Eveniment Lab Open Doors

Vineri, 27 septembrie 2019, începând cu ora 15, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0453:  Acţiuni suport pentru cercetare de excelenţă, inovare şi transfer tehnologic la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, evenimentul LabOpenDoors.

Programul poate fi vizualizat aici.

Afis ACTIS LabOpenDoors

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.