Sesiunea de comunicări științifice studențești PERFORMED - ediția a IV-a

Sesiunea de comunicări științifice studențești ˝ PERFORMED˝ (Performanţă şi calitate în educaţie) a ajuns la cea de-a IV-a ediţie. Desfăşurat pe 8 mai 2014, între orele16 - 18, aceasta i-a avut ca protagonişti pe studenţii care se află în plin proces de formare pentru cariera didactică, din diverse domenii: învăţământul preşcolar, învăţământul primar, limbi străine.

Anul acesta, numărul participanţilor a înregistrat cea mai mare creștere din cele 4 ediții. Au fost împărtăşite 21 de teme din domeniile psihologiei educației și pedagogiei. Acestea au avut de fiecare dată o dublă abordare, de natură teoretică dar şi practică, și au fost iniţiate pe parcursul semestrului, în cadrul activitățile de cercetare de la seminarele de specialitate cât şi în vederea realizării lucrărilor de licenţă pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar.    

poster performed 2014
Menționăm câteva dintre cele mai interesante teme realizate de studenți sub coordonarea cadrelor didactice universitare: Duhalmu Cristina, anul III PIPP - Deschideţi inima şi mintea - poveşti terapeutice (Coord. Conf.univ. dr. Constanţa Dumitriu); Dumitraşcu (Girţu) Mihaela, Hanga (Corlade) Iulia, anul I PIPP – Factorii psihosociali ai creativităţii. Aplicaţii (Coord. Conf.univ. dr. Constanţa Dumitriu); Popa (Cozma) Laura, anul II PIPP – Demers metodologic evaluativ la clasa pregătitoare. Aplicaţii la comunicare în limba română (Coord. Conf.univ. dr. Constanţa Dumitriu); Bobocea (Varvara) Vasilica, Română-Franceză, anul I - Studiu privind unele posibilități de realizare a educației morale în învățământul gimnazial (Coord. Conf.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu); Rotaru Anca, anul II PIPP – Clasa pregătitoare - factor favorizant pentru adaptarea școlară a elevilor (Coord. Conf.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu); Suru Maria, anul III PIPP – Elemente aplicative la nivelul alternativei educaţionale Waldorf  (Coord. Conf.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, Lect.univ.dr. Liliana Mâţă); Kowacs (Juncu) Daniela - Elemente aplicative la nivelul alternativei educaţionale Montessori (Coord. Conf.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, Lect.univ.dr. Liliana Mâţă).

final Performed
Toți participanții au fost câștigători în planul cunoașterii dar și în plan afectiv . Ei au fost recompensați cu diplome de participare și cu privilegiul de a admira o nouă expoziţie de produse manufacturate realizată de studenţii programului de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
Facultatea de Științe a Universității Vasile Alecsandri din Bacău și Departamentul de Consiliere Profesională, organizatorii manifestrilor, au apreciat calitatea activității, a produselor și a prezentării acestora, deopotrivă.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal