Control intern managerial

Controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile (conf. OG nr.119/1999).

 

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, conform OSGG 200/2016 și OSGG 201/2016, controlul intern managerial este asigurat de:

  • Comisia de monitorizare;
  • Echipa de gestionare a riscurilor.

Documente de referinţă:

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal