2020-2021

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

STUDIUL PRIVIND TENDINȚELE ÎNREGISTRATE PE PIAȚA MUNCII, ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OFERTEI EDUCAȚIONALE A UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2020

Studiul privind evaluarea gradului de satisfacție a utilizării platformei Microsoft Teams de către studenții din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Studiul privind evaluarea gradului de satisfacție a utilizării platformei Microsoft Teams de către cadrele didactice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR CURSURILOR MASTERALE, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2020

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE OCUPARE A PROGRAMELOR MASTERALE DE CĂTRE ABSOLVENȚII UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOȚIA 2020

 Studiul privind orientarea în carieră a elevilor de liceu, clienți externi ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, participanți în cadrul proiectului „Ziua Porților Deschise Online”

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE TEHNOLOGIILE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Situația statistică a clienţilor care au beneficiat de consiliere psihologică şi profesională în cadrul D.C.P., în anul calendaristic 2020

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR CURSURILOR MASTERALE, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2018, după doi ani de la absolvire

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR ÎN RAPORT CU CALITATEA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ȘI PERSONALE, PROMOȚIA 2019

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI  DIDACTIC, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2019

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE , PROMOȚIA 2019

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal