Bune practici în consilierea carierei studenților din România

În perioada 08 - 09.07.2014 și 10 - 11.07.2014, dra psiholog Doina Pascal a participat la două întâlniri care s-au desfășurat la Universitatea „Titu Maiorescu” din București și Universitatea „Ovidius” din Constanța. La aceste evenimente au participat reprezentanți din 15 centre universitare din toată țară. Întâlnirea de la Universitatea Titu Maiorescu din București, s-a axat pe dezbaterea rezultatelor studiului cu tema: „Bune practici în consilierea carierei studenților din România”, realizat de către această Universitate.
Studiul se referă la integrarea bunelor practici utilizate în procesul de consultanță în carieră din universitățile românești, comparativ cu cele din Europa. Prin acest studiu s-a urmărit fundamentarea științifică în vederea elaborării și implementării metodologiilor de lucru unitare care să asigure dezvoltarea și optimizarea serviciilor de consiliere în România. Discuțiile au vizat și noile modificări legislative ale Legii Educației Naționale nr.1/2011 (art.96), mai concret s-a făcut referire la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.49 / 2014, în care sunt stipulate și prevederi referitoare la corelarea sistemului de învățământ cu piața muncii. Ideea de bază desprinsă în urma acestei dezbateri se referă la faptul că, la ora actuală, universitățile românești ar trebui să asigure în fapt un proces continuu de învățare și dezvoltare personală a studenților și absolvenților, în raport cu schimbarea continuă a rolurilor profesionale de pe piața muncii. Marea majoritate a participanților au considerat că noua prevedere legislativă este benefică pentru centrele de consiliere din universități. 
colaj
Centrele de consiliere a carierei ar trebui să fie hiper active, lucru care nu se întâmplă în fapt la momentul de față. Mai ales în mediul virtual acestea ar trebui să întrunească competența de împărtășire a informațiilor utile către beneficiari (interni/externi) într-un mod cât mai eficient. Tot mai mult se vorbește și se pune un accent deosebit pe consilierea on-line în timp real, dar aceasta presupune platforme program IT de care nu toate universitățile dispun (mai ales cele mici) datorită costurilor și, pe de altă parte, nu trebuie să uităm faptul că consilierea față în față (prin natura sa) nu poate fi înlocuită în totalitate de către cea realizată în mediul virtual. Legat de indicatorii pe care îi urmărim în cadrul anchetelor realizate anual de către toate universitățile românești dar și europene, privind inserția absolvenților pe piața muncii, dezbaterea s-a axat pe reflecțiile generate de încercările de a răspunde la următoarele întrebări: cum măsurăm succesul? dar eșecul? cum manageriem eșecul?cum poate fi considerată situația celui care s-a angajat într-un alt domeniu (altul de cât cel absolvit), dar care se simte bine, împlinit și a obținut performanțe acolo unde lucrează, în ce categorie poate fi clasat - absolvent de succes sau absolvent care se confruntă cu eșecul?. La final s-a concluzionat faptul că tendința de evoluție, într-un viitor apropiat, a centrelor de consiliere este de finanțare proprie, iar sursele acestor finanțări ar putea fi reprezentate de către contractele și proiectele proprii. Activitatea consilierilor ar trebui să fie orientată într-o mai mare măsură în direcția managementului aspirațiilor atât a studenților dar și a elevilor de liceu. Întâlnirea de la Universitatea Ovidius din Constanța, a continuat dezbaterea pe aceeași temă: Bune practici în consilierea carierei studenților din România, dar pornind de la un studiu realizat de această universitate referitor la motivația elevilor de liceu de a urma cursurile unei universități și factorii de influență în alegerea instituției de învățământ superior. Acest studiu s-a realizat pe un eșantion alcătuit din elevi de la toate liceele din Constan.a, care au dorit să răspundă la un chestionar alcătuit din 15 itemi. Dezbaterea asupra rezultatelor acestui studiu a fost un bun prilej de împărtășire reciprocă a experiențelor de la fiecare centru de carieră participant. Astfel, s-a constatat faptul că fiecare universitate se confruntă cu problema slabei participări a elevilor de liceu la evenimentul Ziua porților deschise și peste tot se vorbește de o demotivare a elevilor în legătură cu orientarea educa.ională și profesională a lor, factori de alegere a facultăților fiind cu preponderență de natură subiectivă. Mai mult chiar, s-a evidențiat și o atitudine păguboasă a profesorilor din preuniversitar care nu sunt interesați și preocupați în marea lor majoritate de evoluția ulterioară a elevilor, pe primul loc în preocupările lor aflându-se doar gradul de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Așadar, se impune cu necesitate „educarea” acestor cadre didactice în direcția amintită. O primă soluție la această problemă evidențiată de către cei participanți se referă la colaborarea directă cu consilierii școlari sau prin intermediul proiectelor POSDRU, în vederea găsirii unor modalități atractive care să impulsioneze participarea pe viitor a elevilor la aceste prezentări (gen spectacol, acordarea unor premii etc.), care au ca principal scop orientarea lor educațională și profesională. Se recomandă universităților să se implice prin intermediul centrelor de carieră mai mult în licee, astfel încât orientarea elevilor în carieră să fie făcută mai din timp (clasa aX – XI – a). În acest sens colaborarea cu primăria sau cu reprezentanții de frunte ai comunității, cu inspectoratele școlare poate fi o modalitate de intermediere eficientă. Întâlnirea s-a încheiat cu propunerea de constituire în viitor a unei școli de vară la Constanța și a unei școli de iarnă la Sinaia, prilej cu care centrele universitare de carieră din țară să se întâlnească și să realizeze dezbateri la nivel național cu referire la diversele probleme comune identificate pe parcurs. 
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal