Anunț privind cazarea cadrelor didactice care susțin examene de gradul II

În urma solicitărilor de cazare pe perioada examenelor de grad, vă aducem la cunoștință :

Citește mai departe...

Anunț posturi scoase la concurs secretar fsmss

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 03 septembrie 2019 concurs pentru ocuparea postului vacant de:

  • Secretar în cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

pe perioadă nedeterminată. Detalii AICI

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 03.09.2019 (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute , de către candidați, la proba scrisă a concursului din data de 03.09.2019 (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obţinute , de către candidați, la interviul din data de 05.09.2019 (.pdf)

Raport final al concursului organizat în perioada 03.09.2019-05.09.2019 (.pdf)

Eveniment de închidere a proiectului ERASMUS+: MUINÍN – Confidence Recognition of Prior Learning: Final Seminar Presenting Project Case Studies

Marţi, 23 iulie 2019, începând cu ora 9, în sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău va avea loc întâlnirea finală în cadrul proiectului ERASMUS+: MUINÍN – Confidence Recognition of Prior Learning, derulat în parteneriat cu EQUAL IRELAND (coordonator proiect), TUCEP Perugia, Aristotle University of Thessaloniki şi WUSMed – World University Service of the Mediterranean.

Citește mai departe...

Anunț privind cazarea candidaților la Admitere 2019-2020

În perioada susținerii probelor sportive și a examenelor de admitere 2019-2020, candidații se pot caza în Căminul nr. 3 din Campusul Universității, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, în regim gratuit.

Cazarea se face pe bază de cerere depusă la Registratura Universității.

Pentru gradele didactice, taxa de cazare este de 100 lei/săptămână/pers.

ANUNȚ ELIBERĂRI ACTE DE STUDII

Vineri, 12.07.2019, nu se eliberează acte de studii. Răspundem doar situațiilor de strictă urgență.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Rezultatele finale ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 456 din 03 mai 2019, Partea a III-a

Rezultate finale (PDF) (publicat 16.07.2019, ora 8.00)

Rezultate (PDF) (publicat 10.07.2019, ora 8.00)

Anunț posturi scoase la concurs

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU organizează în data de 12 august 2019 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • Portar/Fochist: două posturi în cadrul Serviciului Pază, ISCIR, Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă
  • Muncitor calificat - instalator instalaţii termice şi sanitare: un post în cadrul Serviciului Tehnic-Patrimoniu

pe perioadă nedeterminată. Detalii AICI

Rezultatele selectiei dosarelor - afisat 24.07.2019 ora 09.30

Procesul-verbal cu rezultatele obținute de către candidați la proba practică a concursului de ocupare a postului de muncitor calificat-instalator instalații termice și sanitare 12.08.2019 (.pdf)

Procesul-verbal cu rezultatele obținute de către candidați la proba practică a concursului de ocupare a două posturi de portar/fochist 12.08.2019 (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obținute la proba interviu a concursului de ocupare a postului de muncitor calificat - instalator instalații termice și sanitare 13.08.2019 (.pdf)

Proces-verbal cu rezultatele obținute la proba interviu a concursului de ocupare a două posturi de portar/fochist 13.08.2019 (.pdf)

Raport final al concursului organizat în perioada 12.08.2019-13.08.2019 pentru ocuparea a postului de muncitor calificat - instalator instalații termice și sanitare (.pdf)

Raport final al concursului organizat în perioada 12.08.2019-13.08.2019 pentru ocuparea a două posturi de portar/fochist (.pdf)

Ambasador al Federației Internaționale de Educație Fizică

Profesorul univ. dr. habilitat Gheorghe Balint a fost numit Ambasador al Federației Internaționale de Educație Fizică.

În perioada 27 – 29 iunie 2019 a avut loc la Barcelona (Spania) cel de al 30-lea Congres Mondial al Federației Internaționale de Educație Fizică, al 14-lea Congres European al Federației Internaționale de Educație Fizică și al 2-lea Congres FIEP Catalunya, cel mai important congres de educație fizică din lume.

Citește mai departe...

REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

REZULTATELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.