Spectacol pentru promovarea culturii chineze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Vineri, 12 aprilie 2019, ora 14:00, în Aula Universităţii va avea loc un spectacol pentru promovarea tradiţiilor, culturii şi limbii chineze studenţilor din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Programul realizat de către studenţii Facultăţii de Litere, sub coordonarea domnişoarei Wang Diya, include dansuri, cântece şi poezii chinezeşti. Obiectivul acestui spectacol vizează creşterea interesului pentru învăţarea limbii chineze şi promovarea specificului cultural în rândul studenţilor.

afis

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.