Conducerea Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică în vizită oficială la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 21-24 iunie 2019, conducerea Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (FIEP), Brazilia va vizita Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Delegaţia formată din Președintele FIEP World – Profesor Almir Adolfo GRUHN (Brazilia) şi Secretar General FIEP World – Profesor Mag. Rodolfo Pablo BUENAVENTURA (Argentina) va avea întâlniri oficiale cu conducerea universităţii şi conducerea Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.

Citește mai departe...

Activităţi în cadrul Proiectului „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD)

În perioada 12-15 iunie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD) și a Programului ERASMUS+ vor avea loc o serie de acțiuni (conferințe/prelegeri, întâlniri de lucru) realizate în colaborare cu cadre didactice de la Universitatea parteneră din La Rochelle, Franța:

Citește mai departe...

Peste 1000 de locuri bugetate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cu o experienţă de 58 de ani în învăţământul superior, Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admitere 1042 de locuri finanţate de la buget pentru licenţă, master şi doctorat.  Oferta educaţională a celor 5 facultăţi – Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii –  cumulează 4205 locuri, reprezentând capacitatea totală de şcolarizare, incluzând locuri pentru tinerii de etnie romă, absolvenţii de licee din mediul rural, domenii prioritare şi românii de pretutindeni.

Citește mai departe...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță

Citește mai departe...

ALECSANDRIADA, ediţia a III-a

Între 6 şi 9 iunie 2019, va avea loc ediţia a III-a a Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”, programate a se desfăşura în urbea natală a poetului (născut la 14 iunie 1818, în Bacău) şi în localitatea unde îşi doarme somnul de veci (Mirceşti, judeţul Iaşi).

Citește mai departe...

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” doamnei Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela CREŢU

Joi, 6 iunie 2019, începând cu ora 11:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău doamnei Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela CREŢU de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Citește mai departe...

Lansarea proiectului FDI „Susţinerea Antreprenoriatului Studenţilor” din UVAB

Proiectul FDI 2019-0306, iniţiat de SAS UVAB, având ca subiect  „Susţinerea Antreprenoriatului Studenţilor” din UVAB, se lansează pe data de 04 iunie 2019, evenimentul având loc în Aula universităţii, începând cu orele 10,00. Având ca un prim obiectiv declarat informarea tinerilor despre particularităţile antreprenoriatului local, despre exigenţele angajatorilor, ale mediului de afaceri în care se amplasează activităţile proiectului, vor avea loc dezbateri şi schimb de opinii între studenţii universităţii şi reprezentanţi ai companiilor semnificative locale, în spiritul încurajării colaborării dintre mediul academic şi antreprenoriatul local.

Citește mai departe...

Conferinţa de lansare a proiectului SICOC

Marţi, 4 iunie 2019, ora 10:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc Conferinţa de lansare a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0045 „Strategii inovative de consiliere şi orientare în carieră” (SICOC). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 16 mai – 16 decembrie 2019.

Citește mai departe...

REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612 (2)

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție a personalului se anunță

Citește mai departe...

REZULTATELE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura  operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55 ) și ținând cont de calendarul procesului de recrutare și selecție, se anunță candidații admiși în urma interviului derulat în data de 27.05.2019 conform procesului verbal încheiat de comisia de recrutare și selecție:

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.