Manifestări ştiinţifice la Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 22- 24 mai 2019, două conferințe internaționale OPROTEH ( Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field, ediţia a XIV-a) şi CISA (International Conference of Applied Sciences, ediţia a XI-a), la care se adaugă cea de a 57 întrunire a Consorțiului de Inginerie Economică din România. Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc joi, 23 mai, de la ora 10:00, în Aula Universităţii.

Studenţii vor participa la două evenimente științifice naționale: Concursul național studențesc „Moise Țuțurea”, pe tematică specifică domeniului de studii „Inginerie și management” și o Sesiune națională de comunicări științifice studențești.

Programul conferinţelor cumulează 9 secţiuni la care participă cu lucrări cadre didactice și cercetători din Franţa, Canada, Grecia, Spania, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova şi România. Acestea tratează variate arii tematice din domenii, precum: Inginerie industrială, Ingineria mediului, Dezvoltare durabilă, Inginerie mecanică, Inginerie şi management, Mecatronică şi robotică, Electroenergetică, Termoenergetică, Smart City, Chimia aplicată în industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică, Inginerie de proces.

La Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Ingineria – Profesia viitorului”, aflată la cea de-a III-a ediţie, s-au înscris peste 80 de lucrări. Cele mai bune lucrări din cadrul celor 9 secţiuni vor fi evaluate de un juriu de specialişti şi vor fi premiate.

Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 58 de ani de învățământ superior în Bacău și a 43 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentele de amploare s-au transformat într-o adevărată carte de vizită pentru Facultatea de Inginerie, prin intermediul cărora sunt dezvoltate noi relații de colaborare, atât pentru programele de studii în domeniul Ingineriei, cât și în domeniul cercetării științifice.

AFIS FINAL 1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.