Anunt privind rezultatul selectiei partener - 23.11.18 etapa 1

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță finalizarea primei etape a procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (.pdf)

 

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău premiată la Gala Edumanager

Miercuri, 21 noiembrie 2018, a avut loc la București, a VI-a ediție a Galei Edumanager, unde au fost premiate cele mai bune proiecte din mediul academic universitar și preuniversitar, în urma analizei efectuate de către un juriu alcătuit din personalități reprezentative din domeniul educației.

Citește mai departe...

„Întâlniri cu…TÂLC”, ediția a XIV-a

În data de 22.11.2018, ora 14:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de Consiliere Profesională organizează cea de-a XIV-a ediție din cadrul proiectului „Întâlniri cu…TÂLC”, ediție subintitulată „România 100 – VOCILE TIMPULUI”, Trecut – Prezent - Viitor”.

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentată în DigForASP - reţeaua europeană de analiză criminalistică digitală

Proiectul European DIGitalFORensics: evidence Analysis via intelligent Systems and Practices (DigForASP) este o iniţiativă coordonată de Dr. Jesús Medina (de la Universitatea Cádiz), la care participă deja mai mult de 80 de cercetători din 31 de ţări. Pe o durată de patru ani, proiectul va crea una dintre cele mai largi reţele interguvernamentale pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnică în domeniu.

Citește mai departe...

Anunț selecţie în vederea ocupării a două posturi de asistent de cercetare științifică

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării unui post de Asistent de cercetare științifică (Membru-cercetător postdoctoral nou) și a unui post de Asistent de cercetare științifică (Membru-doctorand nou) în cadrul contractului de cercetare nr. 82PCCDI/2018 „Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică” – TFI PMAIAA, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446, proiect component P5 „Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială”.

Detalii privind concursul (.pdf)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA PARTENERULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU), în conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerului pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612 conform Contractului de finanțare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018) Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14– Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, semnat  în data de 05.07.2018.

Citește mai departe...

Anunț selecţie în vederea ocupării a patru posturi de asistent de cercetare

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecția în vederea ocupării a două posturi de asistent de cercetare doctorand și a două posturi de asistent de cercetare masterand în cadrul contractului de cercetare „Factorii care influențează atitudinile profesorilor față de utilizarea neetică a tehnologiei informației în învățământul superior” - cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0773.

Detalii privind concursul (.pdf)

Anunț concurs - Îngrijitoare

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 05 decembrie 2018 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de:
  • Îngrijitoare - un post în cadrul Serviciului Social

Tematica de concurs precum și detalii privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc în documentul atașat. (.pdf)

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelorcandidaţilor înscrişi la concursul din data de 05.12.2018 pentru ocuparea postului de îngrijitoare (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba practică a concursului din data de 05.12.2018 pentru ocuparea postului de îngrijitoare (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute la interviul din data de 07.12.2018 pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare (.pdf)

Conferința Științifică Internațională a Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – Ediția a VII-a

În perioada 09-10 noiembrie 2018 la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău vor avea loc manifestările științifice organizate cu ocazia Conferinţei Stiinţifice Internaţionale “Realizări şi perspective în domeniul Știința Sportului și Educaţiei Fizice în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, ediţia a VII-a.

Citește mai departe...

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal