ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUD-MD)

 

PROIECT CNFIS-FDI-0123-2021

 

Activități:

A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create     - 8 tari (Franța, Spania, Moldova, Bulgaria, Portugalia, Canada, Maroc, Algeria), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare si inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master si doctorat, care sa permită utilizarea in comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum si valorizarea resursei umane (schimb de studenți si cadre didactice etc.)/Os1-5.

 A2. Actualizarea/reînnoirea Acordurilor cadru de colaborare si/sau Acordurilor Erasmus+/Os1-5.

 A3. Corelarea curriculei pentru Master si Doctorat cu tendințele promovate la nivel național si internațional, răspunzând in același timp si cerințelor regionale prin dezvoltarea unei scheme de instruire integrata si flexibila la nivel-MD in colaborare cu specialiști de la instituțiile partenere. Continuarea implementării modulului de învățământ/cercetare interdisciplinar la Master si Doctorat, conceput pe baza subiectelor in derulare si a celor nou identificate.

i) Ingineria Mediului: TD1- Metode si tehnici moderne aplicate in depoluarea mediului: - a) tratarea apelor; - b) depoluare fonica; – c) modelare factorilor de mediu; - d) dezvoltare durabila. TD2: - Obținerea eco-compatibila de noi compuși/materiale cu aplicații industriale: - a) tehnici inovante utilizate in obținerea si caracterizarea de noi compuși bioactivi; - b) materiale cu proprietăți catalitice utilizate pentru protecția mediului.

ii) Inginerie Industriala: TD3:  - Materiale avansate, metode de testare si determinare a caracteristicilor tehnologice: - a) managementul calității in sistemele industriale; - b) investigarea materialelor /suprafețelor prin analiza imaginii./Os2-3.

 A4. Elaborarea unor documente ( in format electronic si tipărit) care sa susțină promovarea ofertei educaționale si sa faciliteze procesul de selecție/admitere si integrarea a studenților străini. 4.1. Redactarea ghidului pentru admiterea la doctorat a candidaților din UE si din alte tari non-UE (EN/FR). 4.2. Actualizarea conținutului ghidului studentului internațional–LMD la UVABc /Os3-5.

 A6. Organizarea de manifestări științifice – conferința internaționala OPROTEH, 25-27 Mai 2021/Os1/5.

 A7. Susținerea diseminării si valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării in reviste cu FI ridicat si transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării* la manifestări științifice cu vizibilitate internaționala pt. echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători)/Os5.

 A8. Asigurarea accesului tuturor studenților MD si cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusa la dispoziție in cadrul parteneriatelor, exploatarea eficienta a celei existenta la nivelul UVABc cat si modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții/Os1-5.

 Calendar activități* (mai-decembrie 2021): A1:L1-8; A2:L1-L5; A3:L1-3, L5-8; A4:L1-8; A5:L1-8; A6:L1, L6-7; A7:L1-L8; A8:L1-L8.

*Toate activitățile prevăzute in cadrul proiectului  - se vor realiza - cu respectarea masurilor privind pandemia COVID-19.


JOI, 18 noiembrie 2021, de la ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS va avea loc SEMINARUL: Importanța internaționalizării procesului didactic şi de cercetarepercepția studenților doctoranzi din cadrul IOSUD-UVABc şi a studenților străini - bursieri AUF organizat în cadrul PROIECTULUI CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD

Activitate seminar FDI0123AF


Vineri, 29 octombrie 2021 începând cu ora 10:00 pe platforma MICROSOFT TEAMS, va invitam la conferința  EFFICIENCY OF THE WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN ROMANIA AND IN POLAND organizată în cadrul ERASMUS + și al proiectului CNFIS-FDI-0123-2021 InterSTUD-MD, sustinută de Prof. Grzegorz PRZYDATEK, Engineering Institute, State University of Applied Sciences in Nowy Sacz, Poland.

anunt prof polonia


 

Miercuri, 30 Octombrie 2019, începând cu ora 16:00, în sala BI42 a Şcolii de Studii Doctorale, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master şi doctorat - suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare” (InterSTUD-MD) şi a Programului ERASMUS+, va fi susținută conferința:

  • “Vitamin B2 as active agent in drug delivery: concept and applications” (Conf.dr. Edouard BADARAU, Universitatea din Bordeaux, FRANŢA).

Conferinta BADARAU E. Univ. Bordeaux 30 octombrie 2019


ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI „INTERNAȚIONALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER ȘI DOCTORAT - SUPORT AL PERFORMANȚEI ȘI FORMĂRII TINERILOR PRIN ȘI PENTRU CERCETARE” (INTERSTUMD)

 

În perioada 12-15 iunie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD) și a Programului ERASMUS+ vor avea loc o serie de acțiuni (conferințe/prelegeri, întâlniri de lucru) realizate în colaborare cu cadre didactice de la Universitatea parteneră din La Rochelle, Franța.

Joi, 13 iunie 2019, începând cu ora 10:00, în sala BI42 a Școlii de Studii Doctorale, vor fi susținute conferințele:

  • „Sciences et Génie des Matériaux - une histoire rochelaise” (Prof. Jean-Luc GROSSEAU POUSSARD);
  • „Biotechnologies et chimie des bio-ressources pour la santé” (Prof. Valérie THIÉRY, Dr. Lisianne DOMON).

Afise conferinte invitati La Rochelle iunie 2019 Page 1

Afise conferinte invitati La Rochelle iunie 2019 Page 2

 

SEMINAR DOCTORAL FRANCOFON: « L’UTILISATION DE TECHNIQUES INNOVANTES DANS L’OBTENTION DE MOLÉCULES BIOLOGIQUEMENT ACTIVES »

 

În perioada 31 Mai - 03 Iunie 2016, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduieşte seminarul doctoral francofon « L’utilisation de techniques innovantes dans l’obtention de molécules biologiquement actives », organizat în cadrul proiectului de cercetare internaţional « Organisation de seminaires doctoraux », finanţat de BECO-AUF, co-organizatori IOSUD – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România (coordonator proiect), Universitatea din Orléans, Franţa (partener 1), Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova (partener 2).
Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat aici

 

STAGII DE INTERNSHIP ÎN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE A UNIVERSITĂȚII ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău oferă, în semestrul al II-lea al anului universitar 2013-2014, studenților (nivel licenţă sau master) sau absolvenţilor învăţământului universitar, posibilitatea de a urma un internship în cadrul Şcolii Doctorale. Ca stagiari la Şcoala Doctorală a Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, tinerii vor avea ocazia să lucreze alături de cadrele didactice în cadrul activităţii specifice de cercetare şi vor fi îndrumaţi să aplice pentru obţinerea de burse doctorale naţionale şi/sau internaţionale. Pentru studenţi, stagiul de internship poate fi echivalat cu practica de specialitate/de cercetare, cu acordul cadrului didactic coordonator de practică.
La sfârşitul stagiului, tinerii vor primi un certificat din partea universităţii, care să ateste activitatea desfăşurată.  Pentru un semestru de 14 săptămâni cu 20 h/ săptămână se vor acumula 30 de credite transferabile. Pentru o perioadă mai scurtă se acordă un număr de credite proporţional.
 
Perioada desfășurării stagiului de internship în cadrul Școlii Doctorale aferente semestrului II al anului universitar 2013-2014: 7 aprilie 2014 - 31 iulie 2014.

Numărul de locuri disponibile: Domeniul Inginerie Industrială – 10 locuri;
                                                 Domeniul Ingineria Mediului – 15 locuri.
Dosarul de candidatură se va depune la Secretariatul Școlii Doctorale în perioada 28.03.2014-04.04.2014. Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la telefon: +40234542411 int. 106.

Calendar candidatură pentru efectuarea de stagii de internship în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii  ”Vasile Alecsandri” din Bacău:

  • 28.03.2014 - 3.04.2014 - Depunerea dosarelor de candidatură
  • 4.04.2014 - Susţinerea concursului
  • 5.04.2014 – Afişarea rezultatelor finale
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal