Prezentare ofertă programe de licenţă ale UB

În data de 26.II. 2009, ora 10,  Departamentul de Consiliere Profesională a desfăşurat prima activitate de promovare a ofertei educaţionale a instituţiei noastre la nivelul  consilierilor şcolari din judeţul Bacău.
 
A fost prezentată de către directorul departamentului Oferta programelor de licenţă ale Universităţii din Bacău la întâlnirea lunară a consilierilor şcolari desfăşurată  de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău prin Centrul Judeţean de  Asistenţă Psihopedagogică (în virtutea acordului de parteneriat semnat cu această instituţie) derulată în cadrul Comisiei metodice a consilierilor şcolari la Liceul Anghel Saligny, Bacău.
 oferta colaj
În cadrul întâlnirii au fost prezenţi 50 de consilieri şcolari iar materialul informativ prezentat a fost oferit acestora în format electronic.
 oferta colaj 2
Următoarea activitate va avea loc în luna martie când ne propunem să le asigurăm date mai concrete privind oferta educaţională, respectiv număr de locuri pe facultăţi şi specializări, taxe, condiţii de admitere.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal