Workshop-ul „Scleroza laterală amiotrofică - viața de dincolo de boală”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii şi Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, în parteneriat cu Colegiul Fizioterapeuţilor din Bacău, organizează în data de 20 mai 2019, ora 16:00,  în Aula Universității, workshop-ul „Scleroza laterală amiotrofică - viața de dincolo de boală”, susţinut de Kinetoterapeut Lăcrămioara MANOLE.

Invităm pe această cale partenerii și colaboratorii Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, absolvenţii, studenții și kinetoterapeuții interesați de un astfel de eveniment. Intrarea este liberă.

afis Manole

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.