Admitere 2020 iulie

ADMITERE 2020

GHID ÎNSCRIERE ONLINE Tel. 0234 542 411

Important

Confirmarea locului

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2020, vor confirma locul la fiecare facultate unde s-au înscris.

Informații complete se găsesc pe pagina web a fiecărei facultăți.

Plata taxei de înmatriculare (50 lei) pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul facultății alese. În situația achitării taxei prin transfer bancar, vă rugăm să transmiteți prin e-mail, la secretariatul facultății alese, o copie scanată a ordinului de plată.

Documentele necesare pentru confirmarea locului se pot depune și la sediul facultății alese.

 

 

Înscriere în perioada 06-30 iulie pe www.admitere.ub.ro

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul facultății dorite, unde se pot înscrie online.

Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

În anul 2020, se organizează admitere pentru toate ciclurile de învățământ universitar (licență, master și doctorat), studii de conversie profesională și programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.

Documente de interes public

 

Situaţia înscrierilor - sesiunea I (iulie 2020)

 

   Lic sep2020b

Afişul admiterii poate fi descărcat de aici (.pdf)

Mast sep2020b

Afişul admiterii poate fi descărcat de aici (.pdf)

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal