Experimentarea didactică a disciplinei “Strategii educaţionale centrate pe elev”

În perioada octombrie 2006 – februarie 2007 studenţii Universităţii din Bacău au avut posibilitatea să participe la cursul facultativ "Strategii educaţionale centrate pe elev” (pentru studenţii care se pregătesc pentru cariera didactică). Suportul de curs a fost realizat sub îndrumarea coordonatorilor prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu şi prof. drd. Rodica Diana Cherciu cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, UNICEF şi CREA.
Activităţile proiectului au constat în: 14 ore curs deschis (o dată la două săptămâni) susţinut de  conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, seminar în regim modular (14 ore) coordonat de asistent univ. drd. Iulia Dămian, aplicaţii – activităţi şi lecţii demonstative în cadru formal şi nonformal desfăşurate de mentori, în sistemul de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal şi la Palatul Copiilor Bacău, o activitate pe săptămână coordonate de asistent univ. drd. Petronela Savin.
colaj strategii
Participanţii la acest curs au descoperit, atât în orele teoretice (care nu mai sunt toretice în sensul clasic al termenului) dar mai ales în cele practice (seminarii şi aplicaţii în mediul formal şi nonformal) strategiile educaţionale centrate pe elev, metode, procedee, mijloace didactice, forme de organizare a activităţilor pe care la rândul lor le vor pune în practică.
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal