Raportul privind gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția 2018, după doi ani de la absolvire

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2019

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE OCUPARE A PROGRAMELOR MASTERALE DE CĂTRE ABSOLVENȚII UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOȚIA 2019

RAPORTUL PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR CURSURILOR MASTERALE, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2019

STUDIUL PRIVIND TENDINȚELE ÎNREGISTRATE PE PIAȚA MUNCII, ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OFERTEI EDUCAȚIONALE A UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE TEHNOLOGIILE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Gradul de satisfacţie faţă de serviciile de consiliere oferite de D.C.P. clienţilor interni/externi, care au beneficiat de consiliere psihologică şi profesională, în anul calendaristic 2019

RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSOANLULUI DIDACTIC, DIN UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, PROMOŢIA 2018

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACȚIE A STUDENȚILOR ÎN RAPORT CU CALITATEA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ȘI PERSONALE

STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FAŢĂ DE SERVICIILE OFERITE

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal