Conferinţa de lansare a proiectului SICOC

Marţi, 4 iunie 2019, ora 10:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc Conferinţa de lansare a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0045 „Strategii inovative de consiliere şi orientare în carieră” (SICOC). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 16 mai – 16 decembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului este creşterea incluziunii sociale prin  diversificarea strategiilor de consiliere şi orientare în carieră. Scopul este sensibilizarea studenților aflați în situație de risc și impulsionarea implicării lor active în demersul de consiliere şi orientare în carieră. Dintre strategiile cel mai des invocate amintim: utilizarea noilor TIC; asigurarea complementarității procesului de consiliere față în față cu cea online; elaborarea și valorificarea unor instrumente de  identificare a tendințelor pieței muncii; transformarea angajatorilor în parteneri ai activităților de consiliere şi orientare în carieră; valorificarea de metode inedite și interactive, crearea și utilizarea unor noi instrumente de evaluare online.

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai unor organizaţii publice şi private, mass-media, cadre didactice, consilieri, studenţi şi absolvenţi.

AFIS pentru site

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.