Valorificarea intereselor profesionale ale studenţilor în vederea inserţiei pe piaţa muncii

Proiectul a cuprins o cercetare de tip panel, o anchetă psiho-sociologică bazată pe interviu şi pe utilizarea unor teste etc.). Printre obiectivele acestui proiect s-a aflat şi investigarea intereselor profesionale ale studenţilor în vederea autocunoaşterii (aspiraţii, aptitudini, interese, posibilităţi individuale, puncte tari/slabe). Cercetarea a fost realizată în anul universitar 2006/2007 pe un eşantion alcătuit din 228 de  studenţi, din anul I, de la Facultatea de Inginerie (toate specializările).

Din datele culese reies următoarele aspecte semnificative:

  • pentru 75% din subiecţii cuprinşi în eşantion, liceul urmat a fost cel dorit;
  • cel mai important factor în alegerea meseriei pentru 31,58% dintre subiecţi este cel financiar, pentru 28,51% cel afectiv-motivaţional „să-ţi placă ceea ce faci”, iar pentru 10,09% cel cognitiv-motivaţional „cunoştinţele în domeniu”;
  • 32,02% dintre intrevievaţi se simt cel mai mult atraşi de domeniul studiat şi 16,67 % de cîştigul financiar, iar 10,08 % nu ştiu ce îi atrage mai mult la specializarea urmată în prezent;
  • 65,35 % din totalul respondenţilor au afirmat că alegerea specializări urmate în prezent le aparţine şi doar un sfert, 25% dintre ei au fost influenţaţi de familie;
  • principalul motiv care i-a determinat să aleagă facutatea urmată în prezent, în 29,29% din cazuri, se referă la  faptul că unitatea şcolară este în apropierea domiciliului, comparativ cu  19,85% din cazuri în care subiecţii s-au declarat pasionaţi de profilul ales şi cu 7,20% din cazuri, în care aceştia consideră că profesia aleasă este o meserie de viitor.
  • la întrebarea: „Ce profesie crezi că ar fi cea mai potrivită pentru tine?”, 71,49% dintre subiecţi cred că pentru ei cea mai potrivită profesie este  în domeniu pe care îl studiază în prezent, 18,42% în alt domeniu şi 10,08% nu au ştiut să răspundă la această întrebare. Procentul celor care cred că nu li se potriveşte domeniul studiat în prezent şi a celor ce nu ştiu încă dacă li se potriveşte, este destul de ridicat, de 28,50%.
  • în timpul interviului s-a putut observa o anumită anxietate în legătură cu evoluţia lor profesională,  astfel că, la întrebarea:  „Care este cea mai mare problemă a ta pentru prezent şi viitorul apropiat, în legătură cu cariera?”, aceştia au răspuns în 44,74% din cazuri „lipsa locurilor de muncă”, 12,28% au subliniat „cunoştinţe insuficiente în domeniu” şi doar în  9,65% din cazuri, nu am înregistrat nicio problemă. 

(Rezultatele investigaţiei au fost prezentate în cadrul  Conferinţei Psihologilor Şcolari, Băile Felix, 26-27 octombrie 2007)

 

 

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal