Anunț 1 - În perioada 3 - 28.04 s-au desfășurat activitățile:                                                                                                                          

 A1. Identificarea angajatorilor tradiționali ai absolvenților UBc la nivel instituțional și extinderea corpusului acestora cu noi angajatori. Se va realiza o investigație care va viza: 1. identificarea angajatorilor tradiționali (aceia care angajează absolvenți ai UBc în mod curent, cel puțin la doi ani); 2. identificarea de minim 30 noi angajatori, care au nevoie de absolvenți într-un anumit domeniu de formare al UBc și care nu au angajat, încă, absolvenți ai acestei instituții (OS1) (L1);

A2.1 - Elaborarea unui chestionar de cunoaștere a cerințelor angajatorilor în vederea creșterii gradului de inserție  pe piața muncii a absolvenților UBc;                                                                                   

 A2.4 1 elaborare ghid de interviu pentru focus-grup pentru cunoașterea cerințelor angajatorilor;                                   

A5. Participarea unui număr de 300 de studenți din anii pre-terminali la 5 sesiuni de informare (câte una la nivelul fiecărei facultăți) despre activitățile proiectului și alternativele ocupaționale post-absolvire (OS3) (L1).

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal