REZULTATELE FINALE PRIVIND PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”

În conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile HG nr. 325 din 10 mai 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi a Ordinului MEN nr. 5040 din 05.09.2018 prin care se aprobă Procedura operațională – Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (Cod: PO 55), se anunță

Rezultatul final al evaluării dosarelor depuse de candidați în procesul de recrutare și selecție (din 28.06.2019 ora 14:00) a personalului în cadrul proiectului „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM”, cod 124981, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, având în vedere că nu a fost depusă nicio contestație, pentru următoarele posturi, este următorul:

Nr. crt.

Funcția ocupată în proiect/

Nr. posturi vacante

Nume si prenume/ ADMIS/ RESPINS

Echipa de implementare

1.

Responsabil grup țintă CD/ 1

STÂNGACIU ANCA / ADMIS

2.

Expert elaborare material didactic - Curs de perfecționare dedicat cadrelor didactice din universitate/ 1

TURCU OVIDIU LEONARD/ ADMIS

3.

Expert formator (1 grupa de cadre didactice) - Curs de perfecționare dedicat cadrelor didactice din universitate/ 1

Post neocupat

4.

Coordonator tehnic activități formare/ 1

BUCUR ANDREEA IULIA/ ADMIS

5.

Coordonator din partea partenerului P5/ 1

OLARIU IOANA/ ADMIS

6.

Responsabil grup țintă studenți/ 1

FLORESCU DANIELA/ ADMIS

7.

Expert campanie informare grup țintă/ 1

NICHIFOR BOGDAN VASILE/ ADMIS

8.

Expert elaborare material didactic/ 3

DEJU MIHAI/ ADMIS

ȚIMIRAȘ LAURA CĂTĂLINA/ ADMIS

ROTILĂ ARISTIȚA/ ADMIS

9.

Responsabil program antreprenoriat/ 2

ENACHI MIHAELA/ ADMIS

SOLOMON DANIELA CRISTINA/ ADMIS

10.

Experți pilotare oferta educațională/ 2

ROȘU CRISTINA/ ADMIS

NIMINEȚ LIVIANA ANDREEA/ ADMIS

11.

Expert evaluare si monitorizare/ 1

HARJA EUGENIA/ ADMIS

12.

Coordonator activități aplicative program antreprenoriat/ 1

ZAIȚ LUMINIȚA IULIA/ ADMIS

13.

Expert evaluare planuri de afaceri/ 1

CEOCEA COSTEL/ ADMIS

14.

Coordonator activități pilotare/ 1

PRIHOANCĂ DIANA/ ADMIS

15.

Expert campanie conștientizare grup țintă elevi/ 1

FERARU ANDREEA/ ADMIS

16.

Responsabil măsuri asistență educațională și consiliere/ 1

PASCAL DOINA/ ADMIS

17.

Responsabil masuri asistenta educațională, sprijin financiar, coordonare elaborare planuri de afaceri/ 1

POPOVICI NICOLETA/ ADMIS

pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal