Arc peste timp. 50 de ani de la absolvire

Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri din Bacău organizează evenimentul „Arc peste timp. 50 de ani de la absolvire”.

Citește mai departe...

Workshop-ul „Scleroza laterală amiotrofică - viața de dincolo de boală”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii şi Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, în parteneriat cu Colegiul Fizioterapeuţilor din Bacău, organizează în data de 20 mai 2019, ora 16:00,  în Aula Universității, workshop-ul „Scleroza laterală amiotrofică - viața de dincolo de boală”, susţinut de Kinetoterapeut Lăcrămioara MANOLE.

Citește mai departe...

Conferința „PERFORMED Performanță și Calitate în Educație”, ediția a IX-a

Joi, 16.05.2019, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Conferința studențească națională PERFORMED - Performanță și calitate în educație, ediția a IX-a și Târgul opționalelor, eveniment organizat de către Departamentul de Consiliere Profesională, în colaborare cu Facultatea de Științe, avându-i ca profesori organizatori pe conf. univ. dr. Liliana Mâță și conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu.

Citește mai departe...

Workshop-ul „Leadership și feminitate”, ediția a II-a

Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vă invită să participați la cea de-a doua ediție a workshop-ului „Leadership și feminitate”, în data de 21.05.2019, ora 12:00, corp D, etaj II, sala D215.

Citește mai departe...

Manifestări ştiinţifice la Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 22- 24 mai 2019, două conferințe internaționale OPROTEH ( Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field, ediţia a XIV-a) şi CISA (International Conference of Applied Sciences, ediţia a XI-a), la care se adaugă cea de a 57 întrunire a Consorțiului de Inginerie Economică din România. Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc joi, 23 mai, de la ora 10:00, în Aula Universităţii.

Citește mai departe...

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612)

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ȋn calitate de Lider, ȋmpreună cu partenerul SC Barleta SRL, anunță lansarea proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (POCU/90/6.13/6.14/108612). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14.

Citește mai departe...

REZULTATELE PRIVIND ELIGIBILITATEA CANDIDAȚILOR ÎN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SM

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura  operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție, se anunță ca fiind eligibile următoarele dosare de candidatură:

Citește mai departe...

Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”

Pe 18 mai 2019, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, se va desfăşura etapa regională a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”. Concursul are drept scop promovarea experienţei economice a elevilor de liceu în vederea valorizării noilor cunoașteri în domeniu şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, prin stimularea spiritului competiţional şi de fair-play.

Citește mai departe...

Dialogul Viitorul digital al Europei: impactul „Industriei 4.0.”

Centrul de Informare Europe Direct Bacău, găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează joi, 16 mai 2019, dialogul cu cetățenii băcăuani cu tema Viitorul digital al Europei: impactul „Industriei 4.0.” Principala temă a dialogului care va avea loc începând cu ora 12.00, în Aula „Vasile Alecsandri” vizează efectele „industriei 4.0” în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Citește mai departe...

Cursul Festiv al Absolvenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Studenţii Facultăţilor de Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii au deosebita plăcere de a vă invita miercuri, 15 mai 2019, ora 11:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” Bacău pentru a participa la Cursul Festiv al Absolvenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2019.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.