Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 456 din 03 mai 2019, Partea a III-a

Rezultate finale (PDF) (publicat 16.07.2019, ora 8.00)

Rezultate (PDF) (publicat 10.07.2019, ora 8.00)

Anunț posturi scoase la concurs

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 12 august 2019 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • Portar/Fochist: două posturi în cadrul Serviciului Pază, ISCIR, Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă
  • Muncitor calificat - instalator instalaţii termice şi sanitare: un post în cadrul Serviciului Tehnic-Patrimoniu

pe perioadă nedeterminată. Detalii AICI

Rezultatele selectiei dosarelor - afisat 24.07.2019 ora 09.30

Procesul-verbal cu rezultatele obținute de către candidați la proba practică a concursului de ocupare a postului de muncitor calificat-instalator instalații termice și sanitare 12.08.2019 (.pdf)

Procesul-verbal cu rezultatele obținute de către candidați la proba practică a concursului de ocupare a două posturi de portar/fochist 12.08.2019 (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obținute la proba interviu a concursului de ocupare a postului de muncitor calificat - instalator instalații termice și sanitare 13.08.2019 (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obținute la proba interviu a concursului de ocupare a două posturi de portar/fochist 13.08.2019 (.pdf)

Raport final al concursului organizat în perioada 12.08.2019-13.08.2019 pentru ocuparea a postului de muncitor calificat - instalator instalații termice și sanitare (.pdf)

Raport final al concursului organizat în perioada 12.08.2019-13.08.2019 pentru ocuparea a două posturi de portar/fochist (.pdf)

Ambasador al Federației Internaționale de Educație Fizică

Profesorul univ. dr. habilitat Gheorghe Balint a fost numit Ambasador al Federației Internaționale de Educație Fizică.

În perioada 27 – 29 iunie 2019 a avut loc la Barcelona (Spania) cel de al 30-lea Congres Mondial al Federației Internaționale de Educație Fizică, al 14-lea Congres European al Federației Internaționale de Educație Fizică și al 2-lea Congres FIEP Catalunya, cel mai important congres de educație fizică din lume.

Citește mai departe...

REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

REZULTATELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

Conducerea Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică în vizită oficială la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 21-24 iunie 2019, conducerea Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (FIEP), Brazilia va vizita Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Delegaţia formată din Președintele FIEP World – Profesor Almir Adolfo GRUHN (Brazilia) şi Secretar General FIEP World – Profesor Mag. Rodolfo Pablo BUENAVENTURA (Argentina) va avea întâlniri oficiale cu conducerea universităţii şi conducerea Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.

Citește mai departe...

Activităţi în cadrul Proiectului „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD)

În perioada 12-15 iunie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD) și a Programului ERASMUS+ vor avea loc o serie de acțiuni (conferințe/prelegeri, întâlniri de lucru) realizate în colaborare cu cadre didactice de la Universitatea parteneră din La Rochelle, Franța:

Citește mai departe...

Peste 1000 de locuri bugetate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cu o experienţă de 58 de ani în învăţământul superior, Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admitere 1042 de locuri finanţate de la buget pentru licenţă, master şi doctorat.  Oferta educaţională a celor 5 facultăţi – Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii –  cumulează 4205 locuri, reprezentând capacitatea totală de şcolarizare, incluzând locuri pentru tinerii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, domenii prioritare şi românii de pretutindeni.

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță

Citește mai departe...

ALECSANDRIADA, ediţia a III-a

Între 6 şi 9 iunie 2019, va avea loc ediţia a III-a a Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”, programate a se desfăşura în urbea natală a poetului (născut la 14 iunie 1818, în Bacău) şi în localitatea unde îşi doarme somnul de veci (Mirceşti, judeţul Iaşi).

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal