2016-2017

Conferința PERFORMED –Performanță și calitate în educație, ediția a VII-a

  Joi, 11.05.2016, ora 14:00, sala D215, corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc Conferința PERFORMED – Performanță și calitate în educație, ediția a VII-a și Expoziția lucrărilor artistice ale studenților din anul III, ediția a V-a, eveniment organizat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Facultatea de Științe, avându-i ca profesori coordonatori pe conf.univ.dr. Liliana Mâță și prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, iar ca invitat pe conf.univ.dr. Ioan Dănilă.
  La eveniment au participat aproximativ 50 studenți din cadrul programului de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (anii I, II, III), din cadrul programului de studii de master Strategii inovative în educație (anii I, II),  foști absolvenți ai universității, actualmente profesori.
  Evenimentul proiect a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu care a adresat încurajări participantelor pentru prezentarea lucrărilor înscrise în cadrul celor 3 secțiuni ale conferinței: Pedagogie, Psihologia educației  și Didactica specialității.
  Lucrările prezentate au abordat teme de actualitate ale învățământului primar și preșcolar, noi perspective ale unor concepte educaționale, noi provocări educaționale,  alternative la metodele clasice de predare și evaluare, evidențiind  de asemenea, dorința de formare continuă și de inovare resimțită în cadrul sistemului educativ.
  Sesiunea de comunicări a fost completată de expoziția lucrărilor plastice ale studenților de la anul III specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Aceștia au demonstrat modul în care au înțeles să combine într-un mod creativ, tehnicile de lucru studiate cu materiale inedite, cromatică și originalitate.
  În partea de final Dumitrica Rotaru (Chistol), suplinitor în învățământul preșcolar,  studentă în anul II, programul de studii de licență, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a prezentat o originală  creație literară, momentul reprezentând o invitație de organizare pentru ediția următoare, a unui concurs de creație literară și didactică.
   Pentru emoția de a dărui și a primi, profesorii și studenții deopotrivă, au fost răsplătiți cu premii, aplauze și diplome de participare pentru implicarea activă din cadrul conferinței. 

Performed 2 Performed 4

  performed 3 Performed 5
                                                                  Performed1

Proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a X- a 

  În perioada 01.03 - 13.04.2017, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în colaborare cu partenerii săi Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), Bacău și Grădinița cu program prelungit Lizuca, Bacău a defășurat proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a X- a.
  Proiectul a avut ca scop întrajutorarea unui grup țintă de 33 bătrâni, cu diferite afecțiuni și boli cronice, aflați în evidența Fundației de Sprijin Comunitar prin asigurarea „Coșului pascal” și transportul acestuia la domiciliul beneficiarilor.
   În cadrul proiectului au fost implicați studenți, membri ai familiilor  acestora, studenți voluntari din cadrul departamentului, masteranzi, echipa de psihologi, cadre didactice atât din cadrul universității cât și din mediul preuniversitar (profesor în învățământul primar și preșcolar Lenuța Păduraru), cu toții  unindu-se sub imboldul generozității și al sentimentului de întrajutorare.
   De la acțiunea inițială propusă, de asigurare a 33 de „Coșuri pascale” pentru 33 beneficiari ai proiectului, s-a ajuns la realizarea a 42 de coșuri, valoarea totală a acestora fiind estimată la aproximativ 3000 ron.
   Dincolo de acțiunea de asigurare a celor necesare pentru sărbătorile pascale și transportul acestora către domiciliul beneficiarilor prin intermediul studenților voluntari, un procent semnificativ dintre studenți au rămas sensibilizați de problemele de sănătate, condițiile de viață  și dorința de socializare a vârstnicilor, manifestându-și astfel intenția de a rămâne în contact cu „bunicii” și de a continua acțiunea dăruirii și a responsabilității sociale.
   Proiectul social-umanitar coordonat de către directorul de departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, face parte din seria campaniilor de sensibilizare și de mobilizare a membrilor comunității cu privire la nevoile diferitelor categorii sociale aflate în dificultate.

   Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://www.edumanager.ro/daruieste-din-suflet-editia-a-x-a-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/


17800158 10212953302577253 4019864229607392003 n 17760236 10212851570508970 3371647863003181117 n 17760170 10212953302017239 7172662953635019650 n 

Daruieste din suflet 17855574 10212995246585827 4871485680072187677 o
     

Workshop-ul „Inteligența emoțională”, ediția a II- a 

  Marți, 04.04.2017, corp D, sala D215, ora 14:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a II-a ediție a workshop-ului „Inteligența emoțională” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Facultatea de Științe.
   Scopul a fost de extindere a cunoștințelor și strategiilor de dezvoltare personală, fiind susținut de către cei trei psihologi din cadrul departamentului. La eveniment au participat aproximativ 50 studenți din cadrul Facultății de Științe, toate programele de studii precum și absolvenți ai universității din promoții anterioare.
  Workshop-ul a debutat prin introducerea în problematica generală a conceptului de Inteligență emoțională (I.E) a componentelor acesteia și punctarea celor mai importante aspecte legate de subcomponenta I.E, intuiția (modalități de recunoaștere a experiențelor intuitive, condiții pentru manifestarea acesteia, strategii de dezvoltare și beneficii ale exersării acesteia, situații în care poate fi valorificată), realizată de către psiholog Daniela Anton.
   Psihologul Doina Pascal a continuat prin prezentarea unei alte componente esențiale a I.E, empatia, condiții și limite ale manifestării acesteia, rolul ascultării active în generarea empatiei. A fost subliniat, de asemenea, rolul educației în modelarea comportamentului empatic, găsirea propriei formule de a fi empatic prin prisma experiențelor de viață, importanța empatiei în exercitarea profesiei de cadru didactic sau a diverselor roluri socio-profesionale.
   Psihologul Gabriel Mareș prin lansarea provocării „Cum ar fi viața fără emoții?”, și o serie de aplicații a punctat mecanismul de producere al emoțiilor, rolul adaptatival emoțiilor în funcție de context, fenomenul de etichetare socială a emoțiilor ca fiind „pozitive” sau „negative”, importanța identificării unui mecanism propriu de reglare emoțională care să fie în acord cu specificul individului, ținând cont totodată și de cerințele sociale.
  Prin expunerea într-o manieră deschisă și armonioasă s-a creat un dialog autentic, în care studenții au resimțit oportunitatea de a împărtăși experiențe și puncte de vedere personale, și de a adresa întrebări.
   Pe tot parcursul desfășurării workshop-ului doamna director de departament, prof.univ.dr, Venera - Mihaela Cojocariu, a asigurat un feed-back permanent, concluzionând că este necesară o complementaritate a celor două tipuri de cunoaștere, cea rațională și cea emoțională, ca o premisă fundamentală a unei bune sănătăți emoționale, menționând totodată și rolul I.E în ecuația generală a succesului.

     Evenimentul a fost reflectat  în rețeaua http://www.edumanager.ro/workshop-ul-inteligenta-emotionala-editia-a-ii-a-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/

Inteligenta Emotionala 17759880 1198343626958410 5091318018193016194 n 17814668 1198343350291771 5008485436777944511 o 17796439 1198343733625066 812290384900141849 n 17795816 1198343926958380 2938316272748497614 n

Super Prof, Cariera mea didactică, ediția a VI-a 

   Miercuri, 29.03.2017, corp D, sala D215, ora 14:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a VI-a ediție a proiectului „Super Prof, cariera mea didactică” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Facultatea de Științe.La eveniment au participat peste 100 studenți din cadrul tuturor facultăților și programelor de studii la care studenții se pregătesc pentru o viitoare carieră didactică.
   Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, director de departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, prin introducerea invitaților, inspector școlar general adjunct profesor Ida Vlad; director Grădinița „Agricola” Bacău,  profesor Eliza-Marga Lăpușneanu; Grădinița privată „Benthal” Bacău, președinte Costel Tomoșoschi, județul Bacău; director DPPD, conf.univ.dr. Costică Lupu.
   Partea de prezentare tehnică a debutat prin precizările doamnei inspector Ida Vlad a celor mai importante aspecte legate de startul în cariera didactică, sesiunea iulie 2017, a ocupării prin concurs național a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Prin accesarea în timp  real a site-urilor www.isjbacau.ro și www.titularizare.edu.ro, studenții prezenți au fost direcționați către informații punctuale precum: graficul perioadei de desfășurare a concursului, cele două probe (cea practică- inspecția la clasă și cea scrisă), posibilitatea susținerii probei practice și în alte județe, programe școlare și metodologii, opțiunile candidaților care au dublă specializare, inclusiv informații despre obținerea definitivatului în învățământ.
   Profesorii în învățământul primar și preșcolar Anca Popa (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuși) și Angelica-Iuliana Petrea (Școala Gimnazială „Chetriș”, județul Bacău) absolvente ale programului de  studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Facultatea Științe, promoția 2016, masterande ale programului de studii Strategii inovative în educație, au împărtășit viitorilor absolvenți sfaturi legate de primii pași în profesia de cadru didactic, importanța unei pregătiri  temeinice și sistematice pentru proba scrisă, strategii de învățare utilizate și dificultăți resimțite pe parcursul etapei de pregătire.
   Director Grădinița „Agricola” profesor Eliza-Marga Lăpușneanu a prezentat oferta de angajare pentru nivelul preșcolar, specificul și „formula” de succes adoptată, cu o tradiție de peste 30 ani, în cadrul unui colectiv unit, definit prinprofesionalism și entuziasm.
   Președintele Grădiniței private „Benthal”, Costel Tomoșoschi, a prezentat, de asemenea, oferta de angajare pentru nivelul preșcolar în baza unui concurs organizat la nivelul instituției, valorile pe care instituția le promovează, serviciile educaționale pe care le livrează.
   Pe tot parcursul evenimentului feed-back-ul a fost asigurat de doamna director de departament prof.univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, concluzionând importanța însușirii în timp util a aspectelor esențiale legate de startul în exercitarea profesiei de cadru didactic.
    Cu acest prilej, s-a asigurat și diseminarea aspectelor esențiale ale proiectului „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii” (DeProfAn) derulat de Departamentul de Consiliere Profesională, în perioada iulie - decembrie 2016.

     Evenimentul a fost reflectat  în rețeaua http://www.edumanager.ro/superprof-cariera-mea-didactica-editia-a-vi-a-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/și http://radio.unsr.ro/superprof-la-uvab/.


  Super Prof17504953 1192523967540376 1086190714910537966 o 17637158 1192522630873843 2616784787810737774 o 17621816 1192523537540419 1377904136813891127 o

                                                                    

 

Întâlniri cu...TÂLC, ediția a XI - a 

  Marți, 22.03.2017, ora 14:00, a avut loc workshop-ul „Întâlniri cu…Tâlc”, În inima pedagogiei Montessori, aflat la cea de a XI-a ediție, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
   În cadrul evenimentului au participat peste 150 studenți, masteranzi, din care un procent semnificativ din cadrul Facultății de Științe, programul de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, programul de studii de master Strategii inovative în educație, 6 voluntari ai departamentului, un număr de 7 cadre didactice din cadrul  universității, numeroase cadre didactice din mediul preuniversitar, membri ai comunității locale și echipa celor trei  psihologi.
   Evenimentul a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, director al departamentului, introducând cele două invitate: Ana-Maria Brezniceanu, director la Școala Montessori din București și educatoarea Daria Fînaru, din cadrul aceleiași instituții.
   Studentul Roman Sebastian-Ionuț, de la programul de studii de licență Marketing, anul III, din cadrul Facultății de Științe Economice a  încântat publicul pe acorduri muzicale, asigurând astfel o trecere armonioasă spre partea de conținut.
   Doamna Ana-Maria Brezniceanu,  cea care a pus bazele primei grădinițe autorizate Montessori din țară și mai târziu a fondat Montessori School of Bucharest, a prezentat specificul acestei alternative educaționale care constă în respectarea individualității  copilului. Profesorul devine astfel un observator al acestuia și un ghid pentru explorarea naturală pe care copilul o realizează.
   Daria Fînaru, educatoare pentru intervalul de vârstă 3-6 ani, printr-o expunere dinamică și plină de entuziasm, a detaliat principiile de bază ale metodei Montessori, perioadele de dezvoltare, ariile curriculare, însoțite de exemple de activități și provocări din practica profesională, modalități de gestionare a unor așa zis situații-problematice.
   Cele două invitate au realizat de asemenea și o „Lecție în 3 timpi”, oferind astfel o împletire armonioasă a specificului metodei Montessori cu materialele didactice expuse într-o mini-expoziție care a putut fi valorificată pe durata întregii prezentări.
  Noutatea, stilul de prezentare și dorința de completare a stilurilor și practicilor educaționale au stimulat din plin participanții, asigurându-se un real dialog plin de dinamism, emoție, animat de  dorința de a dărui informație și de a primi, constituind totodată și nevoia de deschidere către alternative educaționale resimțită de către învățământul tradițional.
   Doamna director de departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu a realizat pe tot parcursul desfășurării evenimentului un feed-back permanent, concluzionând nevoia educației de a veni în întâmpinarea noilor cerințe, educație care respectă tendința naturală de explorare și evoluție a copilului,  impunând totodată repere și rigoare, principiul de bază al pedagogiei Montessori.

    Cu acest prilej, s-a asigurat și diseminarea aspectelor esențiale ale proiectului „Dezvoltare profesională și angajabilitate –convergența universității cu piața muncii” (DeProfAn) derulat de Departamentul de Consiliere Profesională, în perioada iulie - decembrie 2016.

     Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://www.edumanager.ro/intalniri-cutalc-editia-a-xi-a-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/

Intalniri cu Talc Maria Montessori   17311286 1186056468187126 5936926101379802843 o   17390850 1186057861520320 7708172983399264807 o 17434900 1186057041520402 7396227283076793973 o 17435900 1186057441520362 1376475733762535317 o 17434822 1186057651520341 1398259820815201533 o

 

Workshop-ul „Planul  de carieră”- ediția a V-a  

   Marți, 14 martie 2017, în corpul D, sala D215, ora 16:00 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc workshop-ul „Planul de carieră” aflat la a V-a ediție, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională și susținut de către psihologii din cadrul departamentului: Doina Pascal, Gabriel Mareș și Daniela Anton.
   Scopul activității a fost consilierea în vederea structurării și elaborării planului de carieră pentru studenții din anul I.
   Workshop-ul, la care au participat peste 30 de studenți din anul I (cei mai mulți din cadrul Facultații de Științe și Facultății de Științe Economice) a fost deschis de către psihologul Doina Pascal prin precizarea primilor pași necesari elaborării planului de carieră (construirea viziunii despre carieră și a întrebărilor ancoră care ne ghidează în conturarea acesteia; elaborarea obiectivelor de carieră atât pe termen scurt, mediu și lung). Un instrument esențial în conturarea viziunii despre carieră este procesul de autocunoaștere, astfel în baza autoanalizei, feed-back-ului celorlalți și a unor instrumente psihologice profesionale putem cuantifica procesul de autocunoaștere, un instrument la îndemână în acest sens fiind și analiza Swot.
   Psihologul Daniela Anton a oferit surse alternative care completează informațiile din mediul educațional formal și anume: internetul, informații despre piața muncii (previziuni ale acesteia), stagii de practică, internship-uri, burse Erasmus, voluntariat, discuții cu profesioniștii, târguri de joburi. Au mai fost prezentate o serie de competențe (rezolvarea de probleme complexe, gândirea critică, flexibilitatea cognitivă) care vor fi utile în perspectivă, indiferent de domeniul profesional, într-un context al pieței muncii din ce în ce mai digitalizat, plus o serie de cursuri recomandate conform specialiștilor (educație financiară, dezvoltare personală, public speaking, leadership, ICT).
   În ultima parte (în efortul de a realiza o serie de aplicații propuse de către psihologul Gabriel Mareș) studenții au lucrat pe grupuri identificând o serie de categorii de job-uri care se vor afla la un risc ridicat de dispariție, datorită componentei automatizării din ce în ce mai accentuate previzionată pentru intervalul 2020-2030. A fost subliniat de asemenea rolul creativității printr-un exercițiu ca o componentă de bază pentru joburile de viitor, dezvoltarea și antrenarea capacității de a găsi soluții simple și originale, atât pentru problemele profesionale cât și pentru cele personale. A fost analizat rolul gândirii critice ca o abilitate de top, în contextul în care orice informație poate fi accesată cu ușurință, necesară cu atât mai mult și în conturarea planului de carieră, prin selectarea și compararea informațiilor, renunțarea la așa zisele mituri asociate unor profesii, în baza unei informări riguroase.
   În încheiere a fost adresată invitația atât studenților prezenți cât și celorlați, de a apela la echipa de psihologi din cadrul departamentului pentru personalizarea planului de carieră, obținerea de sfaturi, recomandări, testări în sfera intereselor profesionale.

Planul meu de cariera    17351365 1516504548402064 422080197 n  17342969 1179205735538866 2709029778191787863 n 17212202 1179204952205611 1016070533843154505 o 

Workshop  de prezentare și selecție a locurilor de muncă - firma „Job Trust -Training and Recruitment”

  Departamentul de Consiliere Profesională al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat luni, 27.02.2016, corp D, Sala DP19, ora 11:00, al doilea workshop din anul universitar în curs de prezentare a firmei „Job Trust –Training and Recruitment” a locurilor de muncă din Grecia și insulele conexe, pentru perioada estivală 2017, eveniment aflat la a IV-a ediție, workshop intermediat de către psiholog Daniela Anton.
 Prezentarea firmei Job Trust face parte dintr-un tur al promovării locurilor de muncă în domeniul hotelier pentru studenții din cadrul centrelor universitare, atât din țară cât și din Europa, firma având o colaborare în acest sens cu peste 130 universități partenere.
  Evenimentul a debutat cu o prezentare generală a categoriilor de joburi disponibile pentru care studenții pot opta, condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, detalii legate de program, salarizare, bonusuri, locații, nivelul limbii engleze, certificatul de practică pe care îl vor primi la sfârșitului perioadei, prezentarea  fiind realizată de către Iana Anghel, reprezentant Job Trust
.
  Printre studenții care s-au arătat interesați să participe au fost din cadrul Facultăților de Științe Economice, Litere și Științe ale  Mișcării, Sănătății și Sportului.
  Motivația „perfectă” dintre îmbinarea cererii și a ofertei pentru studenți, așa cum au precizat și o parte dintre studentele care au fost în vara anului 2016 și  își doresc să repete această experiență, constă în depășirea zonei de familiaritate, gestionarea unor noi situații de viață, îmbinarea activităților profesionale cu cele legate de autogestionare, prieteniile închegate cu tinere aparținând unor culturi diferite, exersarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză. De asemenea, un bonus pentru studenții care aleg să meargă pe ideea de continuare e experienței îl constituie un nivel diferit în ceea ce privește condițiile de salarizare.
   Mesajul acestora a fost recomandarea pentru colegii lor de a se implica în aceste acțiuni, de a participa pentru oportunitățile de dezvoltare personală și profesională pe care le oferă,  responsabilizare, deschidere către multiculturalism, pentru oportunitatea de a avea  experiențe de muncă pe parcursul anilor de studii, extrem de importante la primele interviuri de angajare.
    După prezentarea generală a programului, studenții interesați au rămas pentru a-și susține interviul de selecție în limba engleză alături de  reprezentanta  firmei Job Trust.  Pentru studenții interesați dar care nu au reușit să fie prezenți la eveniment, există posibilitatea de a se înscrie direct pe pagina web a firmei:www.jobtrust.gr, urmând ca interviul de selecție să fie susținut prin intermediul aplicației Skype.

17012392 1498897450162774 57794706 n 17005938 1498898073496045 841104072 n17012599 1498898043496048 1041719130 n Certificat

 

Workshop-ul „Iubirea - Între vis și realitate”- ediția a IV-a 

   Miercuri, 22 februarie 2017, ora 14:00, a avut loc workshop-ul „Iubirea între vis și realitate”, aflat la cea de a IV-a ediție, organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
   În cadrul evenimentului au participat aproximativ 100 studenți, din care un procent semnificativ din rândul studenților de la Facultatea de Științe, programul de studii P.I.P.P, 10 voluntari ai departamentului și un număr de 4 cadre didactice.
   Dezbaterea a fost moderată de către doamna psiholog Doina Pascal și studenții voluntari Radu-Marian Botez, de la Facultatea de Științe Economice, program de studii C.A.I.G (master), anul I și Ciprian Cucu, de la Facultatea de Științe Economice, M.A.A.M.M (master), anul I.
  După deschiderea evenimentului de către studenta Tatiana Captaciuc, de la Facultatea de Științe Economice, anul I, care a interpretat o frumoasă melodie din Republica Moldova, în acord cu tema dezbătută („Tainica iubire”), discuțiile au fost inițiate de către doamna psiholog Doina Pascal, prin lansarea unei provocări, evidențierea avantajelor și dezavantajelor expunerii relațiilor de iubire pe facebook. Tema dezbaterii a fost inspirată de o frumoasă poezie compusă de către studenta Olga Vieru, de la Facultatea de Inginerie, I.P.A., anul I, care a prins viață datorită interpretării artistice „de vis” a studentului Ciprian Cucu.
  Workshop-ul a continuat cu prezentarea unei scurte scenete, care a avut ca protagoniști trei studenți: Luiza Șimon, de la Facultatea de Științe, PIPP, anul I, Ciprian Cucu, de la Facultatea de Științe Economice, M.A.A.M.M (master), anul I și Andrei Munteanu de la Facultatea de Litere, CRP, anul II. Concluziile mesajului transmis au fost evidențiate de către studentul Ciprian Cucu, care a sintetizat într-un discurs emoționant ideile de bază: rolul comunicării într-o relație de iubire și ce înseamnă „a simți cu inima”.
   Într-o atmosferă plăcută și creativă au fost împărtășite experiențe personale, răspunsuri la eterna problematică a iubirii relaționale și totodată au fost generate noi întrebări referitoare la: iubirea la prima vedere, rolul atracției fizice în ecuația iubirii, iubirea matură vs. iubirea imatură.
În încheierea workshop-ului studenta Luiza Șimon a oferit un moment artistic emoționant, o melodie cântată în limba engleză (All Of Me), iar doamna Director al D.C.P., prof.univ.dr. Cojocariu Venera-Mihaela, a realizat un feedback al dezbaterii.

    Cu acest prilej, s-a asigurat și diseminarea aspectelor esențiale ale proiectului „Dezvoltare profesională și angajabilitate –convergența universității cu piața muncii” (DeProfAn) derulat de Departamentul de Consiliere Profesională, în perioada iulie - decembrie 2016.

 16797453 1158113837648056 2281972819434047753 o        16825817 1160802230712550 3512995475471499779 o  16681792 1160802634045843 8924380779739509265 n

 16830720 1160802377379202 7453592291200547959 n  16864724 1160803704045736 5738910248542844678 n

Proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii” – ediția a X-a

   În perioada 5-21.12.2016 Departamentul de Consiliere Profesională, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în colaborare partenerii săi (Liga Studențească; Fundația de Sprijin Comunitar; Asociația Creștină de Caritate și Ajutor Ovidenia Bacău 2005; Asociația Marral; Școala Gimnazială Ion Creangă Bacău; Grădinița cu program prelungit Lizuca Bacău; Școala Gimnazială Sascut) și prin implicarea generoasă a studenților și absolvenților a desfășurat proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a X-a (foto poster proiect).    Având ca scop întrajutorarea copiilor nevoiași, proiectul și-a propus, printre altele, sensibilizarea studenților față de problematica socio-umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de responsabilitate și implicare civică, depășirea nepăsării și coagularea unor inițiative umanitare precum și punerea talentelor și dăruirii necondiționate a studenților și absolvenților în slujba unor copii defavorizați.
    Proiectul s-a dezvoltat pe parcursul derulării sale, ajung să parcurgă 4 etape, în 4 timpi și locații diferite, numărul beneficiarilor crescând neașteptat de mult, pe măsură ce ajutoarele lui Moș Crăciun (studenți de la diferite programe de studii, studenți voluntari ai Departamentului de Consiliere Profesională, psihologi, cadre didactice, absolvenți, parteneri) și-au unit ideile și eforturile. S-au desfășurat următoarele întâlniri cu beneficiarii: 1. 13.12.2016, Holul central al Universității, au fost înmânate 5 burse Moș Crăciun unor studenți care s-au afirmat prin inițiativă, implicare și responsabilitate în activitățile Departamentului de Consiliere Profesională; a fost acordat sprijin financiar și material familiei unei absolvente a universității (cu 3 copii preșcolari) afectate de un incendiu devastator, care le-a distrus complet casa (foto activitate 1, universitate); 2. 19.12.2016, „Clubul cu lipici”, Stănișești, județul Bacău, un număr de 30 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani au beneficiat, prin intermediul inițiativei „Fii și tu Moș Crăciun!” de pachete substanțiale cu haine, jucării, rechizite, obiecte igienico –sanitare, dulciuri, fructe (foto activitate 2.1,2.2, 2.3); 21.12.2016, Centrul pentru copii defavorizați Casa Meuli, Faraoani județul Bacău, a primit, prin reprezentanții Departamentului de Consiliere Profesională, un număr de 12 pachete pentru copiii din grupul țintă (foto activitate 3.1,3.2); 21.12.2016, Moșul a trecut, cu sprijinul partenerilor de la Școala Gimnazială Sascut pe la 25 de copii de la Școala Berești Sascut (foto activitate 4.1,4.2,4.3).
   La finalul proiectului ne simțim fericiți că am putut contribui la înseninarea chipurile a 73 copii din mediul rural dar și de a fi cu toții, cei implicați, mai bogați în bucurie, generozitate, emoție, implicare, generozitate.


  Poster eveniment Impreuna in bucuria daruirii  activitate 2.2 Stanisesti  4.2 Ajutoarele mosului  

activitate 2.3 Stanisesti  activitate 2.1 Stanisesti  4.3 Beneficiarii  4.1pachetele_de_la_Mos_Craciun-Sascut.jpg

                                

 

Împreună în bucuria dăruirii –ediția a X-a 

   Marți, 13.12.2016, ora 13:00, în Holul Central al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc prima parte a proiectului „Împreună în bucuria dăruirii” – ediția a X-a, organizat de Departamentul de Consiliere Profesională, proiect social-umanitar coordonat de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu.
   Evenimentul a fost deschis de către grupul vocal al Departamentului de Consiliere Profesională care au  încântat printr-un buchet de colinde și urături specifice sărbătorilor care se apropie, alături de studenții de la anii I, II, III din cadrul Facultății de Științe, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, coordonați de către conf. univ.dr. Liliana Mâță. În emoția și frumusețea acțiunii de a dărui s-au alăturat conf. univ. dr. Constanța Dumitriu, conf.univ.dr. Costică Lupu, un număr important de cadre didactice și studenți spectatori, echipa de psihologi din cadrul departamentului, studenți voluntari, reprezentanți ai partenerilor din cadrul proiectului.
    A fost prezentă o familie de beneficiari din grupul țintă al proiectului reprezentată de familia Andreei M. (familie cu 3 copii preșcolari, mama absolventă a universității noastre) care a fost greu încercată de soartă: în urma unui incendiu casa le-a fost mistuită în totalitate. Moșul cel darnic a ajuns la ei încărcat de daruri și a încercat să le bucure apropirea sărbătorilor .
     Moșul a mai poposit și pentru un număr de 6 studenți pentru a le înmâna „Bursa Moș Crăciun”, acordată unora dintre studenții-voluntari, dintre cei mai activi, care s-au remarcat prin: implicare socială, responsabilitate și generozitate în cadrul proiectelor desfășurate de către Departamentul de Consiliere Profesională, sub coordonarea psihologului Doina Pascal.
     Proiectul va fi finalizat prin acțiunea de luni, 19.12.2016, când studenții împreună cu reprezentanți ai unora dintre partenerii proiectului  (Liga Studențească; Facultatea de Științe – Programul de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar; Fundația de Sprijin Comunitar; Asociația Creștină de Caritate și Ajutor Ovidenia Bacău 2005; Asociația Marral; Școala Gimnazială Ion Creangă Bacău; Grădinița cu program prelungit Lizuca Bacău; Școala Gimnazială Sascut) se vor deplasa la Școala din Stănișești „George Apostu”, pentru a se întâlni cu copiii din grupul țintă și a le oferi toate răspunsurile la scrisorile pe care ei le-au trimis Moșului prin intermediul inițiativei „Fii și tu Moș Crăciun !”.

                         IMpreuna in bucuria daruirii 15435872 982591838513705 1067943653 n

 15554873 982590421847180 1564916231 n 15400965 10211677089267673 6239779515662248716 n

  

Întâlniri cu…TÂLC - Ediția a X-a 

   Joi, 08.12.2016, în sala D224, corp D, ora 17:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc  ediția a X-a a proiectului-eveniment derulat de Departamentul de Consiliere Profesională „Întâlniri cu…TÂLC”, subintitulat Talentul de a fi înțelept, o provocare a educației secolului XXI, coordonat de prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu.
    Invitata acestei ediții a fost profesor universitar doctor Carmen-Mihaela Crețu, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Evenimentul a reunit deopotrivă studenți, masteranzi și absolvenți din cadrul Facultății de Științe, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, cadre didactice din colectivul acestei facultăți: decan, prof.univ.dr. Mihai Tălmaciu, director departament, conf.univ. dr. Marcelina Mocanu, conf.univ.dr. asociat Anișoara Sandovici, lect. univ. dr. Liliana Mâță precum și întreg colectivul de psihologi ai Departamentului de Consiliere Profesională (Doina Pascal, Daniela Anton, Gabriel Mareș) și o parte din studenții voluntari ai acestuia.
    Întâlnirea a fost deschisă de grupul folcloric „Suflet românesc”. În interpretarea magistrală a acestuia au fost interpretate șase colinde românești, impresionante prin originalitatea și expresivitatea lor, ca și prin talentul interpreților (Bianca Țîmpu, masterand al Facultății de Științe, programul de master Strategii inovative în educație, anul I), care au contribuit la crearea unei atmosfere specifice perioadei premergătoare sărbătorilor de iarnă.
   Prima parte a evenimentului a constat în prezentarea unui scurt demers istoric în constituirea și evoluția problematicii talentelor intelectuale, care prin metodele și studiile specifice de investigație au încercat să elucideze dacă talentul este înnăscut sau educabil și care este rolul educației în identificarea, cultivarea și potențarea acestuia.
   Înțelepciunea fiind considerată cu precădere apanajul filosofiei, în contextul educației de astăzi, datorită noilor descoperiri din domeniul fizicii cuantice, neuropsihologiei devine o componentă a dezvoltării personale care necesită operaționalizare prin categorii de valori-abilități ce pot fi dezvoltate prin programe educaționale, precum: generozitate, bunătate, acceptare, compasiune responsabilitate și recunoștință.
   În partea de final a prezentării invitata a propus un set de exerciții reflexive pentru cultivarea înțelepciunii, dintre care cel mai important  fiind cel care vizează rolul sistemelor educaționale, al cadrelor didactice în dezvoltarea și formarea oamenilor și liderilor de succes și înțelepți, subliniind astfel trecerea spre noua paradigmă a educației, în care componenta de înțelepciune se va află la vârf alături de inteligență și creativitate, în noul model de leadership (educațional) indiferent de domeniul de activitate.
   Evenimentul a fost încheiat printr-un moment muzical-artistic oferit de către grupul vocal al studenților voluntari ai Departamentului de Consiliere Profesională care au încântat publicul cu colinde autohtone.

