STRATEGII DE COMUNICARE ÎN MEDIUL DE AFACERI JAPONEZ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prin Societatea Antreprenorială a Studenților organizează vineri 10 mai 2019, ora 11, în Aula Universităţii, Workshop-ul cu tema „STRATEGII DE COMUNICARE ÎN MEDIUL DE AFACERI JAPONEZ” susținută de Conf. univ. dr. Alexandra Marina GHEORGHE de la Universitatea din București.

Acțiunea se adresează tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și celor care doresc să cunoască mai multe date despre Japonia: organizare administrativă, cooperare economică, economie, strategii de comunicare.

Poster Japonia

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.