Lansarea proiectului FDI „Susţinerea Antreprenoriatului Studenţilor” din UVAB

Proiectul FDI 2019-0306, iniţiat de SAS UVAB, având ca subiect  „Susţinerea Antreprenoriatului Studenţilor” din UVAB, se lansează pe data de 04 iunie 2019, evenimentul având loc în Aula universităţii, începând cu orele 10,00. Având ca un prim obiectiv declarat informarea tinerilor despre particularităţile antreprenoriatului local, despre exigenţele angajatorilor, ale mediului de afaceri în care se amplasează activităţile proiectului, vor avea loc dezbateri şi schimb de opinii între studenţii universităţii şi reprezentanţi ai companiilor semnificative locale, în spiritul încurajării colaborării dintre mediul academic şi antreprenoriatul local.

Sunt aşteptaţi să participe aproximativ 150 de studenţi, cadre didactice din universitate şi oameni de afaceri din Bacău. Evenimentul se va bucura de prezenţa conducătorilor instituţiei de învăţământ superior amintite şi a unor personalităţi ce marchează pozitiv lumea afacerilor din judeţul Bacău.

Director de proiect: Conf. univ. dr. Roxana MIRONESCU – Preşedinte SAS UVAB

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.