. SUPORT DE CURS

Autori: Roxana MIRONESCU, Andreea FERARU

Nr. pag.: 154

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-281-1 

CUPRINS 


ELEMENTE FUNDAMENTALE DE MANAGEMENT

Autor: Roxana MIRONESCU

Nr. pag.: 223

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-280-4  


MULTIMEDIA MARKETING

Autor: Bogdan NICHIFOR

Nr. pag.: 96

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-279-8

CUPRINS  


BAZELE CONTABILITĂȚII. SUPORT DE CURS PENTRU MARKETING ID

Autor: Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Nr. pag.: 135

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-278-1

CUPRINS  


CULTURA ANTREPRENORIALĂ

Autori: Ovidiu Leonard TURCU, Nicoleta CIUCESCU

Nr. pag.: 110

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-275-0 

CUPRINS


MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE

Autor: Valer NIMINEȚ

Nr. pag.: 116

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-274-3  

CUPRINS


PROGRAME APLICATIVE DE MARKETING. NOTE DE CURS

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 72

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-272-9 

CUPRINS 


MACROECONOMIE. CURS UNIVERSITAR

Autor: Marcela Cornelia DANU

Nr. pag.: 96

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-266-8 

CUPRINS 


TEHNICI DE NEGOCIERE

Autor: Ștefania Anca STAN 

Nr. pag.: 100

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-264-4

CUPRINS


MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Autor: Ștefania Anca STAN

Nr. pag.: 121

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-263-7  

CUPRINS


CONTABILITATE DE GESTIUNE. NOTE DE CURS

Autor: Aristița ROTILĂ

Nr. pag.: 145

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-261-3  

CUPRINS


CONVERGENȚE CONTABILE INTERNAȚIONALE. CURS UNIVERSITAR

Autor: Mirela Cristina MIRCEA

Nr. pag.: 152

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-260-6  

CUPRINS


CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT. CURS UNIVERSITAR

Autori: Mirela Cristina MIRCEA, Iulia Andreea BUCUR

Nr. pag.: 210

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-259-0 

CUPRINS


FINANȚE PUBLICE. CURS UNIVERSITAR

Autori: Mirela Cristina MIRCEA, Iulia Andreea BUCUR

Nr. pag.: 115

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-258-3  

CUPRINS


CONTABILITATE CONSOLIDATĂ. CURS UNIVERSITAR

Autor: Mihai DEJU

Nr. pag.: 214

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-257-6  

CUPRINS


CONTABILITATE APROFUNDATĂ. CURS UNIVERSITAR

Autor: Mihai DEJU

Nr. pag.: 216

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-256-9  

CUPRINS


MARKETING SOCIAL-POLITIC. NOTE DE CURS

Autor: Diana PRIHOANCĂ

Nr. pag.: 104

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-244-6    

CUPRINS


CONTROL DE GESTIUNE. CURS UNIVERSITAR

Autor: Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Nr. pag.: 130

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-246-0    

CUPRINS


BUSINESS TO BUSINESS MARKETING. CURS UNIVERSITAR

Autor: Bogdan NICHIFOR

Nr. pag.: 108

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-181-4    


MARKETING AGROALIMENTAR. CURS UNIVERSITAR

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 94

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-182-1  


MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII. CURS UNIVERSITAR

Autor: Luminița ZAIȚ

Nr. pag.: 106

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-183-8  


STATISTICĂ

Autor: Eugenia HARJA

Nr. pag.: 18

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-184-5 


ANALIZA INFORMAȚIILOR DE MARKETING UTILIZÂND SPSS

Autor: Eugenia HARJA, Oana Ancuța STÂNGACIU

Nr. pag.: 126

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-185-2  


FINANȚE

Autor: Ștefan SÂMBOTIN

Nr. pag.: 140

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-186-9  


MARKETING

Autor: Gheorghe EPURAN

Nr. pag.: 118

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-187-6  


LOGISTICA MĂRFURILOR

Autor: Anca Ștefania STAN

Nr. pag.: 124

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-188-3  


MARKETING TURISTIC

Autor: Roxana MIRONESCU

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-189-0  


ENGLISH FOR MARKETING STUDENTS

Autor: Mihaela CULEA

Nr. pag.: 90

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-190-6  


ECONOMIE EUROPEANĂ

Autor: Marcela-Cornelia DANU

Nr. pag.: 88

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-191-3  


INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Autori: Carmen-Violeta MURARU, Elena NECHITA

Nr. pag.: 162

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-220-0  


CERCETĂRI DE MARKETING. CURS UNIVERSITAR

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 148

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-222-4  


SIMULĂRI DE MARKETING. NOTE DE CURS

Autor: Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Nr. pag.: 82

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-223-1  


MARKETINGUL SERVICIILOR. NOTE DE CURS

Autor: Diana PRIHOANCĂ

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-224-8  


MARKETING STRATEGIC. NOTE DE CURS

Autor: Bogdan NICHIFOR, Luminița ZAIȚ

Nr. pag.: 122

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-227-9  


ENGLISH FOR ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION

Autori: Mihaela CULEA, Raluca GALIȚA

Nr. pag.: 183

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-229-3 


TEHNICI PROMOȚIONALE. NOTE DE CURS

Autor: Gheorghe EPURAN

Nr. pag.: 124

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-230-9 


CONTABILITATE PUBLICĂ. NOTE DE CURS. EDIȚIA A II-A

Autor: Doina PĂCURARI

Nr. pag.: 146

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-231-6 


CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FISCALĂ. CURS UNIVERSITAR 

Autor: Doina PĂCURARI

Nr. pag.: 160

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-232-3


CONTABILITATEA PERSOANELOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL

Autor: Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Nr. pag.: 145

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-235-4 


BAZE DE DATE. NOTE DE CURS 

Autor: Elena NECHITA

Nr. pag.: 104

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-236-1


MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE

Autor: Manuela GÂRȚU

Nr. pag.: 180

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-237-8 


MANAGEMENT

Autor: Ovidiu Leonard TURCU, Nicoleta CIUCESCU

Nr. pag.: 84

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-240-8 


ECONOMETRIE. SUPORT DE CURS

Autor: Eugenia HARJA

Nr. pag.: 228

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-241-5 


MICROECONOMIE. NOTE DE CURS

Autor: Marcela-Cornelia DANU

Nr. pag.: 95

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-242-2 


BAZELE CONTABILITĂȚII. CURS UNIVERSITAR

Autor: Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Nr. pag.: 176

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-245-3 


MONEDĂ ȘI CREDIT 

Autori: Ștefan SÂMBOTIN, Iulia Andreea BUCUR

Nr. pag.: 131

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-247-7


CONTABILITATE CREATIVĂ

Autor: Aristița ROTILĂ

Nr. pag.: 110

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-252-1 


ANALIZĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ I. CURS UNIVERSITAR

Autor: Daniela-Cristina SOLOMON

Nr. pag.: 142

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2012

ISBN 978-606-527-253-8; 978-606-527-254-5 


ANALIZĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ II. CURS UNIVERSITAR

Autor: Daniela-Cristina SOLOMON

Nr. pag.: 123

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2013

ISBN 978-606-527-253-8; 978-606-527-255-2 


MANAGEMENTUL MARKETINGULUI

Autori: Ovidiu Leonard TURCU, Ștefania Anca STAN

Nr. pag.: 149

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2011

ISBN 978-606-527-119-7 


MARKETING. CONCEPTE. APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ. CAIET DE PRACTICĂ

Autori: Eugenia HARJA, Laura ȚIMIRAȘ, Marcela Cornelia DANU, Ovidiu-Leonard TURCU, Mihai DEJU

Nr. pag.: 490

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-071-8 


CONTABILITATE PUBLICĂ. NOTE DE CURS

Autor: Doina PĂCURARI

Nr. pag.: 155

Format: A4, alb-negru

Anul apariției: 2010

ISBN 978-606-527-103-6


DREPTUL AFACERILOR

Autor: ION ȚUȚEANU

Nr. pag.: 125

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2009

ISBN 978-606-527-023-7


DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE

Autori: Vasile PĂTRUȚ, Daniela Cristina SOLOMON, Iulia Andreea BUCUR

Nr. pag.: 214

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-90-3


CONTABILITATEA DE GESTIUNE ÎN COMERŢUL CU RIDICATA

Autor: Mihai DEJU

Nr. pag.: 338

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-97-2


CONTABILITATE APROFUNDATĂ. CONCEPTE, MODELE, STUDII DE CAZ

Autor: Mihai DEJU

Nr. pag.: 416

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2008

ISBN 978-973-1833-98-9


CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE „BAZELE CONTABILITĂȚII”

Autori: Vasile PĂTRUȚ, Aristița ROTILĂ

Nr. pag.: 131

Format: B5, alb-negru

Anul apariției: 2000

ISBN - 


 


pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal