Concurs pentru mascota universităţii

Ai idei? Eşti talentat la desen?

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă o bursă pentru realizarea grafică a mascotei!

Condiţii:
  • denumirea sa conţină acronimul uvab.
  • semnificaţia mascotei trebuie sa facă trimitere la cel puţin unul dintre următoarele concepte: dinamism, egalitate, înţelepciune, putere, tinereţe, transparenţă.
  • specificaţii tehnice: dimensiune: 297x420 cm (a3), rezoluţie: 300dpi.
  • animalul, persoana, obiectul desenat trebuie să aibă abilitatea de a se mişca.
  • trimite-ne propunerea ta pentru mascotă, în format pdf sau jpeg, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau imprimată, la sediul ligii studenţeşti (corp b, parter, bp 16) până miercuri, 24 aprilie 2013, ora 11:00
  • câştigătorul bursei va fi anunţat joi, 25 aprilie 2013, la ora 16:00.

Euro 200

În baza Legii 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, a Normelor metodologice de aplicare 1294/2004, modificate şi completate prin H.G. nr. 403/2006, H.G. 123/06.02.2008, H.G. nr. 198/2010, HG 1170/25.11.2011 și HG 645/27.06.2012 studenţii cu vârsta până în 26 de ani, ale căror familii realizează venituri brute lunare sub 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform O.U. nr. 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008), pot solicita acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro şi se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi completează cererea-tip de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou si anexează următoarele documente:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale certificatelor de naştere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membrii ai familiei, însoţite de actele doveditoare privind statutul lor – adeverinţe de elev, de student, copii după certificate de deces, copii după hotărâri de divorţ etc.;
  • adeverinţe de venit realizate în luna martie (adeverinţe salariu, adeverinţe de la administraţia financiară privind venitul impozabil sau de la primărie privind impozitul agricol, copii după cupoane de pensie, de ajutor de şomaj) ale membrilor familiei, excepţie fac alocaţiile de stat, alocaţiile familiale complementare, alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, buget personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale;
  • adeverinţă de student cu numărul de credite obţinute în anul anterior depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator personal nou (excepţie fac studenţii anului I de studii);

Formularele cererilor-tip se ridică, se completează şi se depun împreună cu documente însoţitoare la Rectoratul Universităţii ,,Vasile Alecsandri”din Bacău, în perioada 01 – 21 aprilie 2013.

La depunerea cererii-tip, solicitantul va prezenta şi originalele documentelor care o însoţesc, documente care, după caz, trebuie datate cu luna aprilie. După confruntarea de către primitor a copiilor cu originalele, solicitantul va semna alături de primitor sub menţiunea ,,conform cu originalul’’.

Perioada de înscriere: 01-21 aprilie 2013

Informații suplimentare: Rectorat, corp D, camera D104

Fișiere atașate

Cursuri de pregătire pentru bacalaureatul 2013

Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău organizează pentru elevii de clasa a XII-a cursuri de pregătire pentru bacalaureatul 2013 pentru a veni în sprijinul acestora în vederea pregătirii acestui examen pentru disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română. Cursurile gratuite se adresează liceenilor care doresc să promoveze examenul de bacalaureat, fiind asigurate de profesori de prestiu din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău care vor parcurge programa şi subiectele pentru BAC 2013.

Pentru disciplina Matematică, cursurile se vor desfăşura în fiecare sâmbătă, în perioada 9.03-01.06. 2013, între orele 09-13, în sala BI 30.

Date de contact:

Facultatea de Ştiinţe- telefon: 0234/ 571 012.

Pentru disciplina Limba şi literatura română, cursurile se vor desfăşura în fiecare duminică, în perioada 10.03-30.05.2013, între orele 09-13, în amfiteatrul C2.

Date de contact:

Facultatea de Litere- telefon: 0234/ 588884.

Activităţi integrate în cadrul ciclului de evenimente „Luna Porţilor Deschise”.

În perioada 1-29 aprilie 2013 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin membrii echipei Proiectului de cercetare PCCA Tip 2 Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno) - ENOTEC şi membrii Departamentului de Consiliere Profesională desfăşoarăactivităţi integrate în cadrul ciclului de evenimente „Luna Porţilor Deschise”.

Oferta educaţională se referă la prezentarea de către specialiştii universităţii a unor lecţii demonstrative din ariile curriculare Matematică, respectiv Ştiinţe şi Tehnologii. Noutatea şi atractivitatea acestor lecţii este asigurată de componenta de interactivitate  a noilor mijloace educaţionale: ENO whiteboards, lecţii online, module de laborator interactive.

Pe durata întregii luni elevii din învăţământul preuniversitar împreună cu profesorii lor sunt aşteptaţi în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în baza unei programări care poate fi realizată la telefon: 0234542411, 129 (prof. univ. dr. Gabriel Lazar), interior 161 (prof. univ. dr. Marius Stamate) sau prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

„Ziua Porţilor Deschise”

Miercuri, 03 aprilie 2013, începând cu ora 10.00, Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău îşi deschide porţile viitorilor absolvenţi de liceu şi tuturor persoanelor interesate de oferta educaţională a universităţii în cadrul evenimentului aflat la cea de-a VI-a ediţie „Ziua Porţilor Deschise”, parte integrantă a proiectului instituţionalLuna Porţílor Deschise”.

În 8 amfiteatre (C1, C2, BI 30, D 225, D 224, D 215, D 323, D 317) ale universității, sunt așteptați să participe un număr de aproximativ 1400 de elevi însoțiți de peste 50 de profesori, atât din liceele bãcãuane, cât și din licee din județele învecinate, care conform programului vor vizita săli de curs, laboratoare, biblioteca universității și vor purta discuții cu studenții și absolvenții universității astfel încât trecerea de la învățământul preuniversitar la cel academic să fie naturală și motivantă.

În același cadru organizatoric, liceenii, cadrele didactice și invitații vor avea ocazia să admire Expoziția cu produsele manufacturate realizate de către studenții universității și elevi ai școlilor partenere prin proiectul inițiat de Departamentul de Consiliere Profesională „Din mâini mici, pentru inimi mari”, ediția a II-a și găzduit în incinta corpului D al universității, la parter.

Conferințe

În perioada 15-17.01. 2013 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Ingineria mediului şi Inginerie mecanică, vor avea loc o serie de conferinţe susţinute în sala BI 42, de doi profesori universitari de la Politecnico di Torino, Italia, de la Departamentul de Ingineria mediului, teritoriului şi Infrastructurii.

Profesor universitar dr. Genon Giuseppe este specialist în Ingineria mediului, construcţii civile şi arhitectură va prezenta pe 16.01 de la 9-12 conferinţa cu titlul Managementul integrat al deşeurilor municipale solide, iar de la 17-20 Metode de utilizare a biomasei. Pe 17.01 de la 14-17 va susţine prelegerea cu titlul Sisteme convenţionale şi inovative pentru epurarea apelor uzate municipale.

Profesor asociat dr. Sethi Rajandrea, specialist în Ingineria mediului, hidrocarburi şi fluide subterane va susţine următoarele lucrări: pe 15.01, de la 16-19 Caracterizarea contaminaţiilor din sol, pe 16.01 de la 14-17 Remedierea straturilor acvifere prin pompare şi tratare, extragerea poluanţilor volatili, iar pe 17.01, de la 9-12 Remedierea straturilor acvifere prin bariere permeabile reactive.

Amânarea examenelor din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Datorită condiţiilor meteo nefavorabile, studenţii care nu vor putea participa la examene în perioada 25.01.-27.01.2013 vor putea susţine examenele programate în perioada anterior indicată în prima săptămână din semestrul II (2012/2013).

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.