    Evenimentul a fost reflectat și în rețeaua http://www.edumanager.ro/intalniri-cu-talc-editia-a-x-a-la-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/

talc 2  talc   15355914 1403498653035988 1394081660 n

  talc 1  15319439 1403492989703221 1502006497 n 15435763 978276682278554 684277218 n

CAMPANIA „DIN SUFLET PENTRU UN ZÂMBET”

   În perioada 07 noiembrie - 06 decembrie 2016, studenţii de la programul de studii Comunicare şi relaţii publice de la Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională, organizează campania intitulată „Din suflet pentru un zâmbet”. Campania are ca obiectiv sensibilizarea comunităţii cu privire la necesităţile vârstnicilor, precum şi nevoia acestora de a socializa şi a se integra în activităţile oferite de către Fundaţia de Sprijin Comunitar.
   Studenţii au colectat fonduri pentru achiziţionarea de cărţi, rechizite, dulciuri, fructe, haine care vor fi donate bătrânilor din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice doctor „Ştefan Ciobanu”, în data de 6 decembrie, când va avea loc şi un spectacol de colinde.

                                          Afis campanie .jpg page1 Copy

 

Conferinţa: Preşedinţia Consiliului UE-oportunităţi şi provocări- Dezvoltarea competenţelor –rol esenţial în corelarea educaţiei cu nevoile pieţei muncii în România

 

    Pe 25.11.2016, psiholog Daniela Anton din cadrul Departamentului de Consiliere Profesională al Universității Vasile Alecsandri din Bacău, a participat la Conferinţa: Preşedinţia Consiliului UE-oportunităţi şi provocări- Dezvoltarea competenţelor –rol esenţial în corelarea educaţiei cu nevoile pieţei muncii în România, eveniment organizat cu sprijinul Institutului European din România, care a avut loc la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Amfiteatrul Titu Maiorescu.
   Evenimentul a reunit reprezentanţi ai centrelor universitate din toată ţară, alături de invitaţi precum: Mircea Dumitru, prof.univ.dr., Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Dragoş Pîslaru, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale, şi Persoanelor Vârstnice, Ligia Deca, Consilier de Stat, Administraţia Prezidenţială, Iulia Matei, Director General; Departamentul Uniunea Europeană, MAE, Romulus Brâncoveanu, prof.univ.dr., Decan al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.
    Conferința a luat forma unei dezbateri organizată în cadrul a două sesiuni, fiind marcată în primul rând de momentul 1 ianuarie 2019, moment în care România va prelua pentru o perioadă de 6 luni Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, constituind o provocare majoră pentru orice stat. Exerciţiul acestei funcţii va presupune 3 roluri principale: acela de a oferi leadership politic, de a conduce negocierile,  de a gestiona agenda de lucru, şi de a facilita compromisul politic. În domeniul educaţiei şi formării  profesionale, România va gestiona activităţile şi reuniunile Comitetului Educaţie, principalul for de dezbatere a iniţiativelor care vizează această tematică.
    Prima sesiune a fost moderată de către Gabriela Drăgan, Prof.univ.dr., Institutul European din România, debutând cu mesajul lui Mircea Dumitru, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Acesta a  anunţat necesitatea trecerii de la şcoala care uniformizează, către o paradigmă a şcolii care dezvoltă capacităţile creative şi inovează. De asemenea, a anunţat două dintre prevederile cele mai importante ale ordonanţei de urgenţă care va fi anunţată în cursul săptămânii viitoare, introducerea dublei specializări la nivelul învăţământului superior şi reorganizarea învăţământului profesionale, ambele prevederi fiind solicitate de nevoile pieţei muncii. A mai precizat modificarea şi revizuirea celor 8 competenţe cheie, acordându-se o importanţă deosebită: gândirii critice, creativităţii şi flexibilităţii cognitive.
    Următorul invitat Dragoş Pâslaru, Ministrul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale, şi Persoanelor Vârstnice,a plecat în construirea discursului său de la întrebarea dacă individul reprezintă doar forţă de muncă sau ceva mai mult. A subliniat asupra importanţei  consensului dintre cele 3 ministere în formarea iniţială şi continuă a resursei umane,  ca fiind singura modalitate de obţinere a unei dezvoltări sustenabile şi a bunăstării economice deopotrivă. A transmis mesajul angajatorilor cu privire la calitatea forţei de muncă a resursei umane, ca fiind una fragilă mai ales pe unele zone, cum sunt de exemplu cele pe partea de „soft skils” motiv pentru care angajatorii ulterior trebuie să investească considerabil în vederea  „cizelării ” resursei umane. Totodată a transmis din partea angajatorilor că  există domenii în care există o criză a resursei umane (spre exemplu domeniul IT), în acest sens intervenind rolul universităţilor în  reglarea şi anticiparea tendinţelor din piaţa muncii prin crearea numărului de absolvenţi în acord cu cerinţele pieţei muncii. De asemenea a făcut referire în intervenţia sa la „World Economic Forum” raportul Future Jobs, un studiu realizat prin consultarea a 300 companii la nivel mondial, care evidenţiază dinamica modificării competenţelor cheie pentru intervalul 2015-2020 în funcţie de domeniile de top care se vor dezvolta.
    Ligia Deca, Consilier de Stat, Administrația Prezidențială, a clasificat drept elitist învăţământul românesc, punând accent în acest sens pe premii, competiţii, medalii, sugerând că în viaţa reală şi câmpul muncii au relevanţă o altă serie de competenţe, subliniind totodată  rolul  şi misiunea  universităţilor  de a ridica nivelul socio-economic al regiunii în care se situează.
   A doua parte a conferinţei a fost moderată de către Valentin -Sorin Costreie, Conf.univ.dr., Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, alături de invitaţii din prezidiu: Lucian Ciolan, Prof.univ.dr., Decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din BucureştiRăzvan Papuc, Conf.univ.dr, Decan, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti, Vlad Dan Cherecheş, Preşedinte, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Iulia Cîrcei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
     Lucian Ciolan, Prof.univ.dr., Decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, a lansat întrebarea retorică cine la cine se adaptează, universitatea la piaţa muncii,  subliniind că la momentul actual există o neconcordanţă între pregătirea de la nivelul universităţii şi ceea ce doreşte un angajator de la resursa umană din punct de vedere al formării acesteia şi asupra  competenţelor însuşite. Acesta a mai recomandat creşterea serviciilor suport oferite de către universități, printre acestea făcând referire şi la serviciile de orientare şi consiliere în carieră, care au un rol important în situații cum ar fi studenţii fragil emoţional, sau care nu urmează un traseu educaţional în acord cu potenţialul propriu.
    Răzvan Papuc, Conf.univ.dr.,Decan, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti, a subliniat faptul că există o problemă în modul în care angajatorii înţeleg rolul universităţii în cadrul pregătirii viitoarea resurse a forţei de muncă, pledând pentru introducerea  în cadrul disciplinelor facultative,indiferent de programul de studii, o serie de discipline precum: Leadership, Public Speaking, Managementul echipei, Inteligenţă Emoţională, pentru a acoperi astfel acele competenţe de tip soft skils,  existenţa unei flexibilităţi inclusiv la nivelul instituţiilor de reglementare –Aracis, acestea fiind prea restrictive.
    Vlad Dan Cherecheş, Preşedinte, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România( ANOSR) – a specificat faptul că până în anul 2025 jumătate dintre locurile de muncă vor solicita studii superioare, a pledat pentru alocarea unor bugete mai mari la nivelul universității pentru serviciile de consiliere și orientare în carierărevizuirea celor 8 competențe cheie, realizarea unor planuri de învățământ în acord cu nevoile pieței muncii.
Câteva propuneri:
·         creşterea rolului universităţii în anticiparea şi previzionarea resursei umane pe intervale de 5-10 ani, apelând  la specialişti pentru  realizarea unor astfel de studii, tot în acest sens o strânsă legătură cu angajatorii prin facilitarea şi realizarea stagiilor de practică;
·         realizarea unui consens în definirea competenţelor la nivelul celor 3 ministere, precedată de redefinirea şi revizuirea acestora este considerată a fi o prioritate pentru anul 2017.
    În concluzie consensul între instituţii cât şi intrainstituţional  va reprezenta o premisă de bază către o nouă paradigmă social-economică având ca şi coordonate flexibilitatea cognitivă, responsabilitatea socială şi cooperarea. Totodată preşedinţia ţării noastre din 2019 a Consiliului Europei va constitui o oportunitate fără precedent pentru a arăta lumii o Românie educată, modernă, competitivă şi înzestrată cu profesionişti de cea mai înaltă calitate, inclusiv oportunitatea generării de locuri de muncă.


