Strategia cercetării

În raport cu misiunea asumată a universităţii, planul strategic instituţional vizează două direcţii majore:

  • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în scopul integrării acesteia la nivel naţional şi internaţional.
  • Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu parteneri din ţară şi din străinătate.

 Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost stabilite următoarele măsuri:

  • Valorificarea eficientă şi optimă a rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică.
  • Intensificarea activităţilor de integrare în programele naţionale şi europene de cercetare ştiinţifică.
  • Dezvoltarea centrelor şi a laboratoarelor de cercetare şi integrarea acestora în sistemul naţional şi internaţional.
  • Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
  • Planificarea, evaluarea şi recompensarea activităţilor de cercetare ştiinţifică.
  • Dezvoltarea colaborărilor interne cu parteneri din mediul socio–economic şi cultural.
  • Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parteneri din străinătate.

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal