WORKSHOPUL „ȘCOALA MOTIVAȚIONALĂ”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în data de 21 octombrie 2019, ora 11:00, în Aula Universității, workshopul „Școala motivațională”, în cadrul proiectului POCU 121221 „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”.

La eveniment au participat parteneri sociali din medii publice și private (organizatori de practică, potențiali angajatori). Au comunicat cu studenții reprezentanți ai firmelor S.C. THERMOENERGY Group S.A. Bacău, ELMET International SRL, S.C. MOTORSTAR S.R.L., S.C. CUSBAC S.A., S.C. AEROSTAR S.A., Club Sportiv „Știința” din Bacău, Asociația Club sportiv MOLDOSPORT, Administrația Națională „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă SIRET Bacău, SPINAL CARE DOBRECI S.R.L.

Aceste evenimente sunt foarte importante în ceea ce privește întărirea relației dintre angajator și studenți. Nevoile de pe piața muncii sunt conștientizate de către tinerii care au posibilitatea să-și managerieze propria formare în funcție de oportunitățile pe care le oferă societatea actuală. De asemenea, angajatorii au prilejul să înțeleagă nevoile tinerilor, ca viitori angajați, să realizeze importanța dezvoltarii în carieră în cazul actualei generații.

DDS 7545

Afis page1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.