Rezultatele cercetării sunt evidenţiate, la nivelul facultăţilor, în rapoartele anuale privind activitatea de cercetare:

  • Facultatea de Inginerie: 2016, 2017, 2018

  • Facultatea de Litere: 2016, 2017, 2018 

  • Facultatea de Ştiinţe: 2016, 2017, 2018 

  • Facultatea de Ştiinţe Economice: 2016, 2017, 2018 

  • Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii: 2016, 2017, 2018 

Publicaţii ISI

Lista lucrărilor publicate în reviste cotate sau indexate ISI: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Lista lucrărilor publicate în proceedings indexate ISI şi recenzii ISI: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal