Programe de studii

PROGRAMUL DE STUDII FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT STADIUL ACREDITĂRII FACULTATEA
Informatică IFR Acreditat, calificativ "Încredere" Facultatea de Ştiinţe
Contabilitate şi Informatică de Gestiune IFR Acreditat, calificativ "Încredere" Facultatea de Ştiinţe Economice
Marketing ID Acreditat, calificativ "Încredere"
Educaţie fizică şi sportivă IFR / A Acreditat, calificativ "Încredere" Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Kinetoterapie şi motricitate specială IFR Acreditat, calificativ "Încredere"
IF – Învăţământ cu Frecvenţă, IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

Informaţii despre fiecare program de studii ID/IFR se regăsesc pe paginile web ale fiecărei facultăţi.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal