Scop: Îmbunătățirea strategiilor instituționale de facilitare a accesului absolvenților Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău  (UBc) pe piața muncii         
                                                                     
 Obiectiv general:


OG – optimizarea activității de consiliere și orientare în carieră în vederea instrumentării superioare a absolvenților UBc pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii în acord cu cerințele angajatorilor


Obiective specifice:
OS1 – cunoașterea cerințelor a cel puțin 50 de angajatori  din regiunea NE în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc)
OS2 – valorificarea rezultatelor demersurilor de cercetare asupra cerințelor angajatorilor într-o strategie specifică cu activități destinate studenților astfel încât aceștia să își sporească posibilitățile de angajare și de adaptare la statutul de angajat
OS3 - realizarea unui program îmbunătățit de activități specifice de consiliere profesională în vederea facilitării accesului studenților pe piața muncii

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal