Workshop-ul „Leadership și feminitate”, ediția a II-a

Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vă invită să participați la cea de-a doua ediție a workshop-ului „Leadership și feminitate”, în data de 21.05.2019, ora 12:00, corp D, etaj II, sala D215.

Invitatele vor fi cinci distinse doamne, membre ale comunității băcăuane: Ioana BERZA – manager Centrul Iola, Bacău; Delia BURCĂ - manager Madame Delice, Bacău; Luiza DÎRLEA - director resurse umane Softescu, Bacău; Otilia LUPU - director executiv Grafit Invest, Bacău şi  Alexandrina SCORȚANU -  director C.J.R.A.E. Bacău.

Vă invităm să descoperim împreună unele din provocările şi satisfacțiile cu care un leader femeie se confruntă în diverse domenii de activitate.

Leadership Feminitate 1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.