Rezultatele finale privind PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „PARTENERIAT PENTRU STAGII DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS PENTRU O CARIERĂ ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și a Ordinului MEN nr. 2040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională - Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție anunță rezultatul final al procesului de recrutare și selecție după terminarea perioadei de contestații.

Citește mai departe...

Rezultatele privind PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „PARTENERIAT PENTRU STAGII DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS PENTRU O CARIERĂ ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și a Ordinului MEN nr. 2040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională - Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție anunță candidații admiși în urma interviului derulat în data de 30.10.2018 conform procesului verbal încheiat de comisia de recrutare și selecție

Citește mai departe...

Rezultatele privind eligibilitatea candidaților în cadrul procesului de recrutare și selecție a personalului în cadrul proiectului „PARTENERIAT PENTRU STAGII DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS PENTRU O CARIERĂ ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și a Ordinului MEN nr. 2040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională - Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție anunță ca fiind eligibile următoarele dosare de candidatură

Citește mai departe...

Anunț concurs - Secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 20 noiembrie 2018 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de 
 • Secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii - un post în cadrul Secretariatului General al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
  • Tematica de concurs precum și detalii privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc în documentul atașat. (.pdf)
  •  Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 20.11.2018 pentru ocuparea postului de secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  • Proces-verbal referitor la rezultatul soluționării contestației privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  • Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă de către candidați, pentru ocuparea postului de secretar universitate cu atribuții de arhivar  și acte de studii (.pdf)
  • Proces-verbal cu rezultatele obţinutela interviul din data de 22.11.2018 pentru ocuparea postuluide secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  • Raport final al concursuluiorganizat în perioada 20.11.2018-22.11.2018 pentru ocuparea postuluide secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)

  CORRIGENDUM LA ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA ȘI PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

  În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura  operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ), Universitatea anunță următorul corrigendum la Calendarul procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, care se va modifica după cum urmează:

  Citește mai departe...

  Turneul de promovare a programului și platformei Smart Start USA la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

  Marţi, 23 octombrie 2018, ora 14:00, va avea loc la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, corp D, etaj 1, în Aula „Vasile Alecsandri”, Conferința „Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești”. În cadrul conferinței va fi prezentată platforma de înscriere în program.

  Citește mai departe...

  Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

  Deși suntem în secolul XXI și vrem să credem că omenirea a evoluat în multe aspecte ale vieții sociale, economice, politice și culturale, iată totuși că, din păcate, societatea omenească se confruntă încă, cu un fenomen care amintește de practicile Evului Mediu și anume, exploatarea semenilor, iar una dintre forme de exploatare  din perioada contemporană o constituie traficul de persoane. Acesta este motivul pentru care joi, 18 octombrie 2018, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ora 10, în cadrul manifestărilor prilejuite de  Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, Centrul de Informare Europe Direct, Bacău, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vor organiza o dezbatere.

  Citește mai departe...

  ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

  În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ), Universitatea anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, pentru următoarele posturi:

  Citește mai departe...

  Simpozionul Naţional de Estetică

  Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău organizează cea de-a XXIII-a ediție a Simpozionul Naţional de Estetică, în perioada 17 - 19 octombrie 2018, sub genericul Timp și ficțiune. În ediția din acest an dedicat Centenarului Marii Uniri, Centrul de Cultură „George Apostu” va marca, încă o dată, legăturile culturale, artistice, istorice și literare dintre cele mai importante regiuni ale României, prin ample manifestări ce vor contribui la conștientizarea eforturilor, sacrificiilor și talentului pus la temelia construcției naționale, cu participarea unor cunoscuți și apreciați academicieni, universitari, scriitori, actori și artiști plastici, din țară și din Republica Moldova.

  Citește mai departe...

  Lansarea cărţii „România 100- Băcăuani în Marele război şi la Marea Unire” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

  În anul Centenarului, prin activitățile proiectului „România 100 - Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire”, Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu Asociația Unlimited Connections şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău își propune să amintească tinerelor generații faptele de vitejie și onoare realizate în timpul Marelui Război de eroii noști băcăuani care au contribuit la realizarea Marii Uniri a României.

  Citește mai departe...

  pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.