Organizarea cercetării

 

Activitatea de cercetare desfăşurată de cadrele didactice din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău se realizează, în fiecare an, pe baza unor planuri de cercetare dezvoltate la începutul anului calendaristic la nivel de: departament, facultate şi centre de cercetare, universitate.


PLANURI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Planurile de cercetare ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău pot fi vizualizate în secțiunea Universitatea - Programe și strategii.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci - mandatul 2016-2020

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:

Prof. univ. dr. Dănuț-Nicu MÂRZA DĂNILĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Membri:

  • Conf. univ. dr. ing. Irina-Loredana IFRIM – Facultatea de Inginerie
  • Prof. univ. dr. ing. Petru LIVINȚI – Facultatea de Inginerie
  • Prof. univ. dr. Mihai TALMACIU – Facultatea de Științe

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal