Acțiune de informare în cadrul proiectului Dig For Asp

În cadrul proiectului DigForAsp (Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează o acţiune de informare dedicată universităţilor, unităţilor de cercetare, instituţiilor cu atribuţii în investigaţii, aplicarea legii, securitate, comunicaţii, oraşe inteligente. Acţiunea are loc vineri, 11 octombrie 2019, în Aula Universității, între orele 10:00-16:00.

Proiectul DigForAsp explorează aplicarea metodelor Inteligenţei Artificiale şi a Deducţiei Automate în Criminalistică. Scopul DigForAsp este exploatarea, conform specificaţiilor legale, a dovezilor electronice, în vederea deducerii posibilelor evenimente legate de comportamentul infracţional.

Programul manifestării poate fi vizualizat aici (.pdf)

Leaflet 1

Leaflet 2

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.