Proiect PN-III-PCCDI nr. 82PCCDI/2018

Astăzi, 29.11.2018, a fost publicat procesul verbal cu rezultatele finale ale procesului de selecție pentru ocuparea posturilor de Asistent de cercetare științifică, contract de cercetare PN-III-PCCDI nr. 82PCCDI/2018.

Documentul integral se găsește aici.

Anunț concurs - Îngrijitoare 08.01.2019

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 08 ianuarie 2019 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de:
  • Îngrijitoare - un post în cadrul Serviciului Social

Tematica de concurs precum și detalii privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc în documentul atașat. (.pdf)

 

ANUNŢ FINAL CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A PARTENERULUI în cadrul proiectului SMIS 108612

A fost publicat rezultatul procedurii de selecție a partenerului în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612.

Textul integral îl găsiți atașat

Anunt privind rezultatul selectiei partener - 23.11.18 etapa 1

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță finalizarea primei etape a procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (.pdf)

 

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău premiată la Gala Edumanager

Miercuri, 21 noiembrie 2018, a avut loc la București, a VI-a ediție a Galei Edumanager, unde au fost premiate cele mai bune proiecte din mediul academic universitar și preuniversitar, în urma analizei efectuate de către un juriu alcătuit din personalități reprezentative din domeniul educației.

Citește mai departe...

„Întâlniri cu…TÂLC”, ediția a XIV-a

În data de 22.11.2018, ora 14:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de Consiliere Profesională organizează cea de-a XIV-a ediție din cadrul proiectului „Întâlniri cu…TÂLC”, ediție subintitulată „România 100 – VOCILE TIMPULUI”, Trecut – Prezent - Viitor”.

Citește mai departe...

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentată în DigForASP - reţeaua europeană de analiză criminalistică digitală

Proiectul European DIGitalFORensics: evidence Analysis via intelligent Systems and Practices (DigForASP) este o iniţiativă coordonată de Dr. Jesús Medina (de la Universitatea Cádiz), la care participă deja mai mult de 80 de cercetători din 31 de ţări. Pe o durată de patru ani, proiectul va crea una dintre cele mai largi reţele interguvernamentale pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnică în domeniu.

Citește mai departe...

Anunț selecţie în vederea ocupării a două posturi de asistent de cercetare științifică

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea ocupării unui post de Asistent de cercetare științifică (Membru-cercetător postdoctoral nou) și a unui post de Asistent de cercetare științifică (Membru-doctorand nou) în cadrul contractului de cercetare nr. 82PCCDI/2018 „Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică” – TFI PMAIAA, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446, proiect component P5 „Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială”.

Detalii privind concursul (.pdf)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA PARTENERULUI în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612

ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU), în conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 6.13 – 6.14., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerului pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” COD SMIS 108612 conform Contractului de finanțare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018) Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14– Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, semnat  în data de 05.07.2018.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.