Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” doamnei Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela CREŢU

Joi, 6 iunie 2019, începând cu ora 11:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău doamnei Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela CREŢU de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Personalitate marcantă a școlii românești de Științe ale Educației, recunoscută la nivel național și internațional, doamna profesor universitar doctor Carmen-Mihaela CREȚU s-a remarcat prin întreaga sa activitate științifică, concretizată în lucrările de specialitate și, mai ales, ca inițiator și fidel promotor al domeniului psihopedagogiei abilităților înalte, psihopedagogiei talentelor, analizei politicilor educaționale.

Activitatea de cercetare s-a concretizat în cele 4 cărți remarcabile de unic autor, peste 10  cursuri elaborate în ultimii 15 ani, peste 50 de capitole  din cărți colective, peste 50 de articole/studii în reviste de specialitate și volumele conferințelor științifice internaționale, precum şi două brevete de invenție la care este coautor.

În calitate de Președintă a Asociației RoTalent, asociație recunoscută la nivel european şi internațional, care a dobândit în 2016 statutul de European Talent Point al ECHA, a sprijinit înființarea filialei RoTalent Bacău, devenită cel mai potrivit cadru pentru implicarea teoretică și practică a masteranzilor și cadrelor didactice preocupate de această generoasă problematică.

afis DHC Carmen Cretu

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.