Măsuri condiții meteo 9 și 10 ianuarie 2017

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu va întrerupe activitățile didactice în zilele de 9 și 10 ianuarie 2017. Studenții care nu vor putea ajunge la cursuri din cauza condițiilor meteo vor putea recupera, la cerere, activitățile didactice în regim gratuit.

ANUNŢ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă finalizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 -  Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Citește mai departe...

Proiectul „După datina străbună” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Director, Conf. univ. dr. Costică Lupu), în colaborare cu Şcoala Gimnazială Asău, Bacău, Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni, Grădiniţa cu P.N. Gioseni, Bacău, Şcoala Gimnazială Agăş, Bacău, Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi, Bacău şi Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău, Grădiniţa cu P.. Nr. 29, Bacău au realizat în parteneriat Proiectul „După datina străbună”, implementat în perioada aprilie – decembrie 2016.

Citește mai departe...

Simpozionul „Decembrie 1989. Imaginea si realitate istorică dupa un sfert de veac”

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”  Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau și Consiliul Județean Bacau organizează, marți 20 decembrie 2016, ora 13, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” Simpozionul  "Decembrie 1989. Imaginea si realitate istorică dupa un sfert de veac".

Moderator: Prof. univ. dr. Gabriel LEAHU, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru”, Bacău

Citește mai departe...

Finalizarea Proiectului Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii (DeProfAn)

Miercuri, 14.12.2016, ora 16.00, sala D224, corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc evenimentul final în cadrul proiectului UEFISCDI – FDI-2016-0101, cu titlul „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii”, acronim DeProfAn, proiect obținut prin competiție națională.

Citește mai departe...

„Împreună în bucuria dăruirii - ediția a X-a "

Marți, 13.12.2016, ora 13:00, în Holul Central al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc prima parte a proiectului „Împreună în bucuria dăruirii” – ediția a X-a, organizat de Departamentul de Consiliere Profesională, proiect social-umanitar, coordonat de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu.

Citește mai departe...

Câştigătorii de la Concursul de Miss şi Mister Boboc 2016

Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Balul Bobocilor miercuri, 14 decembrie 2016, de la ora 20:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău. Eveniment devenit deja o tradiție pentru toți studenții Universității a avut ca tematică „Super heroes”. Cele 8 perechi au concurat pentru Miss şi Mister Boboc, trecând prin trei probe: Ţinuta de zi (originalitate), Proba de aptitudini şi Ţinuta de seară.

Citește mai departe...

Rezultat concurs selecție dosare pentru ocuparea a trei posturi de asistent cercetare și un post de cercetător - TIMLOGORO

A fost publicat tabelul cu rezultatele obținute la procesul de selecție din data de 14.12.2016, pentru ocuparea a trei posturi de asistent cercetare și un post de cercetător în cadrul contractului de cercetare PNII-P2-2.1-PTE-2016-0068 - TIMLOGORO

Procesul verbal cu rezultatele obținute poate fi vizualizat aici (.pdf)

Lansarea documentarului The poor cousin la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

„Romanian Youth Movement for Democracy” organizează în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, vineri, 16 decembrie, începând cu ora 16:00, în Aula Universităţii, un eveniment de promovare a  documentarului The poor cousin, ce are ca temă impactul fondurilor europene asupra a 6 comunităţi din 6 ţări (Grecia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Italia şi România) .

Citește mai departe...

Anunț privind raportul final al concursului din data de 05.12.2016, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE MUNCĂ

Raportul final poate fi vizualizat aici (.pdf)
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.