Activităţi în cadrul Proiectului „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD)

În perioada 12-15 iunie, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0087 „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat - suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare” (InterStUMD) și a Programului ERASMUS+ vor avea loc o serie de acțiuni (conferințe/prelegeri, întâlniri de lucru) realizate în colaborare cu cadre didactice de la Universitatea parteneră din La Rochelle, Franța:

  • Prof. Valérie THIÉRY și Dr. Lisianne DOMON – Faculté des Sciences et Technologies, laboratorul de cercetare: LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) - UMR 7266
  • Prof. Jean-Luc GROSSEAU POUSSARD – Faculté des Sciences et Technologies, laboratorul de cercetare: Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (LaSiE) - UMR CNRS 7356

În deplin acord cu Planul strategic și Planul operațional ale UBc și a cerințelor regionale, obiectivul major al proiectului îl constituie continuarea acțiunilor întreprinse (FDI-0130/2016; FDI-0151/2017) privind internaționalizarea studiilor de doctorat și a celor de master din domeniul conex, în scopul formării tinerilor prin și pentru cercetare, respectiv, facilitarea inserției pe piața muncii într-un context internațional foarte competitiv. Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 16 mai – 15 decembrie 2019.

Joi, 13 iunie 2019, începând cu ora 10:00, în sala BI42 a Școlii de Studii Doctorale, vor fi susținute conferințele:

  • „Sciences et Génie des Matériaux - une histoire rochelaise” (Prof. Jean-Luc GROSSEAU POUSSARD);
  • „Biotechnologies et chimie des bio-ressources pour la santé” (Prof. Valérie THIÉRY, Dr. Lisianne DOMON).
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.