Susțineri teze de doctorat

Susținere teză de doctorat, BOLOG (CIOFU) V. CĂTĂLINA

Vă facem cunoscut că în data de 14.07.2017, începând cu ora 12.30, în sala BI42, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI ȘI FUNCȚIONALI AI BRAȚELOR ROBOTICE TIP TROMPĂ DE ELEFANT”(rezumat teză RO rezumat teză ENG) elaborată de doamna ing. BOLOG (CIOFU) V. CĂTĂLINA (CV), în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor. 


Comisia de doctorat este alcătuită din:

Preşedintele comisiei
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Membrii:

Conducător ştiinţific:

  1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN – Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Referenţi oficiali:
  1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ – Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România (CV)
  2. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA – Universitatea „Transilvania” din Brașov, România(CV)
  3. Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România (CV)

Teza de doctorat in format tipǎrit poate fi consultatǎ public la Biblioteca Universitǎţii. Vă invităm să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat.

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal