BIODIVERSITATEA ECOSISTEMELOR NATURALE ȘI URBANE

Pe 9 mai va avea loc activitatea aplicativă cu și pentru studenții de la programele de studii din domeniul Biologie care îşi propune vizitarea următoarelor obiective:  Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici (ROSCI0272), Parcul Natural Văcărești și Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București.

 Afis Universitate Mai 2019

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.