15232236 1385580638161123 5784142887775462117 n  conf 1  conf 4


conf 3  conf 2

 

Workshop  de prezentare a locurilor de muncă - firma „Job Trust -Training and Recruitment”

  Departamentul de Consiliere Profesională al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat miercuri, 23.11.2016, corp D, Sala Senat, ora 14:30, primul workshop din anul universitar în curs de prezentare a firmei „Job Trust –Training and Recruitment” a locurilor de muncă din Grecia și insulele conexe, pentru perioada estivală 2017, eveniment aflat la a III-a ediție.
   Prezentarea firmei Job Trust face parte dintr-un tur al promovării locurilor de muncă în domeniul hotelier pentru studenții din cadrul centrelor universitare, atât din țară cât și din Europa, firma având o colaborare în acest sens cu peste 130 universități partenere.
   Evenimentul a debutat cu o prezentare generală a categoriilor de joburi disponibile pentru care studenții pot opta, condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, detalii legate de program, salarizare, bonusuri, locații, nivelul limbii engleze, certificatul de practică pe care îl vor primi la sfârșitului perioadei, prezentarea  fiind realizată de către Iana Anghel, reprezentant Job Trust, asistând deopotrivă și managerul general al firmei, Alexandros Savvidis.
   Mai mulți participanți la stagiul din anul precedent, studenți din cadrul Facultății de Științe Economice, programele de studii Administrarea Afacerilor și Contabilitate și Informatică de Gestiune au împărtășit studenților prezenți impresii cu privire la experiența avută în vara 2016, în insula Creta, în cadrul activității, oferind detalii despre: activitate, gestionarea situațiilor noi de viață, modul în care au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, prieteniile închegate cu tinere aparținând unor culturi, exersarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză. Mesajul acestora a fost recomandarea pentru colegii lor de a se implica în aceste acțiuni, de a participa pentru oportunitățile de dezvoltare personală și profesională pe care le oferă,  responsabilizare, deschidere către multiculturalism. Aceștia, personal, și-au exprimat intenția de a repeta experiența în sezonul estival 2017.
   După prezentarea generală a programului, studenții interesați au rămas pentru a-și susține interviul de selecție în limba engleză alături de cei doi reprezentanți ai firmei Job Trust.  Pentru studenții interesați dar care nu au reușit să fie prezenți la eveniment, există posibilitatea de a se înscrie direct pe pagina web a firmei:www.jobtrust.gr, urmând ca interviul de selecție să fie susținut prin intermediul aplicației Skype.
     Job trust  15208010 10202605283009056 201707911 n

15218579 10202605282929054 86216945 n  15175584 10202605283369065 5636330 n


SUPER PROF, cariera mea didactică: go forword-via College Danemarca, ediția a V- a 

 

   Marți, 15.11.2016, în sala D224, corp D, ora 14:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc ediția a V-a a proiectului derulat de Departamentul de Consiliere Profesională – Super Prof, cariera mea didactică: go forward – Via College Danemarca, coordonat de prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu.
  Evenimentul s-a adresat studenților din anul I din cadrul Facultății de Științe, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar având ca obiectiv prezentarea experienței studentei Poenaru (Bodea) Elena (studentă în anul III, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar ) în cadrul mobilității Erasmus pe care a efectuat-o în anul universitar 2015-2016, semestrul al II-lea, în Viborg, Danemarca.
  Prezentarea a debutat prin specificarea unor aspecte importante legate de accesarea acestei oportunități, procesul de selecție al candidaților, și examenul de limba engleză care necesită a fi susținut, continuând cu ceea ce a reprezentat această oportunitate educațională și multiplele ei valențe formative. Studenta s-a arătat foarte receptivă și deschisă față de aspecte specifice ale sistemului educațional danez, integrandu-le prin implicarea în activități de tip proiect-eveniment legate de probleme specifice comunității, beneficiind de susținerea celorlalți actori sociali și folosirea artelor vizuale ca metodă de educație predominantă, aspecte care au constituit, totodată, adevărate provocări profesionale.
   Invitata a mai precizat că implicarea într-o experiență Erasmus necesită deschidere către noutate, multiculturalism, depășirea barierelor lingvistice (determinând o îmbunătățire a competențelor de comunicare în limba engleză), adaptarea la situații noi, contribuind din plin la dezvoltarea personală și profesională, o mai bună gestionare a resurselor temporale și materiale, culminând chiar cu o nouă perspectivă asupra vieții, subliniind că este o oportunitate pe care studenții trebuie să o valorifice și să se informeze în timp util pentru a beneficia de aceasta.
   Pe parcursul prezentării ansamblul artistic al studenților voluntari din cadrul departamentului a îmbinat armonios atmosfera creată prin asigurarea unor momente muzicale inspirate de elemente ale identității naționale.

   Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://edumanager.ro/articol.php?id=18875.

          15032712 10154954496924396 1408142262196823032 n  Super prof  15050427 1213676505385823 231583672 n

                      15046405 1213676298719177 1156285173 n             studenta         15086892 1213676268719180 1375017669 n

  

Workshop Planul de carieră II. Pregătirea în vederea participării la interviul de angajare

 

   Luni, 07.11.2016, la ora 14:00, în sala DP17 din Corpul D al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc workshop-ul „Planul de carieră II. Pregătirea în vederea participării la interviul de angajare”. La acest eveniment au participat aproximativ 80 de studenți de la toate facultățile și programele de studii, din anii terminali, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
   Evenimentul a debutat cu o scurtă prezentare a voluntarului D.C.P, Ciprian Cucu, student la Facultatea de Științe Economice, master, anul I, programul de studii „Marketing și comunicare în afaceri”, care a vorbit despre propria sa experiență cu referire la interviurile de angajare la care a participat, și-a expus opiniile despre ce a simțit atunci când a participat la aceste interviuri, ce a crezut înainte și după participare, a vorbit despre întrebările care i-au fost adresate, despre atuurile sale comparativ cu ale celorlalți candidați și, nu în ultimul rând, despre cerințele angajatorilor de pe piața muncii la momentul actual.
    La acest eveniment au participat și reprezentanții de la două companii internaționale, cu sediul în București, Lugera și Vodafone. Aceștia au realizat o amplă prezentare a tehnicilor de promovare personală pe piața muncii (C.V.-ul în format european, Scrisoarea de intenție) precum și a tehnicilor de pregătire în vederea participării la interviul de angajare. Au fost specificate aspecte legate de modul de alcătuire a CV-ului și a Scrisorii de intenție, au fost prezentate pe larg posibile întrebări ce se adresează frecvent la un interviu de angajare și discutate/analizate posibile variante de răspuns. De asemenea, au fost specificate cerințele angajatorilor din prezent față de candidații de pe piața muncii (proaspeții absolvenți, „entry level”).
    La finalul activității au fost prezentate și ofertele de locuri de muncă disponibile în cadrul acestor companii, iar participanții au fost invitați să intre pe site-urile acestora în vederea obținerii mai multor informații legate de consilierea carierei cât și pentru ocuparea posturilor vacante.

    Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://edumanager.ro/articol.php?id=18831

14976471 1050601928399248 1539846200156118505 o  14991989 1050602915065816 5657037616459578688 n  14938269 1050605218398919 1189808872266679975 n 

                                           14925752 1050604051732369 7861546312523242926 n

 

Workshop - Consilierea în carieră - ediția a VI-a 

       În perioada 10-21 octombrie 2016, Departamentul de Consiliere Profesională a organizat o serie de workshop-uri cu tema „Consilierea în carieră” , cea de-a VI-a ediție, care s-a adresat studenților din anul I, în vederea acomodării la sistemul exigențelor universitare. Echipa de psihologi a departamentului a susținut o serie de activități prin care au prezentat  succint activitățile anterioare  precum și oportunitatea de a deveni voluntar în cadrul departamentului.

14715534 1027380670721374 5330997398009313838 o 14568055 1024818797644228 1206673854831352082 n 14804884 10202474520220068 183345704 n

                                            14813483 10202474519820058 1595058649 n

 

„România identitară – Bunico, ce este șoimul patriei?”

  În data de 15.10.2016, în Sala Mare a Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc atelierul „Bunico, ce este șoimul patriei?”,eveniment desfășurat în cadrul proiectului național ”România identitară. Recuperarea memoriei istorice și a sentimentului identitar”, proiect coordonat de către Societatea Română de Psihanaliză (SRP).
  Organizatorul evenimentului a fost Departamentului de Consiliere Profesională, prin directorul acestuia, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu alături de Claudiu Ganciu, psihanalist în formare, reprezentant al SRP și psiholog Anca Ganciu, reprezentantă a Asociației Enrique Pichon Riviere.
  Pe parcursul celor două ore participanții (peste 60 de persoane) au încercat să reconstituie și să analizeze fenomenul”Șoimii patriei” din diferite perspective: istorică, conceptuală, formativă. În acest sens, au participat, cu mijloace specifice educatoare Maria Popa, artist plastic, doctor în artă - Aurel Stanciu, reprezentantă a organizației „Cercetașii României” - Mioara Hușanu, psiholog Gabriel Mareș, grupul Cantores Animae din Tg.Ocna. Lor li s-au adăugat intervențiile studenților, profesorilor și altor invitați.
    În abordarea holistă a fenomenului, s-au evidențiat elemente specifice dezbaterii dar și accente proprii artei vizuale, muzicii, dialogului intergenerațional (copii de grădiniță, tineri liceeni, studenți și masteranzi, studenți voluntari ai D.C.P., profesori, consilieri școlari), îmbinate armonios în cadrul unui dialog incitant și emoționant. Astfel evenimentul a reunit deopotrivă generații,  reconstituind cu succes perioada și prin prisma rememorărilor personale, intense și încărcate de roua amintirilor.
   Retrăirea acestor momente a constituit totodată contextul pentru tânăra generație de conectare la momentele de dificultate și sacrificiile perioadei evocate, contribuind la consolidarea sentimentului  de identitate națională și cultivarea respectului intergenerațional.
    Concluzia evenimentului a fost că, indiferent de dificultățile și rezistențele întâmpinate, latura creatoare a ființei umane a ajutat generațiile să identifice și să valorifice pârghiile emoțional-cognitive necesare adaptării la contextul acestei perioade, transformând rezistențele în ancorepentru creație în toate planurile.

     Evenimentul a fost reflectat în rețeaua http://edumanager.ro/articol.php?id=18703

14543655 10210962526484050 4410287371692071156 o 14666226 1142109019190443 7076427003832701090 n

 14716215 10211050933054159 5436557464876776121 n 14718836 1174774059235590 1645997484049676047 n

                                  

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal