Conferinţa de lansare a proiectului CECIM

Joi, 17 mai 2018, ora 14:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc Conferinţa de lansare a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 14 mai – 14 decembrie 2018.

Citește mai departe...

Cursul Festiv al Absolvenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Studenţii Facultăţilor de Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii au deosebita plăcere de a vă invita miercuri, 16 mai 2018, ora 11:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” Bacău pentru a participa la Cursul Festiv al Absolvenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoţia 2018.

Citește mai departe...

„Facultatea de Matematică la ceas aniversar”, promoția 1973

Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău, din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău, organizează evenimentul „Promoția 1973 – Facultatea de Matematică la ceas aniversar”.   Absolvenții promoției 1973, ai Institutului Pedagogic de 3 ani,  Facultatea de Matematică, specializarea Matematică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, se vor întâlni în data de 19.05.2018, ora 10:00, în  Aula Universității, din Corpul D, etajul I, pentru a 5 –a oară.

Citește mai departe...

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Domnului Prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României

Marţi, 15 mai 2018, ora 11:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit domnului Prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Citește mai departe...

Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad” la Facultatea de Ştiinţe Economice

În data de 12 mai 2018, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, se va desfăşura etapa regională a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”.

Citește mai departe...

CONFERINŢA CIED Bacău, ediția 1 Stimularea „creşterii inteligente” a tinerilor băcăuani în context european 13-16 iunie 2018

În virtutea faptului că Strategia Europa 2020 – strategia europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – este principala platformă de acţiune a instituţiilor Uniunii în perioada 2013-2020, obiectivele acesteia se regăsesc în evenimentele majore desfășurate de Centrul de Informare Europe Direct – Bacău.

Citește mai departe...

Conferinţa studențească națională PERFORMED

Facultatea de Ştiinţe organizează Conferinţa PERFORMED – Performanţă şi calitate în educaţie, ediţia a VIII-a şi Expoziţia lucrărilor artistice ale studenţilor de la programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ediţia a VI-a, pe data de 10 mai 2018, între orele 12:00 şi 18:00, în sala D 215.  Vor fi acordate premii, precum și diplome de participare.

Prelegerea „SFATURI GENETICE” la Facultatea de Ştiinţe

Conf. univ. dr. Mihai LEȘANU, Decanul Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova, a susţinut, în data de 8 mai 2018, la Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău, în cadrul săptămânii internaționale Erasmus+ International Staff Week o prelegere intitulată „Sfaturi genetice”.

Citește mai departe...

Conferința "Pășește drept în viață”

În data de 11 mai 2018, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii și Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională va fi partenară, în conferința "Pășește Drept în Viață".

Citește mai departe...

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 05.05.2018

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de asistent universitar şi lector universitar publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 24 aprilie 2018, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.