Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”

Pe 18 mai 2019, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, se va desfăşura etapa regională a Concursului regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”. Concursul are drept scop promovarea experienţei economice a elevilor de liceu în vederea valorizării noilor cunoașteri în domeniu şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, prin stimularea spiritului competiţional şi de fair-play.

Concursul este organizat de: Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău şi Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc.

Competiţia este structurată pe 8 secţiuni: Bazele contabilităţii - clasa a IX-a, Economia întreprinderii - clasa a IX-a, Contabilitate generală - clasa a X-a, Protecția consumatorului - clasa a X-a, Contabilitate - clasa a XI-a, Marketingul afacerii - clasa a XI-a, Statistică şi analiză economică - clasa a XII-a, Finanţe şi fiscalitate - clasa a XII-a.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.