Responsabilitate şi iniţiativă

În colaborare cu TORNATOR S.R.L., Departamentul Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în perioada 6 – 7 mai 2019, în cadrul Ocolului Silvic Privat Oituz, activități aplicative pentru studenții de la programele de studii din domeniul Biologie (licență și masterat).

Poster 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.