Cursuri susținute de profesorii de la Universitatea din Cadiz pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie

În perioada 02-06 decembrie 2019, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ și Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Jose Luis CUETO ANCELA de la Universitatea din Cadiz, Spania, vor susţine, cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie, programul de studii Managementul Protecției Mediului în Industrie din cadrul Departamentului de Ingineria Mediuui și Inginerie Mecanică.

Cursurile abordează aspecte din domeniul Ingineria Mediului, respectiv aplicații pentru drone, poluarea prin zgomot și sănătatea mediului și problemele actuale ale zgomotului urban. Activitatea face parte din Proiectul CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master şi doctorat - suport al performanţei şi formării tinerilor prin şi pentru cercetare”.

Cei doi profesori universitari au primit în anul 2018 titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău datorită colaborării și contribuției aduse la  dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor pentru toate ciclurile de studiu: licenţă, master şi doctorat; organizarea de conferinţe ştiinţifice la cele două universităţi partenere; dezvoltarea unor programe noi de studii în contextul alinierii României la standardele educaţionale europene; cotutela în coordonarea doctoratelor în domeniul Ingineria mediului; dezvoltarea revistei Journal of Engineering Studies and Research.

Programarea cursurilor susținute poate fi vizualizată aici (.pdf)

poster spanioli 2019

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal