Conferința CIED Bacău Stimularea „creşterii inteligente” a tinerilor băcăuani în context european

Joi, 14 iunie 2018, în Aula „Vasile Alecsandri” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu ora 10, va avea loc deschiderea lucrărilor Conferinței CIED Bacău 2018,  cu tema Stimularea „creşterii inteligente” a tinerilor băcăuani în context european, organizată de Centrul Europe Direct (CIED) Bacău, găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău.

Citește mai departe...

BICENTENAR VASILE ALECSANDRI

Având în vedere menţiunea din mitrica de naştere aflată la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale („Vasilică este născut la 14 iunie 1818, în tîrgul Bacăului” – Vasile Alecsandri, tatăl; cf. Gh. Ungureanu, „Câteva date inedite despre familia şi vieaţa poetului Vasile Alecsandri”, în „Cetatea Moldovei”, Iaşi, mai 1943, pp. 254-268) şi legitimarea acestui adevăr de către Academia Română (portretul din Cabinetul de stampe, dicţionarele literaturii române din 1979 până în 2016), de Uniunea Scriitorilor din România, prin săptămânalul „România literară”, precum şi de către istorici literari recunoscuţi (Nicolae Manolescu, Alexandru Piru, Georgeta Antonescu, Florin Faifer ş.a.), instituţia de învăţământ superior care îi poartă numele – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – organizează evenimentul BICENTENAR VASILE ALECSANDRI.

Citește mai departe...

Anunț selecţie în vederea ocupării a două posturi de asistent de cercetare științifică

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecţie în vederea ocupării a unui post de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar și a unui post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul contractului de cercetare PN-III-PCCDI nr. 82PCCDI/2018 „Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică” - TFI PMAIAA, proiect component P5 „Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială”.

Detalii privind concursul aici.

Tabelul nominal referitor la rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși pentru selecție (.pdf)

Procesul verbal cu rezultatul final al selecției dosarelor candidaților din data de 12.06.2018 (.pdf)

Conferinţa CCD AFRICA- 55 de ani de unitate în diversitate

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează Conferinţa AFRICA - 55 de ani de unitate în diversitate, 25 mai, ora 14:00, în Aula Universităţii.

Citește mai departe...

Reuniunea Culturală „Alecsandriada”

În perioada 23-26 mai, Consiliul Judeţean Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău, Teatrul Municipal „Bacovia”, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău, Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău, organizează cea de-a doua ediţie a Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”. Dacă prima ediţie a avut genericul „Vasile Alecsandri – 199”, cea din 2018 este ocazionată de împlinirea (la 14 iunie) a două sute de ani de la naşterea scriitorului.

Citește mai departe...

„Promoția 1968 – Facultatea de Filologie - Din nou în amfiteatru”

Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează evenimentul „Promoția 1968 –Facultatea de Filologie - Din nou în amfiteatru”.

Citește mai departe...

Conferinţa Internaţională Forme discursive. Interacţiune, naraţiune, reprezentare

Conferinţa Forme discursive. Interacţiune, naraţiune, reprezentare organizată, în perioada 25-26 mai 2018, de Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, reuneşte manifestările ştiinţifice anuale organizate de grupurile de cercetare din cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD (ESPACES DE LA FICTION, ediţia a XIII-a, LOGOS, ediţia a IX-a, CULTURAL SPACES, ediţia a VII-a, GASIE, ediţia a V-a) şi CETAL. La conferinţă vor participa 60 de profesori şi cercetători de la universităţi, centre şi institute de cercetare din Algeria, Canada, Franţa, Italia, Maroc, Polonia, România, Turcia şi Tunisia.

Citește mai departe...

Dialog cu Corina CREŢU, Comisarul european pentru politică regională, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Pe 22 mai, Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău este gazda dialogului cu cetățenii despre viitorul Europei și al politicii de coeziune, având ca interlocutori pe doamna Corina CREŢU, comisarul european pentru politică regională, și pe doamna Rovana PLUMB, ministrul fondurilor europene.

Citește mai departe...

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Domnului Prof. univ. dr. emerit Petru IOAN

Joi, 24 mai 2018, ora 12:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit domnului Prof. univ. dr. emerit Petru IOAN de la Universitatea  „Al.  I.  Cuza“ Iași,  Facultatea  de  Filosofie și Științe  Social – Politice.

Citește mai departe...

Premianţii Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”

În data de 12 mai 2018, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a desfăşurat etapa regională a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”. Concursul a avut ca scop promovarea experienţei economice a elevilor de liceu în vederea valorizării noilor cunoştinţe în domeniu şi creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin stimularea spiritului competiţional şi de fair-play.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.