O delegaţie de profesori de la Universitatea din Cadiz, Spania, în vizită de lucru la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

O delegaţie de profesori, formată din Prof. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ și Prof. Jose Luis CUETO ANCELA de la Universitatea din Cadiz, Spania, susţine, în perioada 6-10 noiembrie 2017, cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie, programul de studii Managementul și protecția mediului în industrie. Prof. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ este specialist în tratarea şi epurarea apelor, dar are şi preocupări privind sistemele de monitorizare cu drone, a apelor şi a rezervelor de apă, iar Prof. Jose Luis CUETO ANCELA este specialist în reducerea zgomotului şi ingineria traficului.

Citește mai departe...

Reprezentanţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au participat la Forumul economic „Excelenţa în afaceri”

Forumul economic, sub semnul „Excelenței în afaceri” a avut loc în luna octombrie 2017, la București, sub auspiciile Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova –România, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Societatea Antreprenorială a Studenților.

Citește mai departe...

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Domnului Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian DUMISTRĂCEL

Joi, 2 noiembrie 2017, ora 10:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian DUMISTRĂCEL.

Citește mai departe...

Colocviul Plurilingvism şi interculturalitate, ediţia a VIII-a

Sub genericul „«Sfârşitul utopiei?» Exil, migraţie, interculturalitate”, va avea loc pe 2 noiembrie 2017, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cea de-a VIII-a ediţie a colocviului „Plurilingvism şi interculturalitate”, iniţiat de Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS, afiliat Centrului INTERSTUD de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri”. Asemenea altor ediţii anterioare, cea din acest an este organizată în colaborare cu membrii Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării de la Facultatea de Litere şi în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău.

Program (PDF)

Citește mai departe...

Lansarea Societăţii Antreprenoriale a Studenţilor din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

În luna octombrie a fost lansată Societatea Antreprenorială a Studenților (SAS) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prilej de reafirmare a misiunii sale academice și de cercetare, „universitatea fiind centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul economic şi social”.

Citește mai departe...

Dezbaterea din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”

Vineri, 20.10.2017, ora 10:00, la Hotelul Decebal din Bacău, a avut loc prin intermediul conducerii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi al facultăţilor, precum şi Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității, întâlnirea în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, proiect inițiat de Academia Română, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Citește mai departe...

Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Formele de progres ale civilizației umane sunt în vizibile în diverse domenii de activitate, însă, din păcate, nu despre progres, despre civilizație se poate vorbi întotdeauna în ceea ce privește relațiile interumane. Una dintre formele de exploatare din perioada contemporană o constituie traficul de persoane.

Citește mai departe...

Simpozionul Ecologia și Protecția Ecosistemelor - 2017

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea deȘtiințe, Departamentul de Biologie, Ecologie și ProtecțiaMediului organizează, în perioada 2-4 noiembrie 2017, a XII-a ediție a simpozionului Ecologia și Protecția Ecosistemelor, manifestareștiințifică tradițională, ce va contribui la consolidarearelațiilor de colaborare dintre instituțiile de învățământ,cercetare și cultură, cu implicareamediului social-economic, precum și la dezvoltarea cercetării dindomeniul științelor naturii.

Citește mai departe...

„Planul de carieră”, ediția a VI - a

În data de 25.10.2017, ora 14:00, în corpul D, Sala Senatului Departamentul de Consiliere Profesională, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează workshop-ul „Planul de carieră”, ediția a VI-a. Evenimentul este adresat studenților de anul I, în vederea elaborării și structurării planului de carieră, fiind susținut de către echipa de psihologi din cadrul departamentului.

Citește mai departe...

LA FRANCOPHONIE À BACĂU

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.