Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2019/2020

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2019/2020 se desfășoară după următorul program:

 • 26, 27, 30 septembrie 2019 - orele 8.00-16.00
 • 01 octombrie 2019 - orele 8.00 - 16.00

Pentru cazarea în cămin, studentul:

 • consultă listele afișate pe http://www.ub.ro/studenti/info ;
 • se prezintă la Comisia de cazare a fiecărei FACULTĂȚI, de care aparțin în vederea primirii contractului de închiriere, cu repatizarea în cămin și cameră;
 • achită la casieria universității (Corp D, etaj I, camera 126) taxa de cazare, unde i se eliberează chitanță;
 • se prezintă la Administratorul căminul în care a fost repartizat :
  • Căminul 1, 2 și 4- la dna. administrator Socea Ancuța-etaj 1, cămin 1 din Campusul din str. Calea Mărășești, nr 157, Bacău;
  • Căminul nr 3- la dna. administrator Hongu Maria în Campusul din Str. Spiru Haret, nr 8, Bacău,

  cu următoarele documente:

 • Contractul de închiriere eliberat de către Comisia de cazare a fiecărei facultăți;
 • Adeverință de la locul de muncă pentru părinții, cadre didactice;
 • Adeverință pentru studenții din centre de plasament;
 • Certificate medicale pentru studenții cu probleme de sănătate;
 • Adeverințe pentru copiii orfani de ambii părinți (certificate deces părinți);
 • Certificat de căsătorie pentru studenții familiști;
 • Copie după buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini ;
 • Procură pentru persoana împuternicită a caza studentul care nu se poate prezenta la cazare;
 • chitanţa cu achitarea taxei de cazare, eliberată de casierie.

Administratorul de cămin va emite, în baza documentelor menționate mai sus, legitimația de cămin și va preda camera studentului cu încheierea proceselor-verbale de predare-primire.

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal