STRATEGII DE COMUNICARE ÎN MEDIUL DE AFACERI JAPONEZ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prin Societatea Antreprenorială a Studenților organizează vineri 10 mai 2019, ora 11, în Aula Universităţii, Workshop-ul cu tema „STRATEGII DE COMUNICARE ÎN MEDIUL DE AFACERI JAPONEZ” susținută de Conf. univ. dr. Alexandra Marina GHEORGHE de la Universitatea din București.

Citește mai departe...

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante sem. II 2018-2019

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor universitar, conferenţiar universitar şi asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 456 din 03 mai 2019, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, pentru următoarele posturi în Echipa de implementare:

Citește mai departe...

Concursul judeţean de dezbateri „Eu aleg EUropa!”

Centrul de Informare Europe Direct Bacău, în parteneriat cu Centrul Informare Europe Direct Valea Trotușului-Comănești și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, va organiza joi, 9 mai 2019, începând cu ora 13.00, etapa finală a Concursului județean de dezbateri academice „Eu aleg EUropa!”. Gazda evenimentului este Facultatea de Litere (Amfiteatrul „Dumitru Alistar”) a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Citește mai departe...

Ziua Porţilor Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Miercuri, 8 mai 2019, începând cu ora 10, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău va avea loc Ziua Porţilor Deschise, când sunt aşteptaţi un număr de peste 150 de elevi de la liceele din municipiul Bacău. Elevii, împreună cu profesorii vor avea posibilitatea de a interacţiona cu studenţii şi cadrele didactice universitare, vor vizita cele două campusuri, amfiteatrele şi sălile de laborator, biblioteca universității, baza sportivă, căminele şi restaurantul universităţii, postul de radio studenţesc UNSR Bacău și postul Academic TV.

Citește mai departe...

BIODIVERSITATEA ECOSISTEMELOR NATURALE ȘI URBANE

Pe 9 mai va avea loc activitatea aplicativă cu și pentru studenții de la programele de studii din domeniul Biologie care îşi propune vizitarea următoarelor obiective:  Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici (ROSCI0272), Parcul Natural Văcărești și Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București.

Citește mai departe...

Responsabilitate şi iniţiativă

În colaborare cu TORNATOR S.R.L., Departamentul Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în perioada 6 – 7 mai 2019, în cadrul Ocolului Silvic Privat Oituz, activități aplicative pentru studenții de la programele de studii din domeniul Biologie (licență și masterat).

Citește mai departe...

Ziua Anglofoniei la Facultatea de Litere

Marți, 23 aprilie 2019, Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, ca în fiecare an, o serie de activități dedicate culturii anglofone și limbii engleze, reunite sub titlul Anglophone Culture Day and the UN English Language Day.

Citește mai departe...

Olimpiada Națională de Agricultură

În perioada 22-26 aprilie 2019 se va desfăşura la Bacău Olimpiada Națională de Agricultură: Creșterea animalelor și Cultura plantelor pentru elevii  claselor a XI-a şi a XII-a de la liceele agricole şi de zootehnie din toată ţara. Vor participa peste 120 de elevi din colegiile și liceele din întreaga țară, din 30 de judeţe, alături de profesorii lor însoţitori, dar şi 20 de membri ai Comisiei centrale.

Citește mai departe...

Campionatul Național Universitar de Oină şi Campionatele Naționale Universitare de Înot

În perioada 12-14.04.2019, s-a organizat la Bacău, în premieră, după 40 de ani, Campionatul Național Universitar de Oină, de către Federația Sportului Școlar și Universitar, în colaborare cu Facultatea de Știinte ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Federația Română de Oină și DJST Bacău.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.